Cilt 3, Sayı 2, Eylül 2011

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Selcan SERDAROĞLU: International Governance of Agricultural Biodiversity at the Crossroads of Biosafety and Market Dynamics

ABSTRACT. Aspects of agriculture, like development, poverty alleviation, trade, food security are regulated by several international organizations, beginning with the United Nations Food and Agriculture Fund (FAO) and progressively dominated by the World Trade Organization (WTO) and its Agreement on Agriculture (AoA). On the other hand, within the framework of the governance of the sustainable development, two multilateral environmental agreements are also dealing with agricu...

Nahide KONAK: Küresel İklim Değişikliği, Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları, Gönüllü Karbon Piyasası ve Türkiye: Eleştirel Yaklaşım

ÖZ. Bu yazının temel amacı, küresel ısınmaya çözüm amaçlı Kyoto Protokolü tarafından oluşturulmuş esneklik mekanizmalarını (emülsiyon ticareti ve temiz kalkınma mekanizması) kritik olarak analiz etmek ve Türkiye‟nin durumunu Kyoto Protokolü ve gönüllü karbon piyasası açısından gözden geçirerek bazı eleştiri ve önerilerde bulunmaktır. Genelde karbon piyasas...

Çiğdem Aydın KOYUNCU: Checen Female Suicide Bombers Within The Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on The Basis of Contradictions

ABSTRACT. Since the end of the 1980s the discipline of international relations has begun to include a feminist international relations approach, which criticises the discipline as being from a male perspective and dominated by male values overlooking women’s experiences and feminine values. As women are peaceful and sensitive and give priority to feelings of protection and belonging, it has been stated that they can make a significant contri...

Gültekin SÜMER: Bölgesel Alt Sistemler Karşısında Demokratik Barış

ÖZ. Avrupa, demokratik barış kuramı açısından önemli bir yere sahip olmakla birlikte, bu durum demokratik barış kuramı savunucularının tezlerini Avrupa alt sisteminin yaşadığı süreçlere göre şekillendirmiş oldukları gerçeğini görmemize engel olmamaktadır. Çünkü demokratik barış gerçeği, Avrupa’ya özgü karakteristikler göz önünde bulundurulmadan doğ...

Muharrem Hilmi ÖZEV: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm

ÖZ. Tunus ve Mısır‟da rejimlerin hızla düşmesi diğer Arap ülkelerinin tamamını etkilemiş ve bölgede bir değişim süreci başlatmıştır. Bölgenin kendi iç dinamikleri kadar, Batılı ülkelerin bölge ile ilgili algılamalarında ve gelecek projeksiyonlarında görülen değişiklikler bu sürecin başlamasında etkili olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinin ardından uygulanan kiml...

Ebru ALP: Bir İdea Olarak Komünizm

Bir İdea Olarak Komünizm 2009’da Birbeck İnsani Bilimler Enstitüsü tarafından Londra’da düzenlenen, Alain Badiou’dan Slavoj Zizek’e kadar günümüzün birçok önemli düşünürünün katıldığı bir konferansın kitap haline getirilmesinden oluşmaktadır. Konferansta yürütülen tartışmaların çerçevesini Alain Badiou’nun ortaya attığı “kom...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön