Cilt 4, Sayı 1, Şubat 2012

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Muhittin ATAMAN & Yurdanur KUŞÇU: Suudi Arabistan'daki Siyasal ve Toplumsal Hareketlerin Gelişimini Etkileyen Faktörler

ÖZ. Bu çalışmada Ortadoğu’nun en önemli siyasal ve ekonomik aktörlerinden biri olan Suudi Arabistan’daki siyasal ve toplumsal muhalefet hareketleri analiz edilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde ülkedeki muhalefet hareketlerini ortaya çıkaran tarihsel arkaplan üzerinde durulmuştur. Devletin kuruluş mücadelesi ile ulus-devletleşme ve modernleşme süreci hem devletin ...

Gül Arıkan AKDAĞ: AK Parti'nin Seçim Başarısına Alternatif Bir Açıklama: Yerel Örgütlerin Yapı ve İşlevleri

ABSTRACT. General perception in political science literature is the declining strength and functions of political parties’ local organizations due to the loosening voter/party linkage and decrease in political activism. Nevertheless, given the safe nature of a permanent voter/party linkage in affecting vote choice, in party systems with hegemonic tendencies, incumbents may use the resources at their disposal to strengthen their links with th...

Gökhan TELATAR: Barack Obama'nın Dış Politikasında Demokrasinin Yayılması Misyonu

ÖZ. Çoğu Amerikan siyasetçi gibi Barack Obama da Amerikan ulusal kimliğinde oldukça derin köklere sahip olan demokrasinin yayılması misyonuna önem vermektedir. Obama, tarihsel tecrübelerin liberal demokrasinin şimdiye kadar denenmiş en iyi yönetim biçimi olduğunu gösterdiğini pek çok kez vurgulamıştır. Ancak George W. Bush’un demokrasinin yayılmasına yönelik politikalarını...

Serap DURUSOY & Ömür ŞAMİLOĞLU: AB'nin Zayıf Ekonomik Halkası Yunanistan'ın Ekonomik Krizi Dinecek mi?

ÖZ. 2007‟nin ikinci çeyreğinde ABD'de ortaya çıkan kriz, küresel bir niteliğe bürünerek pek çok ülke gibi Yunanistan'ı da etkisi altına almıştır. Ancak bu küresel krizin etkileri Yunanistan'ın geçmişten bugüne gelen sürdürülemeyen borçlarından dolayı ortaya çıkan borç krizi ile birleşince etkileri oldukça büyük olmuştur. ...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön