Cilt 8, Sayı 3, Ekim 2016

İÇİNDEKİLER

MİSAFİR EDİTÖRDEN: GÖÇ SAYISI

          2015 yazında Ege ve Akdeniz üzerinden göçmen geçişlerinin artışıyla, göç konusu siyasi gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Avrupa Birliği ülkelerinde bir yandan gelenlere kucak açan “hoş geldiniz” hareketleri, bir yandan da göçmen karşıtı aşırı sağın yükselişine tanıklık ettik. “Mülteci krizi” karşısında çözüm bulma derdine düşen Avrupalı siyasetçiler 29 Kasım 2015’te Türki...

GEÇİCİ GÖÇÜN SESLERİ: İSTANBUL’DAKİ KELDANİ-IRAKLI GÖÇMENLERİN MÜZİK PRATİKLERİ

ÖZ. Geçici ve kalıcı göç arasında bir geçişkenlik bulunmaktaysa da, yasal statünün kırılganlığı, topluluğun küçüklüğü, ekonomik ilişkilerin kısıtlılığı ve hepsinin ötesinde geçici olmanın bilinciyle belirlenen geçici göç deneyimi, kalıcı göç deneyiminden önemli farklar göstermektedir. Bu ayrım, geçici göç sürecinde kültürel formların üretiminde ve kullanımında belirgin olarak gör&uum...

THE SYRIAN MUSICIANS IN ISTANBUL: THE RELATIONSHIP BETWEEN REPERTOIRE AND STAGE

ABSTRACT. This article aims to present some notes and findings about the fieldwork that I conducted in Istanbul with Syrian musicians in 2015. The main questions of the research were the identity of the Syrian musicians and the status of Syrian music and musicians in Istanbul. In this article I will first present some details about the musical institutions in Syria and the problems related to “being a musician” and studying music in the era of Al-Baath party ruling. I will add some notes about the Kurdish musicians in Syria. The...

INTERSECTING LIVES IN POST-MIGRATION PERIOD: THE DYNAMICS OF RELATIONS BETWEEN “HOST” WOMEN FROM TURKEY AND “GUEST” WOMEN FROM SYRIA

ABSTRACT. Turkey undertakes an important role in responding to the Syrian humanitarian crisis by hosting the largest number of refugee population around the world through opening its borders to Syrian refugees subsequent to the conflict in Syria after 2011. Turkey has been managing the refugee phenomenon at the beginning with a discourse of ‘guest’. The temporary protection regime for Syrian refugees in Turkey ratified in October 2014 on the one hand, and the discourse of ‘guest’ on the other, constitute significant ...

BOLU’DA SURİYELİ VE IRAKLI SIĞINMACILAR: MİLLİYETÇİLİK, ERİLLİK VE VATANDAŞLIK TEMELİNDE ÖTEKİ ALGISI

ÖZ. Bu makalenin temel amacı, Bolu’da yaşayan halkın Irak ve Suriyeli sığınmacıları nasıl algıladıklarını “öteki” kavramsallaştırması üzerinden tartışmaktır. Veriler 2014-2015 Sonbahar döneminde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen 44 derinlemesine mülakattan sağlanmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan temel bulgu göstermektedir ki, görüşmeciler ötekileştirmeyi milliyetçilik söyleminin önemli faktörlerinden olan ‘vatanı sa...

THE NEO-OTTOMAN TURN IN TURKEY'S REFUGEE RECEPTION DISCOURSE

ABSTRACT. Host societies typically draw boundaries towards immigrants on the basis of specific axes of diversity that are important to their self-understanding. This article analyses Turkey’s self-definition and resulting treatment of immigrants in the context of the current refugee influx by evaluating choices and justifications of political decision-makers. It argues that the highlighting of religious brotherhood towards Syrian refugees and the use of religious arguments to justify hospitality point to a recurrence of religion as ke...

KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE KÜRESEL BAĞLANTILAR: GÖÇMEN İŞÇİLER, SENDİKALAR VE KÜRESEL ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİ

ÖZ. Bu makale, ekonomik küreselleşmenin Türk hazır giyim sektörü üzerindeki etkilerini, Suriyeli göçmen işgücüne çalışma izni verilmesi konusu çerçevesinde tartışmayı amaçlıyor. Makalede kullanılan bilgiler, önce Ağustos-Aralık 2015 tarihleri arasında, sonra da 2016’nın ilk yarısında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelere dayanmaktadır. Sektörün uzmanları, konfeksiyon atölyesi sahipleri, sendika temsilcileri ve ...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm dergiyi indirin

Başa Dön