Volume 2, Issue 1, April 2010

Contents

Burcu ÖZGÜVEN: A Convention Centre on the International Road: The Osijek Fair During the Ottoman Period

In the Ottoman Empire the quality of the commercial activity was shaped due to the size of the market area. There existed various building types among the commercial structures, such as „bedesten‟, „arasta‟, „han‟, „kapan‟ etc, as well as periodic large fair areas where international merchants convened once or twice a year. In the early modern period, Balkan fairs became central places on the major arteries from the East towards the West. The fair organization and protection were maintained by the local charitable waqf foundation and local officials. The waqf was res...

Nuran Erol IŞIK: Gender and Citizenship: An Enlightening Linkage Towards Emancipation of Women

Due to the ambivalent nature of modernity, citizenship has been historically used as a force for inclusion and exclusion. Societal transformations brought about the necessity to reformulate the concept of citizenship into a gendered political conception by which one can evaluate hegemonic relations of different nature. The contested nature of citizenship also provided an avenue for women‟s political participation through different means in different societies. This article aims at outlining the major theoretical perspectives on re-gendering citizenship, which brings us to more practical con...

Veysel AYHAN: The Policy of Turkey and Kuwait Towards Iraqi Question

The main purpose of the article is to evaluate the policy of Kuwait and Turkey towards new Iraq emerged after the invasion of the country. The article consists of three parts. The first part deals with Turkey-Kuwait relations in terms of Iraq-Kuwait relations. In this part we focus on Turkish foreign policy and its reaction to Iraqi territorial claim and then invasion of Kuwait. The second part contains a comparative study about Turkey’s and Kuwait’s foreign policies during the post-occupation era. The main purpose of this part is to evaluate the effects of Iraqi invasion by US ...

Ayşe Bahar HURMİ: Bush ve Obama Karşılaştırması Çerçevesinde Amerikan Dış Politika Analizi

Bush hükümetinin dünyanın jandarması sıfatıyla izlediği tek taraflı politikalar ve dünyadaki gelişmelere müdahale etme şekli, çözülmesi çok zor görünen sorunları da beraberinde getirmiştir. Öyle ki son Amerikan seçimlerinde yeni muhafazakar kesimin yenilmesi ve çoğunluğun seçilmesine ihtimal dahi vermediği siyahi aday Obama’nın “değişim” sloganıyla yeni Başkan olarak zafer kazanması genel olarak tüm dünyada umutların yeşermesine ve başta Ortadoğu bölgesinde olmak üzere ...

Helga Rittersberger-TILIÇ: Türkiye’de Kesişen – Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler

Rasim Özgür Dönmez, Pınar Enneli ve Nezahat Altuntaş’ın editörlüklerini yaptıkları Türkiye’de Kesişen – Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler (Say Yayınları, İstanbul: 2010), Türkiye’de dinsel ve etnik kimliklerin birbirleri ile ilişkilerini ve süreçlerini tartışan bir dizi ilginç makaleden oluşuyor. Konu Türkiye ve Türkiye dışında gerek popüler, gerekse de akademik anlamda yoğun olarak tartışılmakta. Kitabın ilk bölümü Türkiye’de Kürt, Alevi ve İslamcı kimliklerin ...

Umut KEDİKLİ: Terörizmle İlişkili Devlet Dışı Aktörler ve Devletin Sorumluluğu

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen terör saldırıları ve sonrasında Afganistan’a ve daha sonra Irak’a yapılan Amerikan müdahalelerinin ortaya çıkardığı kaotik uluslararası yapının, uluslararası siyaset, hukuk ve hatta ekonomi üzerindeki etkileri halen sürmektedir. Bir taraftan merkezi devletleri hedef alan terörist devlet dışı aktörlerin terör saldırılarıyla uluslararası siyasette gündemin ön sıralarına çıkması, öbür taraftan uluslararası terörizmle m&...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page