Cilt 13, Sayı 1, Şubat 2021

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Didem ÇAKMAKLI: THE CITY AND THE CITIZEN: BREAKING DOWN BARRIERS TO ACTIVE CITIZENSHIP

ABSTRACT. Ideally, democracies are built on the ability of all segments of society to participate in civil society to enhance their community’s well-being or to claim rights. Participation in civic and political activities is a key feature of equal citizenship. Sociopolitical features of a city may influence participation, developing different citizenship practices at the local level. Cities will differ in the types of CSOs that thrive, the ...

Aykut AYKUTALP: BİYOPOLİTİK KENTİN DOĞUŞU: KARŞILAŞMA, ANTAGONİZMA VE MÜŞTEREK OLARAK METROPOL

ÖZ. Bu çalışma Hardt ve Negri’nin “biyopolitik kent” yaklaşımını incelemektedir. Hardt ve Negri’ye göre kapitalist üretimde meydana gelen bir dizi değişim biyopolitik üretimle birlikte zenginliğin üretiminin mekânsal sınırlarının kent mekanının sınırlarıyla örtüşmesine neden olmuştur. Biyopolitik üretim maddi olmayan malların üretimine dayandığından kent de maddi ve ma...

Alev ASLAN: TOPLUMSAL SESLERİN ÇOĞULLUĞU: ALTERNATİF-AKTİVİST YENİ MEDYA VE DEMOKRATİK “TARİH” ANLATISI

ÖZ. Churchill’e atfedilen “Tarih kazananlar tarafından yazılır.” sözünü neredeyse herkes duymuştur. Bu derin tartışma bir kenara bırakılarak en azından şu belirtilebilir ki “tarih kayıt altına almayı, seçmeyi ve yorumlamayı gerektiren bir süreçtir; tüm bu nedenlerle de tarih özünde siyasi bir girişimdir”. Neyin ele alındığı, nasıl ve kimler tarafından kaleme alındı...

Naci DİLEKLİ, Necati ANAZ & Bruno Ferreira DA PAIXÃO: SOCIAL MEDIA USE BY ISTANBUL MAYORAL CANDIDATES IN TWO SUBSEQUENT 2019 ELECTIONS

ABSTRACT. We analyzed Facebook and Twitter engagements by Binali Yıldırım and Ekrem İmamoğlu, the two main candidates in the 2019 Istanbul mayoral election, spanning from December 2018 to the end of June 2019 due to the fact that the original elections were disputed and repeated. Social media analytics were used to obtain the data used in the study. We put forward four research questions that draw on the nature of social media as well as the uniqu...

Elif TEKTAŞ & Asuman ÖZGÜR KEYSAN: CONSERVATIVE CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS (CSOs) AND ANTI-GENDER ISSUES IN CROATIA, SLOVAKIA AND POLAND

ABSTRACT. The anti-gender movement has been gaining prominence since the 2000s, supporting the idea that gender theory is wrong and unscientific. Conservative civil society organizations (CSOs) have played a leading role in promoting the ideas and demands of the movement. Recent studies have elaborated on the relationship between right-wing populism, Church and anti-gender movement; however, it is still significant to further the studies focussing o...

Emrah ATAR: ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ YÖNETİMİ İÇİN BÜYÜK VERİ KULLANIMININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ SİSTEMATİK ANALİZİ

ÖZ. Göç ve mülteci sorunları yasadığımız yüzyılın en yürek burkan ve can sıkıcı insani sorunları arasında maalesef ilk sırada yer alıyor. Bu krizler, özellikle Suriye’de, Afganistan’da, Yemen’de, Venezüella’da, Myanmar’da devam eden halk ayaklanmaları, iç savaş ve terörizmin milyonlarca insanın komşu ülkelere sığınmasıyla ikinci dünya savaşından gün&uu...

Sezen KAYA & Aslı ILGIT: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇEVRESEL GÜVENLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ÖZ. 1980’li yıllardan itibaren Uluslararası İlişkiler disiplininde görülen güvenlik kavramındaki “genişleme” aralarında çevresel güvenliğin de olduğu farklı güvenlik tanımlarını ortaya çıkarmış, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar uluslararası sistemde mücadeleyi gerektiren küresel bir güvenlik sorunu olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu çerçevede,...

Gökçe ÖZKILIÇCI & Nihal MAMATOĞLU: YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI: TUTUMLAR, ALGILAR VE SİYASİ LİDER STİLİ TERCİHİ

ÖZ. Bu çalışmanın amacı Türkiye örnekleminde yeni koronavirüse (COVID-19) ilişkin çeşitli tutum ve algıların yanında, kimliklenme, kaygı ve algılanan sosyal güvenin siyasi lider tercihleri üzerindeki yordayıcılığını incelemektir. Bu amaçla, 283 kişiden oluşan bir örneklem (181 kadın, 102 erkek, Ort.yaş = 33.71, S = 11.05) ile nicel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırma...

Sezai ZEYBEKOĞLU & Yavuz Selim ALKAN: BİLİM VE SİYASET İKİLEMİNDE MAX WEBER: POLİTİK-FELSEFİ BİR İNCELEME

ÖZ. Max Weber, sosyal bilimlerin birçok disiplininde eserler vermiş ve verimli bir yazın hayatı geçirmiş bir bilim insanıdır. Weber’in metodik temellere sahip ve pozitivist veya metafizik olmayan bir sosyal bilimi meşrulaştırma çabalarının ürünü olan “değer yargısından bağımsız (werturteilsfrei) bilim anlayışı”, onun tüm bilimsel çalışmalarında uygulamaya çalıştığı bi...

Erol SUBAŞİ: LOUIS ALTHUSSER: İDEOLOJİ, DEVLET AYGITLARI VE ELEŞTİRİSİ

ÖZ. Fransız filozof Louis Althusser (1918-1990), II. Dünya Savaşı sonrası Marksist kuramı en fazla etkileyen isimlerden biri olmuştur. Bu çalışmanın amacı Althusser’in devlet aygıtları ve ideoloji kavrayışının eleştirel bir çözümlemesini gerçekleştirmektir. Sorunsal, Althusserci ideoloji ve devlet aygıtları kavrayışının devlet kuramı alanında sunduğu imkân ve sınırlılıklardır. Temel argüman...

İlhan ERSOY: SİMBİYOTİK BİR İLİŞKİ: KÜLTÜREL BİR ALAN OLARAK MEKÂN VE MÜZİK

ÖZ. Her fenomenin bir varlık alanı vardır ve hiçbir kültürel fenomen, doğasının gereği bu varlık alanının dışında tam olarak anlaşılamaz. Dolayısıyla bir kültürel fenomeni anlamlandırabilmek için diğer bağlamsallıklar gibi onun üretildiği, icra edildiği/sunulduğu ve tüketildiği bağlam olarak varlık alanı dikkate alınması gereken önemli bir dinamiktir. Varlık alanını karşılayan uzam, uzay, yer v...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön