Cilt 7, Sayı 2, Haziran 2015

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Maya ARAKON: AZINLIK SAYISI

“Azınlık” bir grubun ya da bir sosyal kategorinin ismi olmaktan ziyade bir durumun ismidir. Her toplum, mekânda ve zamanda degisken araçlar aracılıgı ile kendi içinden bir azınlık yaratır. Bu dinamik bir süreçtir. Azınlık kavramının yatay ve dikey dinamikligi, kavramın evrensel tanımını imkânsızlastırır. Zira azınlık, söz konusu toplumda çogunlugun kendi kendisini tanımıyla ortaya çıkan bir haldir. Diger bir deyisle bel...

Samim AKGÖNÜL: Uluslararası Standartlar Işığında Türkiye’de Azınlık Meselesi

ÖZ. Türkiye’de azınlık meselesi sadece Türkiye şartlarında ele alındığında ortaya eksik bir analiz çıkmaktadır. Azınlık kavramının incelenmesi Hukuk, Sosyoloji ve Siyaset çerçevelerinde yapılabilir. Uluslararası hukuk ve siyasette “Azınlık” üç değişik dönemde üç değişik şekilde ele alınmıştır. Bunlar 1919-1945 arası Milletler Cemiyeti sistemi, 1945-1992 arası Birleş...

Volkan YILMAZ - Hilal Başak DEMİRBAŞ: TBMM’de LGBT Hakları Gündeminin Ortaya Çıkısı Ve Gelişimi: 2008-2014

ÖZ. Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) hakları hareketinin özellikle Latin Amerika, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da kazandığı başarılar LGBT haklarını yakın dönemde uluslararası insan hakları çerçevesinin parçası haline getirdi. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler düzeyinde LGBT haklarının tanınmasına yönelik olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye halen LGBT’leri koruyacak ayr...

Süheyla YILDIZ: Asimile Olma, İçe Kapanma, Kimliklenme: Cumhuriyetten Bugüne Türkiye Yahudilerinin Kimlik Stratejileri

ÖZ. Cumhuriyet tarihi boyunca ulusal kimlikle bütünleşmeye en kararlı gayrimüslim azınlık olarak görülen Yahudilerin, hem topluma entegrasyon hem de cemaat kimliğini korumak için farklı dönemlerde geliştirdikleri kimlik stratejileri, diğer azınlık gruplarıyla benzeşen ve ayrışan niteliklere sahiptir.2 Bu çalışmada, kimliğin gelişiminde üç farklı dönemde üç farklı aşama olu...

Maya ARAKON: Azınlık, Kadın Ve Kürt Olmak: Modern Türkiye’de Kürt Kadınlarının Kimlik Ve Eşitlik Mücadelesi

ÖZ. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan Kürt sorunu bugüne kadar hep erkek merkezli bir sorun olarak ele alınmış, sorunun “kadın” boyutu ya görmezden gelinmiş, ya da yeteri kadar önem verilmeyen ikincil bir sosyoloji sorunu olarak algılanmıştır. Oysa Kürt siyasi hareketinin günümüzde geldiği yerde Kürt kadınlarının hem kadın hem de Kürt kimliklerinin tanınması ve eşitlik için ve...

Aslı BİLGE: The “Spirit Of Davos” Revisited: The Greco-Turkish Rapprochement And Its Effects On The Greeks in Turkey (1987-1989)

ABSTRACT. This article focuses in detail on the rapprochement period or the “Davos spirit” of the late 1980s, initiated by Turkey who was searching to rejuvenate its relations with the European Community. The aim is to shed light on the measures, appropriated by the government concerning especially property rights not fully known in details by the public. The utilitarian approach will be analysed closely in order to find out whether th...

Elçin AKTOPRAK: Din Ve Millet: Kuzey İrlanda Örneğinde Bir Azınlık Milliyetçiliği Olarak Katoliklik

ÖZ. Bu çalışmada Avrupa’da din ve milliyetçiliğin birbirinin içinde eridiği bir dinsel milliyetçilik örneği olarak Kuzey İrlanda’da Katolik İrlandalı kimliği ele alınmaktadır. Amaç, dinsel milliyetçiliğin herhangi bir dine veya coğrafyaya özgü olmadığını, tarihsel dinamiklerin dinsel milliyetçiliğin ortaya çıkışındaki etkisini bir Avrupa örneği üzerinden göstermektir. Bu bağ...

Nil MUTLUER: Aleviler Ve Yeni Merkezileştirme Politikaları

ÖZ. Aleviler Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine, tarih boyunca içlerindeki çoğulluğu yok sayan ve inancı tektipleştirmeye çalışan merkezileştirme politikalarına maruz kaldılar. AKP dö-neminde Aleviler'in siyasal bir aktör olarak tanınması önemli bir dönüm noktası olarak görülse de; merkezileştirme ve tek-tipleştirme politikalarındaki tarihsel süreklilik kırılmadı. Bu makal...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön