Cilt 9, Sayı 3, Ekim 2017

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Marella BODUR ÜN: MİSAFİR EDİTÖRDEN: FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER SAYISI

1980’lerin sonlarından itibaren Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplininin ontolojik ve epistemolojik temellerini sorgulayan “Üçüncü Tartışma” (Lapid, 1989) feminist araştırmacılar için fırsat alanı yaratmış ve bu araştırmacılar disiplinin temel kavramlarını, varsayımlarını ve eril yapısını tartışmaya açmışlardır. Anaakım Uİ kuramları, “yüksek politika” etiketi altında kalan güç, gü...

Cynthia ENLOE: RESISTING LAZY POLITICAL ANALYSIS: CRAFTING A FEMINIST CURIOSITY TO MAKE SENSE OF INTERNATIONAL POLITICS

            Before I started to ask feminist questions, I thought I was grappling with enough complexity to make adequate sense of international politics.

            When I investigated the post-colonial politics of Southeast Asia and the Caribbean, I asked about class; I asked about ideology; I asked about race and ...

V. Spike PETERSON: RETHINKING, RETURNING, REFLECTING

ABSTRACT. After almost four decades of feminist International Relations (IR), I here rethink the journey this has entailed – for myself and others -- and contemplate where it has taken us. I first consider my own introduction to the discipline of IR and interpret activist commitments of the ‘first generation’ of participants. I then return to early developments and initial questions that fostered boundary-transg...

Darcy LEIGH: QUEER FEMINIST INTERNATIONAL RELATIONS: UNEASY ALLIANCES, PRODUCTIVE TENSIONS

ABSTRACT. This article examines the ‘uneasy alliance’ between Feminist IR and Queer IR. The article focuses on three areas of tension and continuity between the fields: (1) sexuality, sexual deviance and gender variance; (2) the roles of liberalism in gendered, sexualized and racialized violence; and (3) binaries relating to sex, gender and sexuality. The article argues that it is around tensions between Queer and Feminist IR that a Qu...

Selcen ÖNER & Merve ÖZDEMİRKIRAN: ULUSLARARASI İLİŞKİLER (Uİ) DİSİPLİNİNİN ERİL DİLİ VE TÜRKİYE’DE KADIN Uİ AKADEMİSYENLERİNİN DİSİPLİNİN ERİL DİLİNE BAKIŞLARI

ÖZ. Bu çalışmada Marmara bölgesindeki üniversitelerde Uİ alanında çalışan kadın akademisyenlerin Uİ disiplininin eril diline ve kadın akademisyenlerin erilleşmesi konusuna bakışları değerlendirilmektedir. Uİ disiplini giderek kadın akademisyenlerin ağırlık kazanmaya başladığı bir alan olmasına rağmen kadın Uİ akademisyenlerinin disipline, özellikle de disiplinin eril diline nasıl yaklaştıkları konusunda yeterli ar...

Pınar GÖZEN ERCAN: ONUNCU YILININ ARDINDAN “KORUMA SORUMLULUĞU”NUN KAVRAMSAL GELİŞİMİNE FEMİNİST BİR ELEŞTİRİ

ÖZ. Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında ilk on yılını dolduran koruma sorumluluğu normunun mevcut haliyle devletlerin pratiğini değiştirecek kapasiteye henüz ulaşmadığı önermesinden yola çıkarak bu makalede koruma sorumluluğunun içeriği ve kapsamı feminist bir perspektiften eleştirilmekte ve üzerinde çalışılması gereken konular irdelenmektedir. Toplumsal cinsiyet yönünden koruma sorumlu...

Tuğçe KELLECİ: CİNSİYETÇİ MİLLİYETÇİLİK VE SAVAŞLARDA CİNSEL ŞİDDETİN KULLANIMI: BOSNA ÖRNEĞİ

ÖZ. Bu makalede, toplumsal cinsiyet kimliğinin etnik çatışmalar bağlamında inşa süreci tartışmaya açılmış ve Bosna Savaşı’nda yaşanan cinsel saldırılar örnek olay olarak belirlenmiştir. Feminizm, kadınların eril düşünce ve davranış biçimleri aracılığıyla baskı altına alınmasını toplumsal, politik, ideolojik ve uluslararası boyutlarıyla tartışmakta ve dünya sahnesindeki savaş, milliyetç...

Murat ÜLGÜL: SURİYE İÇ SAVAŞI’NA FEMİNİST BİR YAKLAŞIM

ÖZ. Altıncı yılını dolduran Suriye İç Savaşı’na şimdiye kadar genel anlamda realpolitik açıdan yaklaşılmış, gerek siyasi arenada gerekse akademik düzeyde devletlerin ve yerel aktörlerin çıkarları temel alınarak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Devletlerin ve yerel aktörlerin çıkarlarına, amaçlarına ve birbiriyle mücadelesine odaklanan yaklaşımların en büy...

Bulut GÜRPINAR: FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK VE BARIŞ: SURİYE İÇSAVAŞI VE KADINLAR

ÖZ. 1980’lerde uluslararası ilişkiler alanında eleştirel söylemler artmaya başlamış, feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımları disipline katkıları ile bu alanda yer edinmeye başlamıştır. Toplumsal cinsiyetçi bakışın uluslararası ilişkilere katılması ile yüksek/alçak politika (high/low politics) ayrımı, devlet, savaş, güvenlik gibi cinsiyetçi yaklaşım içeren temel konularda tartışmaların artm...

İlkim Tuğçe BİTER: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FEMİNİST DIŞ POLİTİKA SÖYLEMİ VE İSVEÇ ÖRNEĞİ

ÖZ. Feminizm, mevcut normlara tarihsel ve kurgusal olarak işlemiş erkek odaklı bakış açısını ve erkek baskınlığını kadınsı değerlerle ve kadın katılımıyla değiştirmeyi amaçlayan toplumsal bir harekettir. Uluslararası İlişkiler disiplininde postpozitivizmle birlikte öne çıkan feminist teori, erkek odaklı bakış açısının yoğun bir biçimde hissedildiği bu disiplini eleştirmiştir. Bu çalışmada, Ulusla...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön