Volume 7, Issue 1, April 2015

Contents

ŞİRİN DİLLİ: TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI-I

Between Old Dependencies and New Independencies. What Can a Gendered Approach Can Offer to Politics?
Many works from Social Sciences have shown how gender deal with politics and power (de Beauvoir 1971: 301; Deleuze and Guattari 1983; Molyneux 1985b; Flax 1990; Caroll and Dodson 1991; Foucault 1993; Butler 1999: 59-62; Butler 2008; Foucault 2011….). Some alert us on the effect of hegemonic masculinity and how women have succeeded in gaining power in some field and not in some others, as well as in some places of the World and not in others. Others, on the contrary, discuss the...

Orkunt CANYAS: CHP’nin Sosyal Demokrasi Serüveni

Sosyal demokrasi düşüncesi, Batı Avrupa’da özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Savaş sonrasında yüksek bir istihdam düzeyi sağlandığı gibi ücretler yükselmiş, çalışma koşulları iyileştirilmiş, sosyal güvenlik uygulamaları genişlemiş ve sosyal demokrasinin önemli bir bileşeni olarak “Refah Devleti” kavramı gündeme gelmiştir. Ancak 1970’lerin ortalarından itibaren sosyal harcamaların önemli ölçüde artış göstermesi ve 1980’lerde kü...

Roy JREIJIRY: Women In The Lebanese Daily Newspapers Cartoons

Many thousands of people demonstrated on March 8, 2014 demanding the promulgation of the law to protect women from domestic violence. It was the biggest feminist manifestation in the history of Lebanon and which started after a number of cases largely covered by the media of women killed or beaten by their husbands. In this context we have decided to observe how the daily press reflected the emergence of the feminist movement and what place it has reserved for women during this period through the cartoons. This article proposes the examination of a corpus of cartoons in four Lebanese daily ...

Canan Aslan AKMAN: Politics Of Gender In The Recent Democratic Transitions In The Middle East And North Africa

Demokrasiye geçiş süreçleri ve kadın-dostu sonuçlar arasındaki doğrudan nedensellik ilşkisinin zayıflığı, geçiş süreçlerinin toplumsal cinsiyet açıcından sonuçlarını inceleyen araştırmaların önemli bir bulgusudur. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA)’daki rejim degişimlerini getiren son dönem Arap ayaklanmalarında, kadınların hareketliliği demokrasiye geçişin önemli bir boyutunu oluşturmuştur. Bu makale, Tunus, Mısır, Fas ve Libya’daki geçiş süreçlerinin toplumsal cinsiyet dinamikleri...

Merve İrem YAPICI: Annales Okulu’nun Siyasi Tarih Disiplinine Etkileri: Türkiye Örneği

19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan tarihi bilimselleştirme çabaları, olaylara ve bu olayları gerçekleştiren kişilere odaklanmış, 1920’lere kadar anlatısal tarih anlayışını “bilimsel” olarak dayatmıştı. 1929 yılında kurulan Annales Okulu, kendinden önceki bu tarihi bilimselleştirme çabalarına karşı çıkarak, olay odaklı anlatı tarihine karşı sorun odaklı tarih anlayışını benimsemiş, bir tarihsel aktörün eylemlerini anlayabilmek için yaşadığı dönem ve koşulları da incelemenin, dolayısıyla disiplinlerarası &cc...

Aylın Dikmen ÖZARSLAN: Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler

Hemşirelik geleneksel bir kadın mesleği olarak kabul edilmekte, bakım, kadının annelik görevlerinin doğal bir uzantısı olarak görülmektedir. Modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florance Nigthingale, hemşireliğin bir meslek değil, kadının doğal görevi olduğunda ısrar etmiştir. Hemşirelerin hemen her zaman ve her yerde kadin olması ve mesleğin bu cinsiyetlendirilmiş yapısı erkekleri hemşirelikten uzak tutmaktadır. Bu yazının amacı, erkeklerin hemşirelik konusundaki çekingenliğini, hegemonik erkeklik kavramı çerçevesinden anlamaya çalışmakt...

Barış ERDOGAN – Esra KÖTEN: “As Kendini de Hepimiz Kurtulalım Artık!”: Sosyal Dışlanmadan İntihara LGBT Gençler

Çeşitli cinsel yönelimler sosyal dışlanmaya, sosyal dışlanma ise dolaylı olarak intihara neden olabilmektedir. LGBT gençlerin dünya genelinde ve Türkiye’de sosyal dışlanmaya maruz kalma ve intihar davranışında bulunma oranlarının yüksekliğine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. LGBT gençler ailede, okulda, işte ve genel olarak kamusal alanın bütününde karşılaştıkları önyargılar, ayrımcılık, baskı ve şiddet sonucu, toplumsal yaşamın dışına itilmekte, toplumla bütünleşmeleri engellenme...

Alper Y. DEDE: The Rise Of The IS (Islamic State) In Syria And Iraq After The Arab Spring

The Arab Spring is a social movement triggered by a complex set of social, political and economic factors. Despite the initial success of the Arab Spring in ousting some of the bureaucraticauthoritarian status-quo oriented regimes, mass mobilization of people could not oust all dictatorships and introduce meaningful reforms toward more democratization in the region. Worse, the mass protests that started as part of the Arab Spring later deteriorated into utter chaos and even civil war in some parts of the region. With the disappearance of state authority in those places, sub-state actors gai...

Fazilet Ahu ÖZMEN: Gustave Le Bon Ve Sigmund Freud'ün Işığında Kitle Psikolojisi Ve Gezi Hareketi'nin Psikolojisi

Kitle psikolojisi olarak tanımlanan, kitlelerin sosyal ve psikolojik davranıs ve tutum özellikleri, 19. yüzyılda, özellikle ünlü Fransız sosyal bilimci Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, Alman psikolojisi ekolünün öncülerinden Sigmund Freud ve ngiliz psikolog William Mc Dougall tarafından incelemis ve analiz edilmistir. Bu yazarlar, toplumsal bir olay çerçevesinde cereyan eden kitle hareketlerinin psikolojilerini incelemisler; farklı kültürel ve sosyal degerlere sahip insanların bir olay çerçevesinde bir araya g...

Click on the titles to read published articles separately!
or
Download the Current Issue
top of the page