Cilt 14, Sayı 1, Şubat 2022

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


C. Akça ATAÇ & Şebnem Açelya BAŞTAN: KARANLIK ZAMANLARDA ARENDT OKUMAK: AVRUPA BİRLİĞİ, GÖÇ SORUNU VE GERİ İTMELER

ÖZ. Hannah Arendt, siyasal alanda sıkışmış ve kendini çağının acı veren hakikatlerini anlamaya adamış bireye yıllar ötesinden seslenmeye devam ediyor. Arendt’in tanımladığı karanlık zamanların tarihte sanıldığı kadar ender ve olağanüstü anlar olmadığını bilmek ve kamusal alan karardığında bunu fark etmek, insanlığın bütüncül ve iyi bir hayat yaşamasının ön koşuludur. Arap Ayaklanmalarından beri s&...

Çağla LÜLECİ-SULA: TÜRKİYE’NİN SINIR VE GÖÇ YÖNETİMİ: DİNAMİK VE İLİŞKİSEL BİR ALANIN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ

ÖZ. Uluslararası Siyaset Sosyolojisi, dünya siyasetinin sosyolojik bir perspektiften çalışılması gerektiğini savunmaktadır. Bu yaklaşım güvenlik çalışmalarıyla neredeyse organik bir ilişki içindedir. Uluslararası Siyaset Sosyolojisi güvenliği rutin bürokratik pratikler üzerinden tanımlayarak güvenlik çalışmalarının ontolojisini genişletmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar g&o...

Turgay KAHVECİ: “DEĞERSİZLEŞME” VE “SERMAYENİN ORGANİK BİLEŞİMİ” KAVRAMLARI ÜZERİNDEN ERKEN DÖNEM POULANTZAS’IN SINIF ANALİZİNİN ELEŞTİRİSİ

ÖZ. Sınıf teorilerinin ortaya çıkışının, Sanayi Devrimi’nin gelişimi ve kapitalist üretim ilişkilerinin kurulmasıyla paralel bir tarihçesi olduğu söylenebilir. Bu gelişim serüveni, sınıfların olgusal açıdan kapitalizm öncesi varlığını yadsımaz, onları kapitalizmin yerleşik düzenine sabitlemez. Marksist sınıf kuramının özü, tarihsel sürecin dinamiğinin sınıf mücadeleleri old...

Ömer ÇONA: TERÖRİZM ARAŞTIRMALARINDA DEVLET MERKEZLİLİĞİN BİR SONUCU OLARAK DEVLET TERÖRİZMİNE YÖNELİK SESSİZLİKLER

ÖZ. Bu çalışmada geleneksel terörizm çalışmalarının epistemolojik, ontolojik ve metodolojik yaklaşımlarına eleştirel bir analiz getirilerek, terörizm araştırmalarında devlet terörizmi konusuna yönelik noksanlıkların nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Makalede araştırmacıların devlet terörizmini görmezden gelerek, devlet dışı aktörlerden kaynaklanan şiddete odaklanmasının gerekçes...

Onur ŞEN & Cansu AÇIKGÖZ: TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’İ GÜVENLİKLEŞTİRME ÜÇGENİ: SÖYLEMLER, GÖRSELLER, EYLEMLER

ÖZ. Bu çalışmanın kapsamı Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervlerinin keşfini takip eden 2009-2020 yılları arasında Türkiye’nin bölgeye yönelik dış politika yaklaşımının Kopenhag Okulu’nun Güvenlikleştirme Teorisi çerçevesinde incelenmesidir. Teoriye dayalı bir dış politika analizi olan çalışma, değerli bir referans nesnesine yönelik varoluşsal bir tehdidin varlığının ve bu ...

Tamer KAŞIKÇI: QUESTIONING MULTILATERALISM: CONCEPTUAL RE-EVALUATION AND THE DECLINE IN THE WESTERN MULTILATERAL ORDER

ABSTRACT. The Western multilateral order (WMO), which was established under the leadership of the US after the Second World War, and remained unrivaled with the collapse of the USSR, has recently entered a multidimensional crisis process. This situation aggravates doubts about the future of the WMO and the development of alternative international order scenarios both in academic and political communities. This study aims to develop a theoretical con...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön