Cilt 8, Sayı 2, Nisan 2016

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Muhammed A. AĞCAN: IR THEORY, DIFFERENCE AND SUBJECTIVITY: ON CONDITIONS OF THE POSSIBILITY OF POST-WESTERN IR THEORY

ABSTRACT. The question of difference and multiplicity in IR has been conventionally defined by the particularistic ontology of the sovereign-state based on a certain understanding of the relationship between humanity and socio-political community. In the last three decades by bringing gender, race, class, post-sovereign socio-political communities, cultural-civilizational identities etc. into IR, critical international relations theories have sought to rethink the intern...

Merve İrem YAPICI: RUSYA'DA VE OSMANLI'DA ASKERİ REFORMUN PARADOKSU:

ÖZ. Tarihsel gelişimleri birçok noktada birbirlerine benzetilen Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası, askeri yapıları ve ıslahatları açısından da benzerlik taşımaktadırlar. Monarşik yapıyı, Batı'nın askeri örgütlenmelerini, silahlarını ve savaş tekniklerini örnek alarak, askeri ıslahatlarla güçlendirmeye çalışan her iki devlet, Batı'nın ekonomik ve siyasal anlamdaki dönüşümünü...

Senem Kurt TOPUZ -Hülya ERKANLI: TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADIN VE ERKEĞE ATFEDİLEN ANLAMLARIN METAFOR YÖNTEMİYLE ANALİZİ

ÖZ. Toplumsal cinsiyet bağlamında kadın ve erkek kavramlarını tanımlamaktan ziyade, metaforlar yoluyla bu kavramların ne anlam ifade ettiğini, bir başka anlatımla nasıl algılandığını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, veri toplama formu ile birincil veri toplanmıştır. Geliştirilen veri toplama formu ile toplam 100 katılımcıdan toplanan veriler, kadın ve erkek ifadelerine verilen metaforik yanıtlar esasında ayrı ayrı değerlendirilmiş ve yorumlanmışt...

Utku YAPICI: YAHUDİ DİASPORASI DİASPORA ÇALIŞMALARINDA BİR İDEAL TİP OLARAK KALMALI MI?

ÖZ. Diaspora literatürünün öncü eserlerinde Yahudi diasporası örneği bir “ideal tip” olarak değerlendirilmiş, Yahudi diasporasının sahip olduğu birçok özellik, bir topluluğun diaspora olarak etiketlenmesinde kıstas konumuna taşınmıştır. Ancak, diaspora literatüründe son yıllarda söz konusu ideal tipleştirmeye karşı, diaspora kavramını daha esnek kıstaslarla tanımlayan e...

Çiğdem AYDIN KOYUNCU: GÜNEY AKIM PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BULGARİSTAN ENERJİ POLİTİKASININ ANALİZİ

ÖZ. Bulgaristan enerji rezervleri açısından fakir bir ülke olmakla birlikte global enerji kaynakları üzerindeki hâkimiyetin sağlanması yarışında enerji transfer rotasında yer alması nedeniyle jeopolitik olarak büyük öneme sahiptir. Ülke toprakları Avrupa’nın en büyük gaz tedarikçisi ve aynı zamanda dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkesi Ru...

Deniz YILDIRIM: GURBETİN OYLARI: 7 HAZİRAN’DAN 1 KASIM’A YURTDIŞI SEÇMEN DAVRANIŞI

ÖZ. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yurtdışında yaşayan yurttaşlar ilk kez bir milletvekili seçiminde oy vermek için sandığa gitmişlerdir. Daha önce sadece gümrük kapılarında sağlanan bu imkân, yurtdışı temsilciliklerin bulunduğu şehirlere genişletilmiş ve bu durum katılımı arttırmıştır. Bu çalışma yurtdışında oy olgusunu 2015 yılında gerçekleştirilen 7 Haziran ve 1 Kasım seçimle...

Evren HASPOLAT: YASAMADAN YÜRÜTMEYE İKTİDAR DEVRİ OLARAK TORBA YASA(MA)

ÖZ. 1973 ekonomik krizinin yarattığı yeni koşullarla birlikte burjuva devlet, ekonomiye daha çok müdahale eden bir forma bürünmüştür. Poulantzas’ın otoriter devletçilik olarak adlandırdığı bu devlet, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ayrımların silikleştirip, yasamadan yürütmeye iktidar devrini gerçekleştirmiştir. Yasamanın devlet içinde güç kayb...

Arda ÖZKAN: ÇOK TARAFLI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ

          Deniz Kızılsümer Özer’in Çok Taraflı Çevre Sözleşmeleri isimli kitabı, uluslararası çevre hukukunun bel kemiğini oluşturan çevre sözleşmelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Günümüzde çok taraflı çevre sözleşmeleri, uluslararası çevre hukukunun en önemli kaynakları olarak görülmektedir (Swanson, 1999...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön