Cilt 15, Sayı 3, Ekim 2023

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Gökten DOĞANGÜN: SITUATING THE RUSSIAN ADVOCACY OF TRADITIONAL VALUES IN THE GEOPOLITICAL CONTEXT

ABSTRACT. As epitomized by the invasion of Ukraine, the lasting geopolitical power struggle between the West and the rising nations, including Russia, has been dragging the international system towards polarization again. Its epicenter lies in the contest over the meaning of modernity that becomes particularly evident in the antagonistic attitudes towards sexual rights. Linking sexual rights to modernity has been counteracted by the discourse o...

Erdem CEYDİLEK: NOT NECESSARILY EXISTENTIAL THREATS: IDENTITY-CONSTITUTIVE ROLE OF THE FOREIGN POLICY DISCOURSE ON DISTANT HUMANITARIAN CRISES

ABSTRACT. The depiction of identity in foreign policy analysis is typically presented as inherent or predetermined. However, discursive approaches within the field, particularly poststructuralism, have emphasized foreign policy discourse's influence on identity formation. The main aim of this paper is to elucidate the performative relationship between identity and foreign policy through a poststructuralist lens, even in situations that are ...

Bilge ŞAHİN: KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK GÜNDEMİ: ULUSLARARASI SİYASETE FEMİNİST MÜDAHALELER VE SINIRLARI

ÖZ. Kadınların silahlı çatışmalardaki deneyimleri ve barış süreçlerine dahil edilmeleri, yirminci yüzyılın başından beri çeşitli kadın hareketleri tarafından dile getirilmektedir. Feminist yaklaşımlar, uluslararası güvenlik politikalarında toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkilerine ve militarist politikalara karşı duruş sergilemektedirler. Kadınların çatışma ve çatışma sonrası ...

Zelal ÖZDEMİR: TÜRKİYE’DE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: BİR FEMİNİST TEKNOBİLİM PERSPEKTİFİ

ÖZ. UFUK 2020 Programı tarafından finanse edilen EQUALS-EU projesi çerçevesinde yürütülen bu çalışma, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründe çalışan kadınların karşılaştıkları toplumsal cinsiyete dayalı zorlukları ve sektördeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl yaşadıklarını anlamayı ve araştırmayı amaçlamaktadır. Yüksek maaşlar, prestij, en son teknolojiy...

Duygu ÖZTÜRK & Sezin İBA GÜRSOY: EKOFEMİNİST PERSPEKTİFTEN PARİS İKLİM ANLAŞMASI’NIN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ

ÖZ. İklim değişikliği, zamanımızın en büyük küresel, ekolojik ve çevresel sorunlardan biridir. Doğanın bir parçası olan insan, iklim değişikliğinden güvenlik, ekonomik, kalkınma ve insan hakları başta olmak üzere farklı alanlarda doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. En son olarak küresel çapta etkileri görünen COVID-19 salgını bir domino etkisi göstererek, doğa, &cced...

Hasan İLKBAHAR: SU GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA NİL HAVZASI GİRİŞİMİ’NİN (NHG) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK UYUM VE AZALTIM STRATEJİLERİ

ÖZ. İklim değişikliği, insanoğlunun karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle iklim değişikliğine yönelik acil çözümler küresel siyaset gündemini meşgul etmiştir. Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması önemli gelişmeler olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bölgesel örgütler de iklim değişikliğinin ele alınmasında önemli rol oynamı...

Ayfer GENÇ YILMAZ: BİR İÇ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLARAK ORDU: İNGİLTERE, FRANSA, MEKSİKA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

ÖZ. Sağlıklı bir biçimde işleyen asker-sivil ilişkilerinin oluşması için gerekli başlıca unsurlardan biri polis ve ordu arasındaki iş bölümüdür. Kamu güvenliğinin sağlanmasında askeri personelin kullanılması asker-sivil ilişkileri üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Buna rağmen, ordular her zaman iç güvenlik meselelerine dâhil olmuştur. Demokratik veya demokratikleşmekte olan...

Nail TANRIÖVEN: BİR BENLİK KRİZİ OLARAK POST-TRUTH: RASYONEL BATI VE DUYGUSAL ÖTEKİ ARASINDAKİ FARKIN SEYRELMESİ

ÖZ. Post-Truth, Uluslararası İlişkiler’de önemsenmese de disiplininin ikili (dyadic) yaklaşımı, Batı-Öteki ilişkilerinde ve kavramın özündeki duygular ve duyguların kamusal alana yansımaları açısından alternatif bakış açıları sağlamaktadır. Post-Truth farklı anlamlarda veya farklı bağlamlarda kullanılsa da bu çalışmada, kavramın özünün duyguların rasyonalitenin karşıs...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön