Alternatif Politika

Alternatif Politika Dergisi, bir grup akademisyen tarafından; disiplinler arası çalışmalara ilişkin süreli yayınların azlığı nedeniyle doğan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuş, dört ayda bir (Şubat, Haziran ve Ekim) online olarak yayınlanan ve uluslararası alan indeksleri tarafından taranan hakemli bir dergidir. Siyaset bilimini merkez alarak, kültürel çalışmalar, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, sosyal psikoloji, ekonomi politik ve antropoloji gibi disiplinleri de kapsayan yayınlar yapmayı amaçlayan dergi, adı geçen alanların her boyutuyla ilgili kuramsal ve analitik çalışmaların yanı sıra, kitap incelemelerine de yer vermektedir.

Alternatif Politika, aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır:

Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Current Index to Scholarly Journals, Digital Journals Database, Academic Papers Database, Contemporary Research Index, EBSCOhost, ProQuest, Index Copernicus, ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), ULAKBİM TR Dizin, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index, ACAR Index, İdeal Online, Gesis Sowiport – Portal für Sozialwissenschaften, ResearchBib (Academic Resource Index), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), SIS (Scientific Indexing Services), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific World Index ve MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals).

Dergiye yazı göndermek için alternatifpolitika@gmail.com e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Editörler

 • Editör:
  Rasim Özgür Dönmez (Prof.Dr., Abant İzzet Baysal Üniv., editor@alternatifpolitika.com)
  Gülçin Erdi Lelandais (CNRS-CITERES, gulcin.lelandais@univ-tours.fr)
 • Yardımcı Editörler:
  Kasım Timur (Arş.Gör., Abant İzzet Baysal Üniv., kasimtimur@hotmail.com)
  Caner Kalaycı (Arş.Gör., Abant İzzet Baysal Üniv., canerkalayci@ibu.edu.tr)
 • İngilizce Dil Editörü:
  Okt. İshak Turan (Bülent Ecevit Üniv., turanishak@hotmail.com)


  Yayın Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)

 • Prof. Dr. Aksu Bora (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Edward L. Zammit (Malta University)
 • Prof. Dr. Kamer Kasım (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Prof. Dr. M. Kemal Öke (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Berna Turam (Hampshire College)
 • Doç. Dr. Esra Hatipoğlu (Marmara Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Filiz Başkan (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Hamit Coşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Pınar Enneli (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Veysel Ayhan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Burak Arıkan (Sabancı Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Defne Karaosmanoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Fatih Konur (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Yrd. Doç.Dr. İpek Eren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Nilay Ulusoy Onbayrak (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Dr. Evgina Kermeli (Bilkent Üniversitesi)
 • Dr. Şener Aktürk (Koç Üniversitesi)
 • Avukat Ebru Sargıcı
 •  

  Danışma Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)

 • Prof. Dr. Aylin Özman (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu (Sabancı Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Bogdan Szajkowski (The Maria Curie- Skłodowska University, Lublin)
 • Prof. Dr. Bruno S. Sergi (Messina University)
 • Prof. Dr. Darko Marinkovic (Megatrend University of Applied Sciences)
 • Prof. Dr. Füsun Arsava (Atılım Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Mithat Sancar (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Tim Niblock (University of Exeter)
 • Prof. Dr. Ümit Cizre (İstanbul Şehir Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Dr. Rubba Salih (University of Exeter)