Cilt 8, Sayı 1, Şubat 2016

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Arda ÖZKAN: Misafir Editörden

“Ben olmayan her şey, çevredir.”
Albert Einstein

          Bütün canlı ve cansız varlıkları, yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynakları, iklimleri, atmosferi ve biyolojik yaşamı içeren “Çevre”, ekonomik, toplumsal, kültürel değerlerin ve bunların karşılıklı etkileşimin bir bütünü olarak insanların ve d...

David Hunter: GLOBAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AS WE ENTER THE ANTHROPOCENE

ABSTRACT. This paper presents an overview of the current state of global environmental governance with an eye toward highlighting the challenges that are presented by the scale and speed of environmental change that we are now witnessing.  The scale of anthropogenic environmental change has led to what many now dub the Anthropocene - reflecting that humanity is changing our natural planetary systems in ways that have fundamental implications on a geologic scale. It also ...

Ayşe Özcan: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE “YENİ ÇEVRESEL HAKLAR DENEYİMİ” VE EKO-POLİTİK BIR ANALİZ: “GÜNEŞ VE RÜZGÂR HAKLARI”

ÖZ. Güneş ve rüzgâra erişim hakkı bir “çevre hakkı” olarak tanımlanabilir ve bu haklar birinci kuşak haklar açısından da önem taşımaktadır. Çalışmada “güneş ve rüzgâr hakları” kentlerde bireylerin “çevre hakkı” olarak değerlendirilerek sınırlandırılmaktadır. Bu kapsamda güneş ve rüzgâr hakları “sürdürü...

Aykut Çoban: POLITICO-ENVIRONMENTAL RELATIONS IN THE INTERNATIONAL ARENA

ABSTRACT. Environmental issues have been on the international agenda for so long. However, International Relations (IR) theory acknowledged the environmental problem belatedly. When dealing with it, IR theory generally saw this problem as an annex to its central concerns. So, the environment as a research subject is considered either an issue of conflict or of cooperation from the perspectives of realism and liberal institutionalism respectiv...

Gonca Yılmaz: HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ GERÇEKTEN YENİLENEBİLİR ENERJİ Mİ?: TÜRKİYE, BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEMESİ VE AVRUPA HUKUKUNUN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

ÖZ. Uluslararası çevre literatüründe, hidroelektrik enerji santralleri (HES’ler), uzun zamandır yenilenebilir ya da yeşil enerji olarak düşünülmektedir. Türkiye örneğinde gözlemlenebileceği gibi, bazı ülkeler HES’ler için “yeşil/yenilenebilir enerji kredisi” ve teşvik vermekte olduklarından, bu meseleyi yakından incelemek, yasal eksikliklerini analiz etmek...

Arda Özkan: GÜVENLİK PARADİGMASINDA SINIRAŞAN BİR ÇEVRE SORUNSALI: “NÜKLEER ZARAR”

ÖZ. Sınıraşan zararlar bir ülke tarafından ya da bir ülke toprağında gerçekleştirilen tehlikeli faaliyetler sonucunda oluşan çevresel tahribatların o ülke sınırları dışına çıkıp başka ülke topraklarını, ulusal yetki alanlarını veya uluslararası alanları olumsuz bir biçimde etkilemesi olarak tanımlanmaktadır. Sınıraşan zararlara neden olan en tehlikeli faaliyet, nükleer kirlenmedir. Nük...

Elif Çolakoğlu: NEW YORK’UN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU VE DÜZENLEYİCİ ARKA PLANI

ÖZ. Bugün New York kentinde iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri görülmektedir. Bir kıyı kenti olarak New York, artık günlük yaşamı etkileyen sıcak hava dalgaları ve fırtınalar gibi farklı iklim (değişikliği) riskleriyle yüz yüze kalmakta ve bunlar, eğer mevcut eğilimler devam edecek olursa, daha sık ve şiddetli olacaktır. Doğu kıyısına zarar veren Sandy Kasırgası, verilebilecek en son örneğidir. Kentin...

Senem Atvur: SU HAKKI BAĞLAMINDA SINIRAŞAN SULAR: EKOLOJİK BİR BAKIŞ

ÖZ. Su, yalnızca insanlar için değil doğadaki tüm canlılar ve ekosistemlerin sürekliliği için de yaşamsal bir kaynaktır. 21. yüzyılda ekonomik, politik, sosyal, insani ve ekolojik krizler derinleşirken su da tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Çok-taraflı yapısı, çok-boyutlu sorunları ve olanakları ile sınıraşan sular bu çalışmanın odağında yer almaktadır. Çalışmanın temel amacı ...

Yeter Demir Uslu - Ufuk Erkan: ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI: YEŞİL OFİS

ÖZ. Dünyada artan insan sayısı ve sanayileşme nedeniyle doğada tahribatlar olmaktadır. Bunun sonucunda da çevre kirliliği ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre yönetim programları uygulanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda çevre kirliliğini en aza indirmek için yeşil girişimcilik kavramı da uluslararası arenada kendine yer edinmiştir. Uluslararası toplantılarda ve zirvelerd...

Tolga Çikrıkci: NÜKLEER SAVAŞ VE ÇEVRE FELAKETİ Noam Chomsky ve Laray Polk

           Dünyaca ünlü aktivist, dilbilimci, filozof, tarihçi yazar Noam Chomsky ve araştırmacı yazar Laray Polk’un birlikte hazırladıkları görüşme yöntemli “Nükleer Savaş ve Çevre Felaketi” başlıklı kitapta, genel olarak, insani bir sorun olarak küresel ısınma ve bu konuda devletlerin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşım ve uygulamaları ele a...

Betül Karagöz Yerdelen: MARX’IN EKOLOJİSİ – MATERYALİZM VE DOĞA John Bellamy Foster

          Bir toplum bilimci olan Foster, aslında yıllar boyunca ekolojik materyalizme araladığı kapının, bıkmadan öğrenmeye çalıştığı Marksizm tarafından sürekli tıkandığını yazar. Foster bu tıkanmada, Marx’ın ekolojik materyalizmini yeterince kavrayamadığı veya yer vermediği gözlemlenen Lukacs, Korsch, Gramsci, Frankfurt Okulu, Yeni Sol Hareket ve ABD’den Monthly Review grubu –Sweezy, Baran, Magdoff, Braver...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön