Volume 12, Issue 1, February 2020
       

Defne GÜNAY

EUROPEAN INTERESTS AND EXTERNAL CLIMATE CHANGE POLICY OF THE EU TOWARD EGYPT

ABSTRACT. According to the International Panel on Climate Change, climate change will affect the rivers leading to the Mediterranean, desertification will increase, rise in sea level will affect coastal settlements, and crop productivity will decrease in the region. Therefore, climate change is an important issue for the Mediterranean region. The European Union (EU) is a frontrunner in climate change policy, committing itself to a decarbonized economy by 2050. The EU also promotes climate action in the world through its climate diplomacy. Such EU action in promoting the norm of climate action can be explained with reference to EU’s economic interests. In this paper, I analyse whether the EU serves its economic interests by promoting climate action in its neighbourhood policy towards Egypt. Based on documentary analysis, this paper argues that European companies benefitted from the market-based solutions adopted by the Kyoto Protocol in Egypt, exported renewable energy technologies to Egypt and face a level-playing field in terms of regulations promoted for them by the EU in Egypt.

Keywords: Climate Change Policy, Political Economy, European Neighbourhood Policy, Egypt, Energy Policy.

AVRUPA ÇIKARLARI VE AB’NİN MISIR’A YÖNELİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI

ÖZ. Uluslararası İklim Değişikliği Paneline göre iklim değişikliği sonucunda Akdeniz bölgesindeki nehirler etkilenecek, çölleşme artacak, yükselen deniz seviyesi kıyı yerleşimlerini etkileyecek ve tarım mahsullerinde verim düşecektir. Bu nedenlerle iklim değişikliği Akdeniz bölgesi için önemli bir konudur. Avrupa Birliği, iklim değişikliği politikasında öncülük ederken 2050 yılı itibariyle karbondan arındırılmış ekonomi hedefini de tutturmayı hedeflemektedir. Avrupa Birliği aynı zamanda iklim diplomasisi aracılığıyla dünyada da iklim politikalarının benimsenmesini teşvik etmektedir. Avrupa Birliği’nin bu etkinlikleri, ekonomik çıkarlarıyla açıklanabilmektedir. Bu çalışmada AB’nin, Mısır’a yönelik iklim değişikliği politikası sayesinde ekonomik çıkar elde edip etmediği incelenmektedir. Belge analizi yapan çalışma, AB-Mısır iklim değişikliği ilişkileri sayesinde Avrupa şirketlerinin Kyoto Antlaşması tarafından oluşturulan piyasa temelli çözümlerden yararlandığını, Mısır’a yenilenebilir enerji teknolojileri ihraç ettiğini ve AB tarafından Mısır’da teşvik edilen AB düzenlemeleri sayesinde avantajlı bir konum elde ettiklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği Politikası, Ekonomi Politik, Avrupa Komşuluk Politikası, Mısır, Enerji Politikası.


EUROPEAN INTERESTS AND EXTERNAL CLIMATE CHANGE POLICY OF THE EU TOWARD EGYPT
Defne GÜNAY
Alternatif Politika, Volume 12, Issue 1, February 2020