Cilt 11, Sayı 2, Haziran 2019

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Ahmet CONKER: BÜYÜK HİDROLİK YAPILAR-SOĞUK SAVAŞ-SINIRAŞAN SU SORUNLARI İLİŞKİSİ VE SOĞUK SAVAŞ’IN BIRAKTIĞI MİRAS

ÖZ. 20. yüzyıl, büyük hidrolik yapıların sayısının tüm dünyada hızla arttığı bir asır olmuştur. Özellikle Soğuk Savaş dönemine denk gelen 1950-80 yılları arasındaki büyük artış dikkati çekmektedir. Bu çalışma, Soğuk Savaş, büyük hidrolik yapılar ve sınıraşan su ilişkileri olguları arasındaki ilişkiyi analiz etmek maksadıyla hazırlanmıştır. Dünyanın faklı coğrafyalarında...

İlhami B. DEĞİRMENCİOĞLU: NAGORNO KARABAKH CONFLICT AND THE HOLISTIC ANALYSIS OF THE INTRACTABILITY

ABSTRACT. The Nagorno Karabakh Conflict turned into an “intractable” conflict since the parties did not compromise despite the long-lasting efforts of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). The realist approaches, which dominate the Conflict Analysis and Resolution (CAR) field, cannot fully explain the complex dynamics of the intractable conflicts due to their power-oriented logic focusing on the system-level ...

Ogan YUMLU: EPİSTOKRATİK İTİRAZ KARŞISINDA EŞİT OY HAKKI VE ÇOĞUNLUK KARARI İLKELERİNİN KONUMLANDIRILMASI

ÖZ. Çağdaş siyaset teorisinde, çoğunluk kararı ilkesinin çeşitli sınırlamalara tabi olması gerektiği yaygın kabul gören bir kanaattir. Daha az yaygın olmakla birlikte son yıllarda benzer sınırlamaların demokrasi teorisinin bir diğer temel bileşeni olan eşit oy hakkı ilkesine yönelik olarak da önerildiği görülmektedir. Epistokratlar adı verilen düşünürler tarafından ortaya atılan bu ...

Hakan YÜCEL: GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE ERMENİ GENCİ OLMAK: İSTANBUL’DAKİ ERMENİ LİSELERİ MEZUNU GENÇLERİN KİMLİK ALGILARI, KİMLİK KAYNAKLARI VE KİMLİK STRATEJİLERİ

ÖZ. Bu makale 2016-2017 yıllarında, İstanbul’da Ermeni liselerinde eğitim görmüş 18-30 yaş aralığındaki gençlerle gerçekleştirilen bir saha araştırmasının verilerine dayanmaktadır. Günümüz Ermeni gençliğini anlamayı, böylece Türkiye’de gençlik çalışmaları literatürüne bir gayrimüslim azınlık grubu gençliği üzerine yapılmış saha ça...

Burak GÜREL & Eylem TAYLAN: CRITIQUE OF THE CRITICS OF GIOVANNI ARRIGHI’S ADAM SMITH IN BEIJING

ABSTRACT. This short critique of some of the reviews of Giovanni Arrighi’s Adam Smith in Beijing makes four points. First, the characterization of contemporary China as a non-capitalist market economy is the most serious shortcoming of Arrighi’s book. Second, Arrighi’s explanation of the Industrial Revolution in relation to the increasing military requirements of the European states has solid historical foundations. Thir...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön