Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2014

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Hakan YÜCEL - Süheyla YILDIZ: İstanbul’da ve İmroz’da Rum Olmak, Atina’da Rum Kalmak

We are in the 50th anniversary of the deportation of 1964 when Rum of Greek descent were deported from Turkey. The year of 1964 is the most important date accelerating the extinction of Rum minority in Turkey. In 1964, 12000 Rum nationals of Greek descent were deported and 30000 Rum of Turkish descent were obliged to migrate on account of family ties; but migration did not stop after that date. Because of the fact that living in Turkey has become more difficult for Rums and that the Rum commu...

Ali BERKER: Effects of Armed Conflict on Educational Outcomes in Turkey

This study is the first attempt to evaluate the educational consequences of a 30-year-old internal armed conflict between the Turkish state and Kurdish insurgents, one manifestation of Turkey’s prolonged Kurdish problem. To tackle the endogeneity of conflict and omitted variable bias, I implement a difference-in-differences estimation method, in which I exploit variations in exposure to conflict across provinces and over time. Estimation results suggest the presence of a robust negative...

Yavuz YILDIRIM: Gezi Parkı Direnişini Toplumsal Hareket-Anarşizm Bağlantısıyla Anlamak

Bu çalısmada, yeni toplumsal hareketler ile anarsizm arasında teorik ve pratik baglantılar oldugu teziyle, yakın dönemdeki hareketlerin anarsizmle temasını ortaya koymak ve Gezi Parkı Direnisi’ni de bu çerçevede açıklamak hedeflenmektedir. Çalısmada, anarsizmin teoriden çok pratige/eyleme yakınlıgı ve toplumsal hareketlerle teması öne çıkarılacaktır. Sıradan insanların dogrudan eylemleri, otonomi talepleri ve kendi hayatında s&o...

Derya KÖMÜRCÜ: Partili Olmak: Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri

Siyasi partiler literatürü içinde partiler, agırlıklı olarak tarihsel kökenleri, ideolojik dayanakları, seçim performansları ve toplumsal tabanları çerçevesinde incelenmekte, nadiren örgüt olma özellikleriyle ele alınmaktadır. Parti örgütüne yönelik sınırlı ilginin özünü de bir boyutuyla parti merkez yönetimi, parlamentodaki parti temsilcileri ve tabandaki parti teskilatı arasındaki gü...

Duygu ÇANAKCI - Birol CAYMAZ: Kolektif Belleğin Işığında Günümüzde İstanbul Rumları

Kolektif bellegin izleri ve degisen konjonktür günümüz stanbul Rumlarını nasıl etkilemistir? Burada temel sorunsal gayrimüslim bir azınlık olan Rumların kendilerini toplum ve devlet eksenli olarak “öteki” veya “yabancı” hissedip hissetmedigidir. Bu soruya verilebilecek cevaplar ise sahada yarı-yapılandırılmıs derinlemesine görüsmelerle incelenmistir. Öncelikle tarihsel süreç içerisinde yasanan olaylar bag...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm dergiyi indirin

Başa Dön