Volume 4, Issue 3, November 2012

Contents

Yavuz ÇOBANOĞLU: Fethullah Gülen’de Batı Algısı: Bir ‘İyi’, ‘Kötü’ Ve ‘Çirkin’ Hikâyesi

Türkiye’deki aydınların Batı’yı “nasıl algıladıkları” sorusunun yanıtı, aslında hem bir düşünsel mücadele tarihini, hem de kadim bir problemi içerisinde barındırır. Doğu ile Batı arasında sıkışmışlık, bu sıkışıklığın pratik çözümü olarak sentezcilik, bilim ve teknolojide geri kalmış olmanın tetiklediği sürekli bir hesaplaşma ve düşmanlık hâli bu kadim problemin öne çıkan bazı travmatik gerçekleridir. Bu ülkedeki tüm aydınların temel sorunu olsa da, özellikle Türkiy...

Koray TÜTÜNCÜ & Fatma TÜTÜNCÜ: Feminist Kuramların Kimlik Krizine Karşı Jean- Jacques Rousseau’nun Eşitlikçi Ve Demokratik Mirasını Yeniden Düşünmek

In analyzing the feminist scholarship on the Western political thought tradition in general and feminist appropriation of the canons of political philosopher Jean Jacques Rousseau in particular, this article aims to highlight and reassess the current identity crisis in feminist theory arising from the everlasting dispute over its subject, namely the category of ‘woman,` and multiplicity of the subject positions of the ‘woman’. By detecting the problem as a nominalist effect in feminist politics, this article searches a remedy for feminist theoretical fragmentation from wit...

Faruk ATAAY & Ceren KALFA: Küreselleşme, Neoliberalizm Ve Demokrasi

Küreselleşme sürecinde demokratikleşme açısından paradoksal gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Bir yandan siyasal iktidarın serbest seçimlerle belirlendiği liberal demokratik rejim genel kabul gören alternatifsiz bir siyasal model olarak her geçen gün daha da yaygınlaşırken, diğer yandan yurttaşlık hakları, çoğulculuk ve katılımcılık gibi demokratik ilkeler açısından önemli kısıtlılıklar gündeme getirmektedir. Demokrasinin küreselleşmesi sürecinde, daha çok demokrasinin formel-biçimsel boyutları &uum...

Rasim Özgür DÖNMEZ: Kürt Milliyetçi Kimliğinin Kürt Popüler Müziği Sözleri Üzerinden Kurulumu

This paper analyses how Kurdish ethno-nationalism and nationalist identity have been predominantly promoted through the lyrics of popular Kurdish music, with performance, sounds and rhythms as strong support for lyrical narratives depicting Kurdish nationalism. The analysis of the lyrics is to evaluate the subject from a political science perspective, which limited the author’s methodological analysis of sounds, rhythms and performances which music anthropologists or cultural studies students often utilize.
In this study, the author argues that Kurdish popular music is both con...

Ahmet ÖZALP: Hayek’in Epistemolojisi Ve Politik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Although not an anti-rationalist, Hayek established his discourse against constructivist rationalism. He distinguished between two kinds of rationalism: evolutionary rationalism and constructive rationalism. Hayekian epistemology emphasised the interest in evolutionary rationalism by criticizing the constructive rationalism. Evolutionary rationalism (or British tradition) is based on the interpretation of traditions and institutions that have spontaneously developed. Meanwhile, constructive rationalism, which emerged in France, is known as French tradition. Constructivist rationalism has ai...

Ayşe KAYA: SSCB Sonrası Coğrafyada Ulus İnşa Süreci: Kazakistan Örneği

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin dağılması hem dünya siyasi tarihi hem de Avrasya siyasi coğrafyası bakımından yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. Dağılan SSCB’nin olduğu coğrafyada “bir zamanlar merkezi olarak Moskova’dan yönetilmekte olan geniş sahada birdenbire, bazıları modern dönemde hiçbir zaman uluslararası politikanın bağımsız aktörü olmamış, on beş yeni devlet ortaya çıkmıştır” (Aydın, 2005: 245). Bu devletler, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra “devletlerine uygun ulus inşa e...

Funda GENÇOĞLU ONBAŞI & Aybars YANIK: Türkiye’deki Yeni Anayasadan Beklentiler: Liberalizmin Demokratikleşmesi Ya Da Demokrasinin Liberalleşmesi

This study analyses the main themes of the (new) constitution debate in Turkey by focusing on the representatives of different ideological/political dispositions in the Turkish print media. The recent debate revolving around the need for a new constitution, the deficits of the current constitution, and the expectations from the new constitution hints at the dominance of liberal perspective on the notion of democracy. Although this may not come as a surprise considering the long-lived global alliance between liberalism and democracy, it is interesting that the debate on the new constitution ...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page