Volume 2, Issue 3, December 2010

Contents

T. Mesut EREN: Avrupa Birliği Merkezli Dolaysız Dış Yatırımın Polonya ve Türkiye Üzerindeki Etkileri

Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları 17 Aralık 2004 tarihinde Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı almış ve bu karar sonrasında özellikle AB menşeili yabancı sermayenin Türkiye’ye olan ilgisi ciddi anlamda artmıştır. AB firmalarının Türkiye’ye ilgisi, 2003-2008 yılları arasında gelen toplam doğrudan yabancı yatırım içindeki yüksek paylarından anlaşılmaktadır.
Benzer bir şekilde 1990’lar sonrasında AB firmalarının Polonya’ya karşı artan ilgisini görmekteyiz. 1993 yılında AB ülk...

Mehmet Ruhi DEMİRAY: Modern Siyasetin İki Eleştirisi: Agamben'e Karşı Ranciere

Bu çalışma, çağdaş dönem eleştirel siyasal kuramına dahil iki etkili eser olan Giorgio Agamben‟in Kutsal İnsan‟ı ve Jacques Ranciere‟in Uyuşmazlık‟ın karşılaştırmalı olarak metinsel çözümlemelerini sunar. Çözümleme, günümüz demokratik siyaseti açısından önemli olduğunu düşündüğüm iki temel önermeyi temellendirmek hedefindedir. Birincisi, siyasal eleştirinin iki farklı tarzı olduğudur. Agamben‟in paradigmatik bir örneğini sunduğu üzere, birinci tarz, verili demokratik tahayy&uum...

Hande TOPALOĞLU: Gölgedeki Bedenler: Bedenin İnşa Sürecinde Toplumsalın Etkileri

Even though “the body” became an academic research subject only recently, it has always been shaped by the body politics of social processes, and micro and macro power mechanisms. Accordingly, the increase in the number of gender studies, which head towards individualities and the problematization of gender itself rather than demanding social rights by combining contemporary ideas with feminist theory, has expanded the scope of the research on “the body”. While the studies on subjects and individualities construct a language in terms of “the body”, the ef...

Funda Gençoğlu ONBAŞI: Türkiye'deki Siyasi Partilerin Sivil Toplum Üzerine Söylemleri

Aralarındaki önemli ideolojik farklılıklara rağmen Türkiye‟de şu anda parlamentoda bulunan dört siyasi partinin sivil toplum kavramı hakkındaki söylemleri önemli oranda birbirine benzemektedir. Hepsi, benzer biçimde sürekli olarak sivil toplum idealine demokratikleşmeye katkısı olan bir faktör olarak atıfta bulunmaktadır. „Demokrasi projesi‟ ve bu proje içinde sivil toplumun rolü belli bir çoğulculuk anlayışı (antagonizmasız çoğulculuk) ve konsensüs vurgusu ile izah edilmektedir. Bu siyasi partilerin tüm&uum...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page