Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2014

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Nihal MAMATOĞLU: Editörden

Yayın hayatında beş yılını tamamlayarak 2014 itibariyle altıncı yılına başlayan Alternatif Politika, yeni bir imajla akademi dünyasına giriş yapıyor. Tam beş yıl boyunca aksamadan 3 sayılık ciltler halinde yayımlanan AP, alanında belli bir konum elde etmiş ve kurumsallığını yerleştirmiştir. İşte bu kurumsallığını yeni bir kapak ve dizgi şeklinde bir kimliğe büründürme düşüncesiyle yeni bir imajla akademiye merhaba diyor.

Veysel Mehmet ELGİN - Nihal MAMATOĞLU: Gezi Parkı Olayları: Namus Kültürü Ve Çatışma Çözüm Tarzları Açısından Bir Değerlendirme

ÖZ. Bu çalışmanın amacı, 2013 Mayıs ayının sonlarında ortaya çıkan Gezi Parkı Olaylarının ilk 15 gününde üniversite öğrencileri arasında genel olarak nasıl algılandığının namus kültürü ve çatışma çözüm tarzları merkezinde incelenmesidir. Bu amaçla 7 ve 12 Haziran 2013 tarihlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileriyle toplam üç odak ...

Ulaş Başar GEZGİN: OMNIPRESENT AND OMNIPOTENT AUTHORITARIANISM: AUTHORITARIAN MEDIA VS SOCIAL MEDIA?

ABSTRACT. This study reviews the empirical works on authoritarianism and discusses the distinctions between mainstream media (MM) and social media with regard to the major communication theories, models and approaches. For that purpose, political psychological research on right-wing authoritarianism (RWA) which consists of 3 dimensions (authoritarian submission, authoritarian aggression and conventionalism) is reviewed. In the previous research, R...

Gizem ARIKAN - Eser ŞEKERCİOĞLU: Türkiye’de Muhafazakârlaşma: Kuşak Farkı Var Mı?

ÖZ. Türkiye’deki siyasal davranışlara yönelik yapılan çalışmaların ortaya koyduğu en önemli tespitlerden biri Türk seçmeninin son yirmi yılda sağa kaydığı ve dindarlaştığı yönündedir. 1990’ların ortalarından itibaren merkez sağ partilerin siyasi İslamcı ve aşırı milliyetçi partiler lehine oy kaybetmeleri, kamuoyu araştırmalarında katılımcıların giderek daha sağ ideolojik pozisyonlar...

Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU: The Historical Development Process Of The Local Administration In Turkey In The European Union Full Membership Process

ABSTRACT. The main objective of strengthening the local administrations in the public administration is to strengthen the local administrations in terms of authority, responsibility and resources in order to allow more effective and efficient use of public resources. This is also considered as a harmonization of the social and political differences with the principle of justice in the union of the state. The democratic, participatory, accountable, transparent and governance a...

İmran DEMİR: Making Sense of Turkey’s Post-Uprising Syrian Policy

ABSTRACT. This article identifies and discusses four strategic miscalculations committed by Turkish foreign policy makers in their engagement with the uprising in Syria. These miscalculations involve investing too much confidence in various actors to bring some sort of change in Syria envisioned by Turkey. These actors are the leader of Syria, Bashar Assad, the opposition, the international community and Turkey itself. Along with a discussion of each of these miscalculations,...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön