Cilt 16, Sayı 2, Haziran 2024

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Hasan Deniz PEKŞEN: NEW CONFLICTS, NEW ORIENTALISTS: HOW MILITARY THEORISTS REPRODUCED ORIENTALISM IN TWENTY-FIRST CENTURY

ABSTRACT. Efforts to understand the twenty-first century conflicts have led to the appearance of many unconventional studies. While many analyze the new conflicts as the method of the “weak”, others analyzed twenty-first century conflicts as the method of specific “cultures.” In this study, it is argued that many military theorists, who use the cultural analysis of new conflicts, also reproduce new forms of orientalism...

Rasim Özgür DÖNMEZ & Hasan Mesut ÖNDER: KAYNAK MOBİLİZASYONU TEORİSİ ÜZERİNDEN 9 MART 1971 CUNTASINI OKUMAK

ÖZ. Bu çalışma, 9 Mart 1971 cuntasında başrol oynayan Doğan Avcıoğlu önderliğinde YÖN dergisi ve Milli Demokratik Devrimci (MDD) çevrelerle Askeri Cunta ittifakının dinamiklerini kaynak mobilizasyonu teorisi bağlamında analiz etmiştir. Teori ise üç bileşenden oluşmaktadır: Politik atmosfer, kaynaklar, politik motivasyondur. Makale, MDD Madanoğlu ilişkisini yöntem olarak tarihsel analizle bu ü...

Funda ÇOBAN: SELAMETTEN ÖZGÜRLEŞMEYE: LATİN AMERİKA KURTULUŞ TEOLOJİSİ

ÖZ. Din ile Marksizm arasındaki ilişki geniş polemik yaratan çalışma alanlarından biridir. Pratiğin teoriyi sürekli şekillendirdiği yerde bu iki anlam kıtasının el ele yürüdüğü tarihsel deneyimler mevcuttur. Bu deneyimlerden biri de 1960’larda şekillenerek 1980’lerin sonuna dek bölgedeki toplumsal hareketlerin formasyonunda ayrıksı bir rol oynayan Kurtuluş Teolojisi’dir. Söz kon...

Buğrahan DEMİRCİ: AJİTASYON VE SİYASAL ÖZNELLİĞİN İNŞASI: ADORNO’NUN FAŞİZM ANALİZİ BAĞLAMINDA ÜMİT ÖZDAĞ’IN KONUŞMALARI

ÖZ. Adorno, 1930’larda ABD’de kilise ve radyoda vaaz veren bir ajitatör olan Martin Luther Thomas’a yönelik olarak sosyo-psikolojik bir çözümle gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 26 Ağustos 2021 ve 6 Haziran 2023 tarihleri arasında ortaya koyduğu söylemler, yeni faşizm kavramı bağlamında, Adorno&rsquo...

Esra TÜYLÜOĞLU: SİYASAL REKLAMLARIN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ: XIV. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KULLANILAN “AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ” VE “HAYDİ TÜRKİYE!” REKLAM FİLMLERİ ÖRNEĞİ

ÖZ. Günümüzde kitle iletişim araçlarından faydalanılarak hazırlanıp uygulanan siyasi reklamlar, siyasi kampanyaların gerçekleştirildiği dönemin en aktif araçları arasındadır. Gerçekleştirilen siyasal reklam kampanyaları sayesinde, seçmenlerin ikna yöntemleri aracılığıyla etkilenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, siyasal reklamlar çerçevesinde planlanmış olan m...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön