Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2020

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Özgür ADADAĞ: ULUS VE HARİTA

ÖZ. Harita ulusu görünür kılar. Ulusal toprağın sınırlarını belirleyip içeriyi dışarıdan ayırır, sınırın içerisine olası tehditleri gösterir ya da dışarıya doğru genişleme olasılığını düşletir. Ulusu ve vatanı anlamlı bir bütün olarak sunan, somutlayan harita insanların bu bütün ile bağ kurmasını kolaylaştırır, böylece ulusa aidiyet duygusunu pekiştirir. Haritalar olmasaydı ul...

Umut TÜRK: GELİR DAĞILIMINDA FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ VE ALT KIRILIMLARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖZ. Bu makale 2005 ve 2017 yılları arasındaki 12 yıl içinde Türkiye’de gelir dağılımdaki fırsat eşitsizliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Normatif bir eşitlik kuramı olarak fırsat eşitsizliği, bireylerin çaba ve seçimleri ile bertaraf edemeyecekleri, iradeleri dışında maruz kaldıkları fayda kaybının bir ölçüsüdür. Son yıllarda fırsat eşitsizliği üzerine farklı ülkel...

Demet LÜKÜSLÜ: İMTİYAZLI BİR KİTLEDEN İŞSİZLER ORDUSUNA DEĞİŞEN GENÇLİK ALGISI

ÖZ. Gençlik kategorisi farklı dönemlerde farklı şekilde tanımlanan, farklı misyonlar verilen dinamik bir kategoridir. Bu makale, gençlik kavramının modern anlamıyla ortaya çıktığı, modern eğitim sisteminin dikey toplumsal hareketlilik vaat ettiği ve gençlerin imtiyazlı bir kategori olarak tanımlanmasına, İkinci Dünya Savaşı sonrasında eğitimin kitleselleşmesiyle yaşanan değişime ve ardından neoliberal ...

Aysun YARALI AKKAYA: EĞİTİM HAREKETLİLİĞİNİN GENÇLİĞE ETKİSİNİ BEKLENTİLER VE SONUÇLARI ÜZERİNDEN OKUMAK: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖZ. Bu çalışma, Türkiye’de yükseköğrenim sürecinde yaşanan öğrenci hareketliliğinin sonuçlarını sosyo-politik olarak analiz etmeye odaklanmıştır. Son yıllarda yükseköğrenim politikalarında, öğrenciyi merkeze alan, okullaşma oranını artırmayı hedefleyen bir eğilim öne çıkmaktadır. Ayrıca yükseköğrenimde, Avrupa Yükseköğretim Alanı’na dahil olma...

Evşen ALTUN ASLAN: TOPLUMSAL STATÜ VE OKUL SEÇİMLERİ: KÜLTÜREL SERMAYE YATIRIMI OLARAK ÖZEL OKULLAR

ÖZ. Orta sınıf ailelerin çocuklarının toplumsal statülerini şekillendirmek amacıyla eğitim alanında izledikleri stratejileri anlamaya çalışan bu makale, ailelerin okul seçimlerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, çalışma, toplumsal statü ve okul seçimleri arasındaki ilişkiyi orta sınıfların özel okul seçimleri ekseninde göstermeyi amaçlamaktadır. Orta sınıfların çocuk...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön