Cilt 14, Sayı 3, Ekim 2022

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Büke BOŞNAK: TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI TEMELLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MOBİLİZASYON STRATEJİLERİ: GÖZLEMLEYİCİ, NORM-DÖNÜŞTÜRÜCÜ VE KANUN YAPICI BİR SİVİL TOPLUM İDEALİ

ÖZ. İnsan hakları alanında sosyal hareketlerden ve taban örgütlerinden barolara, iş derneklerine ve gayriresmî iletişim ağlarına kadar uzanan çeşitli aktörler bulunmaktadır. İnsan hakları alanında en etkin aktörlerden biri olan sivil toplum kuruluşları (STK) hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde insan haklarının tesisi, korunması ve geliştirilmesi için dünya çapında çeşitl...

Sinem BAL: EU FINANCIAL ASSISTANCE TO CIVIL SOCIETY IN TURKEY: SHRINKING THE POLITICAL SPACE IN THE POST-GEZI PROCESS?

ABSTRACT. This study investigates the EU’s stance on post-Gezi civic engagement, which is based on alternative alliances and against the anti-democratic extremes of state power. Using a Gramscian perspective, the paper underlines the fact that before the protests, Turkey’s civil society had been politically socialized by the help of EU financial assistance as a sign of an ideology of consent. That is, the EU has focused on liberal-d...

Zelal ÖZDEMİR, Gökten DOĞANGÜN & Asuman ÖZGÜR KEYSAN: COVID-19’UN SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN YARATTIĞI ÇOK BOYUTLU ZORLUKLAR: ANKARA VAKA ÇALIŞMASI

ÖZ. COVID-19 küresel salgını tüm dünyayı etkilese de mevcut çalışmalar sınıf, yaş, toplumsal cinsiyet, sağlık durumu, engel durumu, göçmenlik, ikamet, etnisite gibi kimlik kategorilerinin bireylerin deneyimlerini farklılaştırdığını göstermektedir. Bu çalışma Ankara’nın Önder ve Battalgazi Mahallelerinde yaşayan 30 Suriyeli mülteci ile gerçekleştirilen derinlemesine mü...

Selcan SERDAROĞLU POLATAY & Eylem ÖZKAYA LASSALLE: THE CONTROVERSIES OVER THE TERM “EMPOWERMENT” IN THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CASE OF TURKEY

ABSTRACT. Sustainable development, being at the centre of today’s global and local policies, has led to discussions about its broad content and applicability since the 1980s. In particular, the most emphasized issues have been prioritizing the economic dimension of sustainable development and understanding the environment as the optimal use of natural capital. However, as was underlined at the World Sustainable Development Summit held in ...

Tuncer BEYRİBEY: TERÖRİST ÖZNEYİ TARİHSELLEŞTİRMEK: İKTİDAR İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE TERÖRİZM SÖYLEMİNİN İNŞASI (1973-1980)

ÖZ. Türkiye’deki terörizm çalışmaları, terörist özneyi tarihsel olarak sabitlenmiş biçimde ele alarak, onun tarihsel ve mekânsal olarak inşa edilme süreçlerini es geçmektedir. Halbuki, terörist özne tüm tarihsel dönemlere aşkın bir konumda değildir, toplumdaki iktidar ilişkileri ve mücadeleleri neticesinde inşa edilmiştir. Bu makale, eleştirel ter&o...

Başak TARAKTAŞ: AT THE INTERSECTION OF FAITH, ALLEGIANCES TOWARD THE STATE, AND ECONOMIC DEPRIVATION: THE CASE OF THE CHRISTIAN DEMOCRATIC UNIONS IN 19TH CENTURY WESTERN EUROPE

ABSTRACT. Why were Christian democratic unions (CDUs) among workers and farmers more proactive in some Western European states than in others? Marxist theories explain union activity by industrialization. However, CDUs were not the most active in the late 19th century in rapidly industrializing states, e.g., Italy and Germany. Using social identity theory and Lipset’s & Rokkan’s cl...

Eren YÜKSEL: HIGH LIFE FİLMİNDE DİSTOPİK EVREN TASARIMI VE BİYOPOLİTİKA

ÖZ. Bu çalışmada, Foucault’nun iktidar, biyopolitika, disiplin, gözetim ve cezalandırma gibi kavramlarından yararlanılarak Claire Denis’in High Life (Yüksek Yaşam, 2018) filmindeki biyopolitik bir temele yaslanan distopik evren tasarımı ele alınmaktadır. Çalışmada, uzaya gönderilen ve hayatta kalmaları yaşam destek ünitelerine bağlı olan bir grup suçlu üzerinde uygulanan hapsetme,...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön