Volume 1, Issue 3, December 2009

Contents

Çağla KUBİLAY: İslamcı Söylemde Kamusal Alan Tasavvuru: Devletle Tanımlanan Kamusal Alanın Millete Tahvili ve Kamusal Alanın Reddi

Bu çalışmanın konusu, türban sorunu bağlamında İslamcı söylemin kamusal alan tasavvurunun çözümlenmesidir. Türban yasağını kaldırmak ve böylece türbanın kamusallaşmasını sağlamak üzere, İslamcı söylemde Kemalist kamusal alan tasavvuru tartışmaya açılmaktadır. Bu bağlamda uygulanan strateji ise devlet-millet karşıtlığının harekete geçirilmesi yoluyla, kamusal alanı devletle tanımlayan Kemalist tasavvura karşı, kamusal alanı “milletin alanına” tahvil etmektir. Çalışma, bu karşıtlık düzleminde y&uu...

Serap DURUSOY: Kriz Sonrası Küresel Kapitalizmin Geleceği

ABD konut piyasası merkezli global finansal krizin oluşumu ve gelişimi çok tartışma konusu oldu. ABD ekonomisi 2008 yılında krize girdiğinde başlangıçta krizin finansal piyasalar ile sınırlı kalacağı sanılıyordu. Ancak kriz hızla reel sektörü içine aldı ve dünya ekonomisinde yılın son çeyreğinde büyüme oranında keskin düşüşler meydana geldi. Sermaye hareketlerinin serbestliği finans piyasalarındaki türev araçların sayısı ve hacminde önemli artışa yol açması krizin derinleşmesinde önemli bir faktö...

Maya ARAKON: The Fight Against Terrorism and Security Strategies in the European Union After 9/11

The attacks of 9/11 changed the security concept of the world and showed that no country was immune to terrorist offenses any longer. The European Union, as well as the United States of America had to find some new and more efficient measures to fight terrorism. These measures included legislations to prevent terrorist offenses, to stop terrorist financing and other terrorism-related actions. Thus, a series of measures such as establishing an area of justice, or freezing funds suspected of helping terrorist aims has been implemented within the EU. As a result, member states became more coop...

Yıldız AKPOLAT: Ateşin Düştüğü Yer: Türkiye’nin Yüreği, Kolektif Vicdanımızı Yaralayan, “Ruhumuzu Üşüten” Katliam

Bu rapor, 4 Mayıs 2009 tarinde Mardin‟in Bilge Köyü‟nde, 7‟si çocuk 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların sosyo-ekonomik ve sosyo-politik temellerini incelemektedir. Bu bağlamda raporun yazarı, çevre köyler de dahil olmak üzere Bilge Köyü‟nde anket ve derinlemesine mülakat uygulamış; böylelikle bu vahşetin arkasındaki patriarkal ve feodal yapıyı analiz etmiştir.
MASSACRE IN BILGE VILLAGE
ABSTRACT
This report evaluates socio-economic and socio political patterns of the murder resulting the dea...

Bill BAGATELAS: Misinterpreting Modern Russia: Western Views of Putin and His Presidency

Bill BAGATELAS*
Well published author, Bruno Sergi, a professor of international economics at the University of Messina, wrote this new, provocative book entitled “Misinterpreting Modern Russia: Western Views of Putin and His Presidency,” (Continuum, New York). This impressive work has been completed while teaching at New York University during 2005 and 2007. He reinterprets the Russians, Russia, and Vladimir Putin more fairly than the West overall thus far. Today, we can confidently state this new analysis is vastly more realistic and accurate as it captures Putin, Russi...

Gökhan TELATAR: BERLİN DUVARI’NIN YIKILIŞINDAN 11 EYLÜL’E: AMERİKAN DIŞ POLİTİKASINDA YANLIŞ ANLAŞILAN YILLAR

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra ABD’nin uluslararası pozisyonuna ilişkin literatürde yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bir yandan Robert Keohane, Robert Gilpin, Immanuel Wallerstein, Paul Kennedy gibi yazarlar tarafından ifade edilen Amerikan hegemonyasının 1970’lerden beri krizde bulunduğu iddialarına Batı Bloku’nu Amerikan hegemonyası altında tutan komünizm tehdidinin ortadan kalkmasının bu krizi daha da derinleştirdiğine yönelik iddialar eklenmiş, diğer yandan ise Francis Fukuyama’nın “tarihin sonu” teziyle liberal demokratik değ...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page