Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2014

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Nihal MAMATOĞLU: Editörden

Yayın hayatında beş yılını tamamlayarak 2014 itibariyle altıncı yılına başlayan Alternatif Politika, yeni bir imajla akademi dünyasına giriş yapıyor. Tam beş yıl boyunca aksamadan 3 sayılık ciltler halinde yayımlanan AP, alanında belli bir konum elde etmiş ve kurumsallığını yerleştirmiştir. İşte bu kurumsallığını yeni bir kapak ve dizgi şeklinde bir kimliğe büründürme düşüncesiyle yeni bir imajla akademiye merhaba diyor. AP 2014’ün ilk sayısında 5 maka...

Veysel Mehmet ELGİN - Nihal MAMATOĞLU: Gezi Parkı Olayları: Namus Kültürü Ve Çatışma Çözüm Tarzları Açısından Bir Değerlendirme

Bu çalısmanın amacı, 2013 Mayıs ayının sonlarında ortaya çıkan Gezi Parkı Olayları'nın ilk 15 gününde üniversite ögrencileri arasında genel olarak nasıl algılandıgının namus kültürü ve çatısma çözüm tarzları merkezinde incelenmesidir. Bu amaçla 7 ve 12 Haziran 2013 tarihlerinde Abant zzet Baysal Üniversitesi ögrencileriyle toplam üç odak grup çalısması yapılmıstır. Bu çalıs...

Ulaş Başar GEZGİN: OMNIPRESENT AND OMNIPOTENT AUTHORITARIANISM: AUTHORITARIAN MEDIA VS SOCIAL MEDIA?

Bu çalısmada yetkecilikle ilgili görgül çalısmalar aktarılıp ana-akım medya ile sosyal medya arasındaki ayrımlar, belli baslı iletisim kuramları, modelleri ve yaklasımları üzerinden tartısılıyor. Bu amaçla, 3 boyuttan olusan (yetkeci itaat, yetkeci saldırganlık ve görenekçilik) sagkanat yetkecilik (SKY) üstüne yapılan politik psikolojik arastırmalar gözden geçiriliyor. Önceki arastırmalarda, SKY’nin savasa ve ask...

Gizem ARIKAN - Eser ŞEKERCİOĞLU: Türkiye’de Muhafazakârlaşma: Kuşak Farkı Var Mı?

Türkiye’deki siyasal davranıslara yönelik yapılan çalısmaların ortaya koydugu en önemli tespitlerden biri Türk seçmeninin son yirmi yılda saga kaydıgı ve dindarlastıgı yönündedir. 1990’ların ortalarından itibaren merkez sag partilerin siyasi slamcı ve asırı milliyetçi partiler lehine oy kaybetmeleri, kamuoyu arastırmalarında katılımcıların giderek daha sag ideolojik pozisyonları tercih etmeleri ve kendilerini daha dindar olarak t...

Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU: The Historical Development Process Of The Local Administration In Turkey In The European Union Full Membership Process

The main objective of strengthening the local administrations in the public administration is to strengthen the local administrations in terms of authority, responsibility and resources in order to allow more effective and efficient use of public resources. This is also considered as a harmonization of the social and political differences with the principle of justice in the union of the state. The democratic, participatory, accountable, transparent and governance and humanoriented service ap...

İmran DEMİR: Making Sense Of Turkey’s Post-Uprising Syrian Policy

This article identifies and discusses four strategic miscalculations committed by Turkish foreign policy makers in their engagement with the uprising in Syria. These miscalculations involve investing too much confidence in various actors to bring some sort of change in Syria envisioned by Turkey. These actors are the leader of Syria, Bashar Assad, the opposition, the international community and Turkey itself. Along with a discussion of each of these miscalculations, the study elaborat...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm dergiyi indirin

Başa Dön