Cilt 10, Sayı 3, Ekim 2018

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Sezgi DURGUN: JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR

ÖZ. Bu makalede disiplinlerarası bir perspektiften “jeozofi” kavramı ele alınacak ve felsefe-mekân-siyaset ilişkisi konu edilecektir. Makalede jeozofik yaklaşımların Türkiye ve dünyadaki muhtemel etkisi ele alınacak, jeozofik anlayışın tarihsel ekollerle melezlenerek siyaset, insan ve mekân bağını nasıl inşa ettiğine odaklanılacaktır. Söz konusu çerçevede hayali coğrafyalar ve coğrafi imgel...

Levent DUMAN: SİYASİ BİR ARAÇ OLARAK HARİTALAR: BASINDA İSKENDERUN SANCAĞI HARİTALARI

ÖZ. Haritalar, günlük hayatın pek çok alanında olduğu gibi siyasette de sıklıkla kullanılan araçlardır. Belirlenen konuların gündeme taşınması, ortaya konulan tezlerin desteklenmesi gibi siyasette çeşitli alanlarda kullanılabilen haritalar, dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de etkin olabilmektedir. İskenderun Sancağı’nın Türkiye’ye katılması farklı açılardan yapı...

Mustafa ULUÇAKAR: MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİ SÖYLEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖZ. Çalışmanın temel amacı, 2002 yılından bugüne değin Türkiye’nin siyaset gündemini belirlemede etkili olan ‘muhafazakâr demokrasi’ söyleminin, ‘muhafazakârlık’ ve ‘demokrasi’ kavramlarıyla ilişkisini irdelemek ve tartışmaktır. Çalışmada öncelikle konuyla ilişkili kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar ele alınmıştır. Daha sonra, muhafazakârlık ve d...

Yunus Can POLAT: İSRAİL SİYASETİNDE İŞÇİ PARTİSİ HEGEMONYASININ SONU VE LİKUD İLE RADİKAL DİNCİ PARTİLERİN YÜKSELİŞİ

ÖZ. Filistin Yahudi toplumuna 1920’lerden itibaren rehberlik etmiş bulunan Emek Hareketi, 1948’de kurulan İsrail’i otuz yıl boyunca İşçi Partisi geleneğinden gelen hükümetler üzerinden yönetmiştir. Sosyalist Siyonist İşçi Partisi geleneği, devlet ve toplumu, Doğu Avrupa’dan Filistin’e gelerek burada yeni bir Yahudi kimliği inşa etmiş bulunan seküler Aşkenaz Yahudilerin siyas...

Farkhad ALIMUKHAMEDOV, Laurent A. LAMBERT & Hisham Bin HASHIM: ETHICAL COMMITMENTS AND RAISON D’ETAT IN RENTIER STATES: ASYLUM-SEEKER POLICIES IN THE GULF COOPERATION COUNCIL AND CENTRAL ASIAN REPUBLICS DURING THE REFUGEE CRISIS

ABSTRACT. The international migrant crisis made headlines during summer 2015 and challenged the national asylum systems of many countries worldwide. Going beyond academic circles, hot debates on migrants and the role of asylum highlighted the gap and paradoxes that exist between claimed values of solidarity on the one hand, and the restrictive policies and regulations towards asylum seekers on the other hand. This paper documents this tension in o...

Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK & Selin TÜRKEŞ KILIÇ: DEVLET ÇIKARLARI MI? İNSAN HAKLARI MI? TÜRKİYE VE YUNANİSTAN BASININDA DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE TARTIŞMALARI

ÖZ. 18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), Türkiye’den AB ülkelerine Yunanistan üzerinden gerçekleşen düzensiz göçün uluslararası hukuka uygun olarak önlenmesi ve insan kaçakçılığı şebekelerinin çökertilmesi için işbirliği yapmayı kabul etmiştir. Söz konusu mutabakat, devletlerin çıkarlarına hizmet ederken insan hakları boy...

Rakibe KÜLCÜR: GENDEREDNESS IN ENGOs: A COMPARATIVE INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE UNITED KINGDOM AND TURKEY

ABSTRACT. This paper analyses the gendered organisational practices of Environmental Non-Governmental Organisations (ENGOs) in the United Kingdom (UK) and Turkey and the possible outcomes of these practices on gender compositions in senior roles. Since gender is an important element in organisations, it is expected to have implications for policies of ENGOs. The research on which this paper is based was undertaken as part of a Ph.D. which examined...

H. Işıl ALKAN: WOMEN EMPLOYMENT IN ASIA: A CROSS-COUNTRY COMPARISON BETWEEN INDIA, SOUTH KOREA AND TURKEY

ABSTRACT. In line with the recognition of the significance of women in the path to development, various countries have sought to increase female labor market participation over the past decades. While many European countries have been successful, numerous Asian countries have failed. The purpose of this study is to compare the patterns of female employment in three Asian countries since the 1990s including India, South Korea, and Turkey and to disco...

Erol SUBAŞİ: KARL MARX: İLKSEL BİRİKİM VE BONAPARTİZM

ÖZ. Marx’ın kapitalizm analizi çoğunlukla zor süreçlerini hesaba katmadığı için eleştirilmiştir. Bu bakımdan Marx’ın kapitalizm kavramsallaştırması sanayinin ilerlemesi ve kapitalist ilişkilerin yaygınlaşması ile insanlığın savaşlardan kurtulacağına dair bir inanç ortaya koyan “endüstriyel toplum tezi” ile ilişkilendirmiştir. Bu çalışmada birbiriyle ilişkili üç a...

Selma TOKTAŞ: HOW LIBERAL IS NEOLIBERALISM? RETHINKING THE CONCEPTIONS OF THE WELFARE STATE, LEGISLATIVE ORGANS, SOCIAL JUSTICE, AND COMPETITION IN HAYEK’S THOUGHT

ABSTRACT. With the expansion of US-led economic policy following the economic depression of the 1970s and the proliferation of new information and communication technologies, the 1980s became a crucial period signaling dramatic changes all around the world. By the end of these years, the Keynesian economy, which accredited states as active and interventionist players in the economy in order to ensure both growth and equity, began to break down. In...

Sevgi BALKAN-ŞAHİN: ACKNOWLEDGING THE FLEXIBILITIES OF THE TRIPS AGREEMENT: ENSURING THE RIGHT TO ACCESS TO MEDICINES OR A STRATEGY OF PASSIVE REVOLUTION?

ABSTRACT. The Doha Ministerial Declaration on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement and Public Health adopted in November 2001 clarified the right to use the TRIPS flexibilities to promote public health. Examining the hegemonic struggle of opposing social forces from a neo-Gramscian perspective, the paper attributes this outcome to the strategy of trasformismo used by market-oriented social forces to legitimiz...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön