Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2014

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Hakan YÜCEL - Süheyla YILDIZ: İstanbul’da ve İmroz’da Rum Olmak, Atina’da Rum Kalmak

ÖZ. Yunan uyruklu Rumların Türkiye’den sınır dışı edildiği 1964 Sürgünün 50. yılındayız. 1964 tarihi, Türkiye’de Rum azınlığın yok oluşunu hızlandıran en önemli tarihtir. Birkaç ay içinde 12.000 Yunan uyruklu Rum’un sınır dışı edildiği, 30.000 Türk uyruklu Rum’un da aile bağlarından dolayı göç etmek zorunda kaldığı 1964’den sonra da göç durm...

Ali BERKER: Effects of Armed Conflict on Educational Outcomes in Turkey

ABSTRACT. This study is the first attempt to evaluate the educational consequences of a 30-year-old internal armed conflict between the Turkish state and Kurdish insurgents, one manifestation of Turkey’s prolonged Kurdish problem. To tackle the endogeneity of conflict and omitted variable bias, I implement a difference-in-differences estimation method, in which I exploit variations in exposure to conflict across provinces and over time. Esti...

Yavuz YILDIRIM: Gezi Parkı Direnişini Toplumsal Hareket-Anarşizm Bağlantısıyla Anlamak

ÖZ. Bu çalışmada, yeni toplumsal hareketler ile anarşizm arasında teorik ve pratik bağlantılar olduğu teziyle, yakın dönemdeki hareketlerin anarşizmle temasını ortaya koymak ve Gezi Parkı Direnişini de bu çerçevede açıklamak hedeflenmektedir. Çalışmada, anarşizmin teoriden çok pratiğe/eyleme yakınlığı ve toplumsal hareketlerle teması öne çıkarılacaktır. Sıradan insanların doğrudan eyl...

Derya KÖMÜRCÜ: Partili Olmak: Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri

ÖZ. Siyasi partiler literatürü içinde partiler, ağırlıklı olarak tarihsel kökenleri, ideolojik dayanakları, seçim performansları ve toplumsal tabanları çerçevesinde incelenmekte, nadiren örgüt olma özellikleriyle ele alınmaktadır. Parti örgütüne yönelik sınırlı ilginin özünü de bir boyutuyla parti merkez yönetimi, parlamentodaki parti temsilciler...

Duygu ÇANAKCI - Birol CAYMAZ: Kolektif Belleğin Işığında Günümüzde İstanbul Rumları

ÖZ. Kolektif belleğin izleri ve değişen konjonktür günümüz İstanbul Rumlarını nasıl etkilemiştir? Burada temel sorunsal gayrimüslim bir azınlık olan Rumların kendilerini toplum ve devlet eksenli olarak “öteki” veya “yabancı” hissedip hissetmediğidir. Bu soruya verilebilecek cevaplar ise sahada yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerle incelenmiştir. Öncelikle tarihsel s&...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön