Cilt 3, Sayı 1, Mayıs 2011

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Tayyar ARI & Ferhat PİRİNÇÇİ: Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Balkan Politikası

ÖZ. Soğuk Savaş sonrası dönemde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasıyla Balkanlarda bir güç boşluğu oluşmuş ve bu durum, Balkanlarda çatışmaların ve istikrarsızlıkların yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan istikrarsızlıklar, yeni dönemde ABD’nin küresel çıkarlarını doğrudan ve dolaylı etkileme potansiyeline sahipti. Bu nedenle ABD’nin inisiyatif üstlenmesiyle, çatış...

Fazilet Ahu ÖZMEN: Alevi Gençliğinin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Kimlik Mücadelesi I

ÖZ. Farklı tanımlamaları, çoğulcu yapısı ve Türkiye‟nin siyasi, sosyal ve kültürel alanlarına kattığı anlam ile Alevilik, önemli bir etken oluşturmakla birlikte, günümüzde çokça tartışılan bir kavram ve bir mobilizasyon unsurunu teşkil etmektedir. Aleviliğin, Osmanlı döneminden itibaren günümüze kadar uzanan bir kimliksel mücadelesi söz konusudur. Alevilerin...

Ali BERKER: Türkiye'deki Silahlı Çatışmanın Doğurganlık Geçişine Etkisi: İkinciden Üçüncü Doğuma Geçişin İncelenmesi

ÖZ. Son 25 yıldan beri Türk Devleti ile Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkerên Kurdistan-PKK) arasında süren silahlı çatışmanın, kadınların doğurganlık davranışına etkisinin tahmin edilmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda doğurganlık davranışını ölçmek için, başta ikinciden üçüncü doğuma geçiş oranı olmak ü...

Elif Nur Erkan BALCI: "Islamic Republics": The Place of Islam in Republican Arab Constitutions

ABSTRACT. This article discusses the calling of Arab republics as Islamic state by examining their constitutions. Also the article assumes that a „holistic approach‟ which calls all republican Arab states as „Islamic state‟ is wrong. This holistic approach which is mainly developed by the Orientalist tradition is problematic because it establishes the Islamic order/state as an absolute other of the pluralist system of the West. Therefo...

Mehmet ÖZTÜRK: Yeni Savaşlar

Berlin Humboldt Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü ve Berlin-Brandenburg Bilimler Akademesi üyesi olan, ayrıca siyasi düşünce tarihi (bilhassa Makyavel uzmanlığı) ve savaş kuramı üzerine yazmış olduğu önemli araştırmalarla tanınan1 Herfried Münkler’in yazdığı Yeni Savaşlar’da (İletişim Yayınları, İstanbul: 2010); son yirmi yılda savaşın çehresinin yavaş yavaş değişerek klasik devletler savaşının artık miad...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön