Cilt 16, Sayı 1, Şubat 2024

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Çağlayan BAŞER: WOMEN’S ROLE IN VIOLENCE AND UN WOMEN, PEACE, AND SECURITY AGENDA

ABSTRACT. The UN’s Women, Peace, and Security (WPS) agenda emphasizes women’s victimhood and peacemaking roles. However, women participate in two-thirds of armed movements and affect conflict outcomes in unique gendered ways. This article argues that excluding female perpetrators from the WPS agenda generates new insecurities for them and broader societies. By highlighting women’s contribution to perpetuating conflict, I pro...

Ayşegül GÖKALP KUTLU: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ KADIN, BARIŞ VE GÜVENLİK BAĞLAMINDA ELE ALMAK

ÖZ. İklim değişikliği, konuyla ilgili ilk ve tek belge olan 2242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının 2015 yılında kabul edilmesine kadar Kadın, Barış ve Güvenlik (KBG) gündeminin bir önceliği olarak görülmemiştir. Oysa iklim değişikliği, hem silahlı çatışmalar ve savaşlar yoluyla devlet güvenliği üzerinde doğrudan etkiler doğuran hem de geçim kaynaklarının kaybına, s...

Burcu ALBAYRAK DÖNMEZ: SOĞUK SAVAŞÇI HEGEMONİK ERKEKLİK: DEMOKRAT PARTİ VE MENDERES ÖRNEĞİ

ÖZ. Soğuk Savaşçı erkeklik, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki iki kutuplu dünya sisteminin antagonistik siyaset anlayışıyla şekillenmiştir. Nükleer silahlanma yarışlarının, rekabetin, ideolojik kamplaşmanın yarattığı kaos ortamı güç ve güvenliğe olan ihtiyacı daha da arttırmış ve bu konjonktürde zamanın erkeklik biçimini militarist öğeler oluşturmuştur. Bu bağlamda, bu çalışma...

Emre İŞERİ & Iosif BOTETZAGIAS: COMMUNICATION ON CLIMATE CHANGE IN THE MEDITERRANEAN BY NON-STATE ACTORS: A FRAMING ANALYSIS

ABSTRACT. How do non-state actors frame climate change in a region labelled as a climate hotspot? To answer this question, this article explores the climate communication strategies of non-state actors with various country origins. Adopting the quantitative content analysis method, it comparatively analyses differing frame utilizations (e.g. ecological/meteorological, policy, economic and energy interests, culture, science and technology, civ...

Birce ALTIOK: STATE, REFUGEES, AND CIVIL SOCIETY IN TURKEY: TRANSFORMATION UNDER CONTROL

ABSTRACT. The forced migration movement from Syria, which began in 2011, has brought about significant changes in civil society within Turkey. The already existing complex relationship between the state and civil society, is further diversified in the context of forced migration, presenting the need to focus on the provision of humanitarian assistance, access to services, and integration of Syrian refugees who are legally under temporary prot...

Gülce TARHAN ÇELEBİ: 1962-1980 ARASINDA ANAYASA MAHKEMESİ VE SİYASAL AKTÖRLERİN İLİŞKİSİ: HEGEMONİK KORUMA TEZİ’NE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

ÖZ. Anayasa Mahkemesi kurulduğu 1962 yılından bu yana, sadece TBMM kararlarını iptal etmekle kalmayıp, aynı zamanda en tartışmalı siyasi konularda da konum alan önemli bir aktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Mahkeme’nin rolünü ve diğer siyasi aktörlerle ilişkilerini açıklayan geniş bir literatür oluşmuştur. Bu makalenin iki temel amacı vardır: (i) 1962-1980 yılları arasında Mahkeme...

Vildane ÖZKAN: BULGAR ORYANTALİZMİNDE “TÜRK KÖLELİĞİ” DAMGASI

ÖZ. Başat Bulgar kültüründe geçmiş zaman dilimi, bugün ve gelecek zaman dilimlerinden çok daha etkin rol oynar. Osmanlı Devleti’nin, İkinci Bulgar İmparatorluğu’nu fethederek Bulgarlar üzerinde 1393-1878 yılları arasında kurduğu egemenlik dönemi, başat Bulgar kültüründe “Türk köleliği” dönemi olarak damgalanır. Bu damga, 19. yüzyılda in...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön