Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2010

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


T. Mesut EREN: Avrupa Birliği Merkezli Dolaysız Dış Yatırımın Polonya ve Türkiye Üzerindeki Etkileri

ÖZ. Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları 17 Aralık 2004 tarihinde Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı almış ve bu karar sonrasında özellikle AB menşeili yabancı sermayenin Türkiye’ye olan ilgisi ciddi anlamda artmıştır. AB firmalarının Türkiye’ye ilgisi, 2003-2008 yılları arasında gelen toplam doğrudan yabancı yatırım içindeki yüksek paylarından anlaşılmak...

Mehmet Ruhi DEMİRAY: Modern Siyasetin İki Eleştirisi: Agamben'e Karşı Ranciere

ÖZ. Bu çalışma, çağdaş dönem eleştirel siyasal kuramına dahil iki etkili eser olan Giorgio Agamben‟in Kutsal İnsan‟ı ve Jacques Ranciere‟in Uyuşmazlık‟ın karşılaştırmalı olarak metinsel çözümlemelerini sunar. Çözümleme, günümüz demokratik siyaseti açısından önemli olduğunu düşündüğüm iki temel önermeyi temellendirmek hedefindedir. Birincis...

Hande TOPALOĞLU: Gölgedeki Bedenler: Bedenin İnşa Sürecinde Toplumsalın Etkileri

ÖZ. Beden‟in akademik bir çalışma konusu olarak incelenmeye başlanması yakın bir tarihe denk düşse de, “beden” her zaman toplumsal süreçlerin, makro ve mikro iktidarların, günümüzdeki kavramsal söylemi ile beden politikalarının elinde şekillenmiştir. Gittikçe önem kazanan toplumsal cinsiyet çalışmalarının, çağdaş düşünce akımlarından da etkilenerek, toplumsal ve ekonomik hak talep...

Funda Gençoğlu ONBAŞI: Türkiye'deki Siyasi Partilerin Sivil Toplum Üzerine Söylemleri

ÖZ. Aralarındaki önemli ideolojik farklılıklara rağmen Türkiye‟de şu anda parlamentoda bulunan dört siyasi partinin sivil toplum kavramı hakkındaki söylemleri önemli oranda birbirine benzemektedir. Hepsi, benzer biçimde sürekli olarak sivil toplum idealine demokratikleşmeye katkısı olan bir faktör olarak atıfta bulunmaktadır. „Demokrasi projesi‟ ve bu proje içinde sivil toplumun rolü belli bir çoğulculuk ...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön