Cilt 4, Sayı 2, Temmuz 2012

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Fazilet Ahu ÖZMEN: GÖÇ SAYISI

Editör’den...
Dergimizin özel sayısını “Göç” konusuna ayırmış bulunmaktayız. Göç kavramı gerek sosyoloji, gerek antropoloji, gerek siyaset, gerekse uluslararası ilişkiler alanlarında önemli bir yer tutmakla beraber, günümüzde en çok tartışılan, üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapılan bir kavram haline gelmiştir. Göç ve göç hareketleri gü...

Gökçe BAYINDIR GOULARAS: 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve Kültürlerinin Yaşatılması

ÖZ. Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’ye doğru yapılan en önemli göçlerden biri 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesidir. Bu zorunlu göç ile yüz binlerce kişinin hayatı değişmiş, mübadiller bir yandan yeni vatanlarına uyum sağlamaya çalışırlarken diğer bir yandan da doğdukları toprakların oluşturduğu kimlik ve kültürlerini gelinen vatanda yaşatmaya çalı...

Gül Arıkan AKDAĞ: AKP’s Local Politics: Perceived Dicrimination as an Obstacle to Ethnic Mobilization

ABSTRACT. This paper will be an attempt to explain changes in ethnic votes by focusing at local political activities of political parties and relating them to theories of ethnic solidarity. It will try to demonstrate how perceived discrimination and intergroup polarization affect the ability of the AKP to form permanent channels of communication among citizens of Kurdish origin, making their incorporation in the political network of the party more difficult. Within this respe...

Ulaş SUNATA: Traces Of Highly Skilled Labor Migrants: Education, Family And Mobility

ABSTRACT. This paper aims at exploring pattern of becoming highly skilled labor migrant from Turkey. It focused on   pre-migration   biographies in order to develop a typology of backgrounds of the highly educated migrants from Turkey in Germany.  For this purpose, 33semi-structured interviews with ICT-specialists, who migrated from Turkey to work professionally in Germany, were analyzed. The paper treats highly skilled la...

Y. Kerem ARSLAN: Afrika İç-Göçü ve Post-Kolonyal Vatandaşlık

ÖZ. Bu çalışma Afrika Büyük Göller Yöresi’ndeki etnik kimlik tabanlı göç hareketlerini ve sebeplerini algılamaya çalışmaktadır. Kolonyal dönemden beri süregelen bu hareketlilik, gerek işbölümü temelli, gerek kültürel, gerekse de politik kimliklerin oluşumunda önemli bir rol üstlenirken; bağımsızlık sonrası dönemde oluşturulmak istenilen milli...

Tahsin BAKIRTAŞ: Küresel Gelişme Modelinde Uluslararası Göç Olgusu ve Yansımaları

ÖZ. 1950 sonrası ikinci küreselleşme dalgası çerçevesinde gelişen, 1980 sonrası dönemde hız kazanan küresel gelişme modeli; malların ve sermayenin küreselleşmesi yanında emek piyasalarının da bir ölçüde küreselleşmesini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda üretim ve sermaye yön değiştirirken, daha çok emek akımlarını içeren göç olgusu da ulusal öl...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön