Cilt 13, Sayı 2, Haziran 2021

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Rahşan İNAL: TEA FARMING INDUSTRY IN TURKEY AND SOCIAL ECONOMIC HISTORY 1920-1960

ABSTRACT. This study aims to present the economic and social history of the tea farming industry in Turkey between 1920-1960. In Turkey, the “domestic tea” farming industry was initiated and continued under an initiative led by the nation-state at all stages. The present study investigates the historical process between 1920 and 1960 based on news reports from the central and local press, agricultural journals of the time, and parli...

Zeynep ÖZARSLAN: YARATICI VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİLER VE COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VE SANAT SEKTÖRLERİNİN DURUMU

ÖZ. COVID-19 pandemisi yaratıcı ve kültürel endüstrilerin bazı alt sektörlerinin faaliyetlerinde ciddi kısıtlamalar yaşanmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de pandemi sürecinde yaratıcı endüstrilerin parçası olan kültür ve sanat sektörleri için durum değerlendirmesi yapmaktır. Çalışma kapsamında, Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında T&uu...

Rıfat BİLGİN & Hülya DİĞER: KÜRESEL SALGIN (COVID-19) SÜRECİNDE EVDE YAŞAM TATMİNİ

ÖZ. Bu çalışma, küresel salgın sürecinde bireylerin evde geçirdikleri süre zarfında yaşam tatmin düzeylerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evreni 18 yaş üzeri, gönüllü ve cevap verebilecek akli yetiye sahip kişilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 1254 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri online formlar aracı...

İlke TAŞDEMİR, Marella BODUR ÜN & Sevgi BALKAN ŞAHİN: TÜRKİYE’DE TERMİK SANTRAL KARŞITI HAREKET: ÇIRPILAR ÖRNEĞİ

ÖZ. Termik santraller Türkiye’de, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kalkınmanın hızlanması ya da ucuz elektrik üretiminin sağlanması gibi hegemonik söylemlerle toplumda rıza oluşturulmaya çalışılarak yaygınlaştırılmaktadır. Bu gelişme insan sağlığını, çevreyi ve yaşam alanlarını tehdit eden termik santrallere karşı mücadele eden çevre hareketlerinin ortaya çıkmasına yol açm...

Süleyman Çağrı GÜZEL: SOSYALİST DEVRİMDEN ÖNCE “ZORUNLU UĞRAK”: MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM HAREKETİNİN AŞAMALI DEVRİM STRATEJİSİNDE KEMALİZM VE ORDU

ÖZ. Milli Demokratik Devrim (MDD) hareketi, 1960’lı yıllarda dinamizmini artıran sosyalist gruplar içinde gerek teorik gerekse pratik bakımdan Türk solunu en çok etkileyen akımlardan biridir. Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) aşamalı devrim geleneğini 1960’lara taşıyan ve sosyalist devrimden önce mutlaka bir “demokratik devrim” yapılmasının zorunlu olduğunu savunan bu akım, &...

Ufuk S. YÜKSEL: WEIMAR CUMHURİYETİ’NDE ALMANYA SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ – ALMANYA KOMÜNİST PARTİSİ İKİLİĞİNİN NASYONAL SOSYALİST ALMAN İŞÇİ PARTİSİ’NİN YÜKSELİŞİNDEKİ ROLÜ

ÖZ. Bu çalışmada, Weimar Cumhuriyeti’nde Almanya Sosyal Demokrat Partisi (Sozialdemokratische Partei Deutschlands-SPD) ve Almanya Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutschlands-KPD) arasındaki karşıtlığın, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei-NSDAP) yükselişi üzerindeki etkilerini subjektif koşullar merkezinde sorg...

Furkan YAŞAR: TRUMP YÖNETİMİNİN DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK EKONOMİK YAPTIRIM UYGULAMALARI: İRAN VE VENEZUELA ÖRNEĞİ

ÖZ. Soğuk Savaş’ın bitmesiyle Doğu Bloku’ndaki çözülmeler sonucu, neoliberal ekonomik ilişkiler savaş tehdidinin yerine geçerek dış politika yapımında farklı araçlar kullanılmaya başlandı. Devletlerin revizyonist tavrı ve savaşın kazanan ve kaybeden taraflar için büyük maddi külfet olması nedeniyle, ekonomik yaptırımlar bir dış politika aracı olarak daha cazip hale geldi. Bu &cced...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön