Volume 6, Issue 2, September 2014

Contents

Hakan YÜCEL - Süheyla YILDIZ: İstanbul’da ve İmroz’da Rum Olmak, Atina’da Rum Kalmak

Alternatif Politika Hoş Geldiniz admin Dergiler Makaleler Duyurular Dosyalar Site Ayarları Yöneticiler Genel Ayarlar Makaleyi Düzenle Dergiye Eklenmiş Makaleyi Düzenleyin Dosya Yükle Eklenecek Dergiyi Seçin Dergi İçeriği Makale Başlığı Yazar Kaynak BiçemBiçim

alternatif politika stanbul’da ve mroz’da Rum Olmak, Atina’da Rum Kalmak Kaynak: Alternatif Politika, Cilt 6. Sayı 2. (Eylül 2014) Sayfa. 148-194. Yazar: Hakan YÜCEL (Yrd. Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi) Süheyla ...

Ali BERKER: Effects of Armed Conflict on Educational Outcomes in Turkey

alternatif politika Effects Of Armed Conflict On Educational Outcomes In Turkey Kaynak: Alternatif Politika, Cilt 6. Sayı 2. (Eylül 2014) Sayfa. 195-253. Yazar: Ali BERKER (Doç. Dr., Abant zzet Baysal Üniversitesi, ktisat Bölümü) Alternatif Politika; Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Current Index to Scholarly Journals, Digital Journals Database, Academic Papers Database, Conte...

Yavuz YILDIRIM: Gezi Parkı Direnişini Toplumsal Hareket-Anarşizm Bağlantısıyla Anlamak

Bu çalısmada, yeni toplumsal hareketler ile anarsizm arasında teorik ve pratik baglantılar oldugu teziyle, yakın dönemdeki hareketlerin anarsizmle temasını ortaya koymak ve Gezi Parkı Direnisi’ni de bu çerçevede açıklamak hedeflenmektedir. Çalısmada, anarsizmin teoriden çok pratige/eyleme yakınlıgı ve toplumsal hareketlerle teması öne çıkarılacaktır. Sıradan insanların dogrudan eylemleri, otonomi talepleri ve kendi hayatında söz sahibi olmak istemesi hareketler ile anarsizmin birlikte yeniden düsünülmesinde...

Derya KÖMÜRCÜ: Partili Olmak: Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri

Siyasi partiler literatürü içinde partiler, agırlıklı olarak tarihsel kökenleri, ideolojik dayanakları, seçim performansları ve toplumsal tabanları çerçevesinde incelenmekte, nadiren örgüt olma özellikleriyle ele alınmaktadır. Parti örgütüne yönelik sınırlı ilginin özünü de bir boyutuyla parti merkez yönetimi, parlamentodaki parti temsilcileri ve tabandaki parti teskilatı arasındaki güç iliskileri; bir baska boyutuyla parti içi hizipler arasındaki güç mücadel...

Duygu ÇANAKCI - Birol CAYMAZ: Kolektif Belleğin Işığında Günümüzde İstanbul Rumları

Kolektif bellegin izleri ve degisen konjonktür günümüz stanbul Rumlarını nasıl etkilemistir? Burada temel sorunsal gayrimüslim bir azınlık olan Rumların kendilerini toplum ve devlet eksenli olarak “öteki” veya “yabancı” hissedip hissetmedigidir. Bu soruya verilebilecek cevaplar ise sahada yarı-yapılandırılmıs derinlemesine görüsmelerle incelenmistir. Öncelikle tarihsel süreç içerisinde yasanan olaylar baglamında stanbul’daki Rumlar’ın kendilerini “öteki” olarak hissettigini...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page