Özel Sayı, Kasım 2010

İÇİNDEKİLER

(Makaleleri okumak için başlıklarına tıklayınız!)


Mansoor Al-JAMRI: Shia and the State in Bahrain: Integration and Tension

Up until recently, Bahrain was an archipelago of 33 islands, positioned in the middle south of the Gulf. However, figures published in 2008 by Bahrain’s “Survey and Land Registration Bureau (SLRB)”, said Bahrain is now an archipelago consisting 84 islands, which is a result of the on-going reclamations.
The total area of Bahrain had jumped from 695 square kilometres in the 1980s to 756 square kilometres, and this figure will also change in the coming years.
Bah...

Khaled FATTAH: A Political History of Civil-Military Relations in Yemen

ABSTRACT. Civil-military relations are power relations that encompass not only the relations between the military and political elite, but further all relations between the military and society at all levels. In the case of Yemen, the poorest, least developed and weakest political entity in the Middle East, such relations are articulated on the basis and within the context of a tribal state. This article analyzes the complex role played by tribal-military networks in shaping ...

Mehmet DALAR: Mısır'da Müslüman Kardeşler Hareketinin Demokrasi Anlayışı ve Sisteme Etkisi

ÖZ. ABD gibi küresel güçlerin ve İsrail gibi bölgesel güçlerin Ortadoğu bölgesinde önem verdiği Mısır, İsrail Filistin anlaşmazlığının çözümü, Kuzey Afrika‟daki stratejik konumu ve Süveyş Kanalı gibi üzerinde bulunduğu önemli ticaret yolları gibi faktörler bakımından Ortadoğu bölgesinde kilit role sahip olan bir ülke niteliğindedir. Köklü...

Ogün DURU: Irak Kürt Muhalefet Hareketinde Uluslararası Boyut: 1918-1975 Arası Dönemin Analizi

ÖZ. Bu makalede, Irak’ın kuzeyinde yaşayan Kürtler arasında merkezi yönetime karşı gelişen muhalefet hareketinin, bölge ve bölge dışı ülkelerle kurduğu ilişkilerden nasıl etkilendiği irdelenmektedir. Araştırmanın varsayımı, Kürt hareketinin ortaya çıktığı şartların, siyasi taleplerini dillendirme ve merkezi yönetimine bunları kabul ettirme başarısının dış dinamiklerle yüksek bir bağımlılık ...

Veysel AYHAN: Yükselen Güç: Türkiye-ABD İlişkileri ve Orta Doğu

Soğuk Savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan yeni uluslararası yapıda kendini yeniden konumlamada bir süre sorun yaşayan Türkiye’nin özellikle 2000’in başından itibaren ortaya çıkan bazı krizlerin de etkisiyle dış politikasını yeniden tanımlama ve yeni koşullara uydurma gereksinimi duyması, artan ekonomik potansiyeli ve demokratik gelişimiyle birleşince daha aktif ve daha esnek bir dış politikanın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yeni s&uum...

Yayınlanan makaleleri ayrı ayrı okumak için başlıklarına tıklayınız!
veya
Tüm sayı dosyasını indirin

Başa Dön