Alternatif Politika

Alternatif Politika Dergisi, bir grup akademisyen tarafından; disiplinler arası çalışmalara ilişkin süreli yayınların azlığı nedeniyle doğan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuş, dört ayda bir (Şubat, Haziran ve Ekim) online olarak yayınlanan ve uluslararası alan indeksleri tarafından taranan hakemli bir dergidir. Siyaset bilimini merkez alarak, kültürel çalışmalar, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, sosyal psikoloji, ekonomi politik ve antropoloji gibi disiplinleri de kapsayan yayınlar yapmayı amaçlayan dergi, adı geçen alanların her boyutuyla ilgili kuramsal ve analitik çalışmaların yanı sıra, kitap incelemelerine de yer vermektedir.

- Alternatif Politika, yılda üç kez Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayımlanan bir uluslararası akademik dergidir. Dergi editörlüğümüz, düzenli sayılarının dışında gerek gördüğünde özel sayılar da hazırlamaktadır.

- Dergimiz, "açık erişim" (open access) politikası izlemektedir. Bu kapsamda dergimizde yayımlanan tüm çalışmalar, akademik değer ve teamüllere bağlı kalma koşuluyla herkesin özgürce kullanımına açıktır. Budapeşte Açık Erişim Girişimi bildirimi için bkz. https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

- Dergimiz, yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

- Dergimiz, hakemlik değerlendirmesi için "çifte kör hakemlik" (double-blind peer review) usulünü uygulamaktadır. Bkz.: http://alternatifpolitika.com/eng/double-blind-peer-review-policy

- Dergimiz, değerlendirme için iletilen tüm çalışmaları iThenticate ya da İntihal.Net yazılımları aracılığıyla "intihal" (plagiarism) denetiminden geçirmektedir. Yüzde 20 ve üzeri benzerlik oranına sahip çalışmalar, değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilecektir. Dergimizin "Yayın Etiği ve Suistimal Bildirimi" için bkz.: http://alternatifpolitika.com/eng/publication-ethics-and-malpractice-statement

- Dergimizde uygulanan hakemlik süreci hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için infografik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: http://alternatifpolitika.com/hakemlik-sureci

Alternatif Politika, aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır:

Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Current Index to Scholarly Journals, Digital Journals Database, Academic Papers Database, Contemporary Research Index, EBSCOhost, ProQuest, Index Copernicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Columbia International Affairs Online (CIAO), ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ULAKBİM TR Dizin, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index, ACAR Index, İdeal Online, Gesis Sowiport – Portal für Sozialwissenschaften, ResearchBib (Academic Resource Index), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SIS (Scientific Indexing Services), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific World Index ve MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals)

Dergiye yazı göndermek için alternatifpolitika@gmail.com e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Editörler

 • Editör:
  Rasim Özgür Dönmez (Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Üniv., editor@alternatifpolitika.com)
  Gülçin Erdi (CNRS-CITERES, gulcin.lelandais@univ-tours.fr)
 • Yardımcı Editörler:
  Kasım Timur (Arş. Gör., Abant İzzet Baysal Üniv., kasimtimur@hotmail.com)
  Tuğçe Kelleci (Arş. Gör., Ankara Üniv., tugce_kelleci@hotmail.com)
  F. Orçun Keçeci (Doktora Adayı, Kadir Has Üniv., orcunkececi@gmail.com)
  Sevil Toğay (Arş. Gör., Abdullah Gül Üniv., sevil.togay@gmail.com)
 • İletişim Sorumlusu:
  Kasım Timur (alternatifpolitika@gmail.com)
 • İngilizce Dil Editörü:
  Okt. İshak Turan (Bülent Ecevit Üniv., turanishak@hotmail.com)


  Yayın Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)

 • Prof. Dr. Aksu Bora (Abant İzzet Baysal University)
 • Prof. Dr. Berna Turam (Northeastern University, b.turam@northeastern.edu)
 • Prof. Dr. Edward L. Zammit (Malta University, edward.zammit@um.edu.mt)
 • Prof. Dr. Esra Hatipoğlu (Nişantaşı Üniversitesi, esra.hatipoglu@nisantasi.edu.tr)
 • Prof. Dr. Filiz Başkan (İzmir Ekonomi Üniversitesi, filiz.baskan@ieu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Hamit Coşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, coskun_h@ibu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Kamer Kasım (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, kamerkasim@ibu.edu.tr)
 • Prof. Dr. M. Kemal Öke (Abant İzzet Baysal University)
 • Prof. Dr. Pınar Enneli (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, enneli_p@ibu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Şule Toktaş (Kadir Has Üniversitesi, sule@khas.edu.tr)
 • Prof. Dr. Veysel Ayhan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ayhan_v@ibu.edu.tr)
 • Doç. Dr. Efe Baştürk (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, efe.basturk@erdogan.edu.tr)
 • Doç. Dr. Eugenia Kermeli-Ünal (Hacettepe Üniversitesi, evgenia@hacettepe.edu.tr)
 • Doç. Dr. Fatih Konur (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, fatihkonur@ibu.edu.tr)
 • Doç. Dr. İpek Eren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ieren@metu.edu.tr)
 • Doç. Dr. Nilay Ulusoy Onbayrak (Bahçeşehir Üniversitesi, nilay.ulusoy@comm.bau.edu.tr)
 • Doç. Dr. Şener Aktürk (Koç Üniversitesi, sakturk@ku.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Defne Karaosmanoğlu (Kadir Has Üniversitesi, defne.karaosmanoglu@khas.edu.tr)
 • Avukat Ebru Sargıcı
 •  

  Danışma Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)

 • Prof. Dr. Aylin Özman (TED Üniversitesi, aylin.ozman@tedu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu (Sabancı Üniversitesi, ayse@sabanciuniv.edu)
 • Prof. Dr. Bogdan Szajkowski (The Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, bogdan.szajkowski@gmail.com)
 • Prof. Dr. Bruno S. Sergi (Messina University, Italy, bruno.sergi@unime.it)
 • Prof. Dr. Darko Marinkovic (Megatrend University of Applied Sciences, Serbia, dmarinkovic@megatrend.edu.rs)
 • Prof. Dr. Füsun Arsava (Atılım Üniversitesi, fusun.arsava@atilim.edu.tr)
 • Prof. Dr. Mithat Sancar (Ankara Üniversitesi, mithat.sancar@tbmm.gov.tr)
 • Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ksibel@metu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi, atayyar@uludag.edu.tr)
 • Prof. Dr. Tim Niblock (University of Exeter, UK, T.C.Niblock@exeter.ac.uk)
 • Prof. Dr. Ümit Cizre (İstanbul Şehir Üniversitesi, umitcizre1@gmail.com)
 • Dr. Ruba Salih (University of Exeter, ruba.salih@soas.ac.uk)
 •  

  Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.