Volume 12, Issue 2, June 2020
       

Demet LÜKÜSLÜ

FROM PRIVILEGED CATEGORY TO ARMY OF UNEMPLOYED: CHANGING PERSPECTIVES ON YOUTH (Turkish)

ABSTRACT. Youth is a dynamic category which is defined differently at different periods. This paper discusses how the youth category goes through a transformation from the early 19th century when the modern youth category emerges to the neoliberal era. The paper analyzes the transformation of the youth category by first discussing how youth emerges as a privileged constructor category during which the education system promises social equality with modernity, how the category experiences a transformation by the massification of the education system and lastly how youth becomes a vulnerable category in the neoliberal era during which the education system fails to keep its promises and provide social equality nor social mobility and during which the transition to adulthood becomes problematic with a special focus on Turkey.      

Keywords: Youth, Youth Unemployment, Social İnequalities, Education, The Wild Pear Tree.

İMTİYAZLI BİR KİTLEDEN İŞSİZLER ORDUSUNA DEĞİŞEN GENÇLİK ALGISI

ÖZ. Gençlik kategorisi farklı dönemlerde farklı şekilde tanımlanan, farklı misyonlar verilen dinamik bir kategoridir. Bu makale, gençlik kavramının modern anlamıyla ortaya çıktığı, modern eğitim sisteminin dikey toplumsal hareketlilik vaat ettiği ve gençlerin imtiyazlı bir kategori olarak tanımlanmasına, İkinci Dünya Savaşı sonrasında eğitimin kitleselleşmesiyle yaşanan değişime ve ardından neoliberal dönemle beraber ortaya çıkan, eğitimin vaatlerini yerine getiremediği ve genç işsizliğinin başat rol oynadığı toplumlarda genç olmaya deneyimine odaklanmaktadır. Yaşanan dönüşümle beraber “yetişkinliğe” geçişin gittikçe zorlaştığı, zorlu bir gençlik dönemi ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Genç İşsizliği, Toplumsal Eşitsizlik, Eğitim.


FROM PRIVILEGED CATEGORY TO ARMY OF UNEMPLOYED: CHANGING PERSPECTIVES ON YOUTH (Turkish)
Demet LÜKÜSLÜ
Alternatif Politika, Volume 12, Issue 2, June 2020