Cilt 15, Sayı 1, Şubat 2023

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Başar BAYSAL & Esra DİLEK: LOCAL UNDERSTANDINGS OF DISARMAMENT-DEMOBILIZATION-REINTEGRATION (DDR): FORMER COMBATANTS’ PERSPECTIVES ON DDR IN COLOMBIA

ABSTRACT. DDR processes, the design of which follows technical knowledge produced by international organizations and programs, have become a standard way for addressing the process of armed groups’ transition from armed to civilian life. However, the components of DDR, namely disarmament-demobilization-reintegration, may themselves be contested at the local level. This study investigates this contestation through the case of the Colombian peac...

Onur AĞKAYA: ÇATIŞMA VE BARIŞ TESİSİ SÜREÇLERİNDE ÇOCUKLARIN DEVŞİRİLMESİ VE KULLANILMASI SORUNU: KOLOMBİYA ÖRNEĞİ

ÖZ. Çocukların, dünya üzerinde devam eden çatışmalardan etkilenmeleri ve silahlı gruplar tarafından devşirilerek kullanılmaları, uluslararası toplumun en acil sorunlarındandır. Yaklaşık 60 yıldan fazladır devam eden Kolombiya İç Savaşı örneğinde de milyonlarca çocuk çatışmaların kurbanı olmuş ve silahlı aktörler tarafından kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu çalışma, ...

Saliha METİNSOY & Merih ANGIN: ULUSLARARASI ÖRGÜTLER, KOŞULLULUK VE DEMOKRATİK TEMSİL: YUNANİSTAN’IN IMF DENEYİMİ

ÖZ. IMF programlarının demokrasi üzerindeki etkisi, uluslararası örgütler yazınında sıklıkla tartışılan bir konudur. Bir müzakere sürecinde IMF’nin kendine ait bir gündemi varken, seçmenler de hükümete kendi tercihleriyle ilgili işaretler verir. Bu ikisi örtüştüğünde demokrasi etkilenmez fakat birbirlerinden farklı olduklarında demokrasi üzerindeki etkiler, borç...

Hande KARS & Didem ÇAKMAKLI: MACARİSTAN’DA POPÜLİST SÖYLEM: TÜRK GÖÇMENLERİN DENEYİMLERİ

ÖZ. Avrupa’da yükselişe geçen popülist ve otoriter siyasi dönüş, göçmen gruplarını hedef alan hem söylemler hem politikalar üzerinde etkili olmuştur. Bu çalışma, popülist bir dönüşüm yaşayan Macaristan’daki Türk göçmenlerin deneyimlerini incelemektedir. Avrupa’daki Türk göçmenler kapsamlı bir şekilde incelenmiş olsa da...

Pınar UZ-HANÇARLI & İsmet PARLAK: BRİTANYA İSTİSNACILIĞININ ADASALLIĞI: ELEŞTİREL JEOPOLİTİK PERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME

ÖZ. 31 Ocak 2020’de Avrupa Birliği’nden resmi olarak ayrılma sürecini tamamlayan Britanya’nın tarihsel olarak Topluluk ile kurduğu ilişki “tuhaf/isteksiz ortak”, “yarı-ayrık ilişki” gibi tanımlamalar çerçevesinde sürdürülmüştür. Bu ilişkide istisnacılık söylem ve siyasetini benimseyen bir ülke olarak Britanya, ada ülkesi olma halini ve adasallığ...

Gül ARIKAN AKDAĞ & Halide YAZGAN: CLIENTELISM AND ETHNICITY AS CONSTRAINTS TO PARTY ORGANIZATION CHANGE: THE AKP IN TURKEY AND CHANGE IN DISTRICT PRESIDENCIES

ABSTRACT. Based on the existing literature, the study tests the relevance of electoral and intra-party alliance concerns on party organization change for the AKP in its 2017 District Congress. We believe that both the electoral and intra-party alliance concerns the party faced in 2017, make it a suitable case to test the basic hypothesis of the study. The dataset used in the analysis consists of secondary data on 971 districts present in Turkey. Dis...

Müge DALAR: AFRİKA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI CEZA ADALETİ

ÖZ. Afrika Birliği, 2014 yılında başlattığı girişimle, Afrika kıtasını bölgesel bir uluslararası ceza mahkemesine kavuşturmayı amaçlamaktadır. Bu girişim, Nüremberg’ten bu yana evrensel olarak uygulanagelen uluslararası cezai muhakemede daha önce örneği olmayan yeni bir araçtır. Söz konusu girişimin önemi, uluslararası ceza hukukunda bölgeselleşme kavramını tartışmaya açma potansiyel...

Özgür BALKILIÇ: MİLLİ VE MODERN KÖYLÜNÜN PEŞİNDE: HALKEVLERİNİN KÖY GEZİLERİ

ÖZ. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin yaklaşık ilk on yılı sonucunda rejimle halk ve köylüler arasındaki açıyı kapatmak üzere kurulan Halkevleri, o güne kadar genellikle dağınık cemaatler halinde yaşayan Anadolu köylülüğünden modern bir millet yaratmanın peşine düşmüş ve Türkiye’nin birçok bölgesinde kurulan bu kurum milletin özü olarak tarif ettikler...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön