Cilt 2, Sayı 2, Ekim 2010

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Slavoj ZİZEK: Why Hitchcock Is Still Our Contemporary?

There are pieces of classical music which, in our culture, became so deeply associated with their later use in some product of commercial popular culture that it is almost impossible to dissociate them from this use. Since the theme of the second movement of Mozart‟s Piano Concerto No 20 was used in Elvira Madigan, a popular Swedish melodrama, this concert is even now regularly characterized as the “Elvira Madigan” concert even in editions by serious classical music editi...

Özgür YAREN: Marksist Estetik ve Sinema: Erken Tartışmalar

Bu makale yirminci yüzyılın ilk yarısında, özellikle Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin ve Theodor Adorno gibi düşünürlerin katkılarıyla biçimlenen marksist estetik tartışmalarında ortaya çıkan temel eğilimleri özetler. Bu erken dönem tartışmaların genel olarak seyirci yetkinliğiyle ilişkili olduğu iddiasında bulunur ve bu tartışmaların sinemayla ilişkisine odaklanır.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Marksist Estetik, Brecht,...

Leyla ALPAGUT: Modernleşme Projesinin Temsilinde Önemli Bir Yapı: İsviçreli Mimar Ernst Arnold Egli ve Ankara Siyasal Bilgiler Okulu

“Bu ülkeyi, yörelerini, insanlarını, dilini ve ananelerini sevdim. Ayrıca hayatımın zenginleşmesi, yenilenme ve yeni bir eğitim sürecinde yer almaktan mutlu oldum. Ülkede kazandığım şöhretten, içtenlikle kabul görmekten de mutluluk duydum.” Egli, 1969.
Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) mimarlık ortamı, Cumhuriyet yönetiminin siyasi ve kültürel yönelimlerini açıkça ortaya koyan etkili bir dile sahi...

Siret HÜRSOY: Rethinking Nationalism: The Hazy Concept in International Relations

It is rather difficult to pin down the meaning when one considers the veritable plethora of problems that the concept of nationalism presents. The foremost difficulty is the lack of a common understanding among scholars and academics about the problems that emanate from the definitions of nationalism. In order to rethink and analyse the hazy concept of nationalism, the evolution of the concept of nationalism from being a natural phase in the evolution of human society to the argument of it be...

Maya ARAKON: AYRILIKÇI KÜRT HAREKETİNİN TARİHSEL DİNAMİKLERİNE KISA BİR BAKIŞ

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye bir şiddet sarmalının içinden geçmekte, ülkenin Güneydoğusundaki ayrılıkçı Kürt militanlarla yürütülen savaş bir türlü sona erdirilememektedir. Bu şiddet sarmalının bir ayağı hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda bu yana Kürtlere uygulanan baskı ve sindirme politikaları, bir diğer ayağı ise bu politikalar sonucunda Kürt siyasi hareketinin şiddete savrulmasından &...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm dergiyi indirin

Başa Dön