Volume 10, Issue 3, October 2018
       

Levent DUMAN

MAPS AS A POLITICAL MEAN: THE SANJAK OF ALEXANDRETTA MAPS ON PRESS (Turkish)

ABSTRACT. As in many areas of daily life, maps are also frequently utilized means in politics. As maps can be used for various ways in politics, like bringing up to agenda particular topics, supporting revealed claims, they can also be effective in the process of achieving foreign policy goals. Annexation of the Sanjak of Alexandretta to Turkey has been subject of many studies from different perspectives. The main purpose of this study, by examining maps published at national newspapers in Turkey at beginning of the course, is to analyze utilization of maps as a political mean. For that end, studies related to maps in politics have been investigated and based on those studies, maps and accompanying texts to them which were published at newspapers in the post September 1936 period when the Sanjak of Alexandretta issue came to the forefront in Turkey’s foreign policy have been analyzed.            

Keywords: Map, Politics, The Sanjak of Alexandretta, Press, Foreign Policy.

SİYASİ BİR ARAÇ OLARAK HARİTALAR: BASINDA İSKENDERUN SANCAĞI HARİTALARI

ÖZ. Haritalar, günlük hayatın pek çok alanında olduğu gibi siyasette de sıklıkla kullanılan araçlardır. Belirlenen konuların gündeme taşınması, ortaya konulan tezlerin desteklenmesi gibi siyasette çeşitli alanlarda kullanılabilen haritalar, dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de etkin olabilmektedir. İskenderun Sancağı’nın Türkiye’ye katılması farklı açılardan yapılan pek çok çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ulusal gazetelerde sürecin ilk aşamalarında yayınlanan haritaların incelenmesi suretiyle haritaların siyasi bir araç olarak nasıl kullanıldığının analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, haritaların siyasetteki konumuna dair yapılan çalışmalar incelenmiş ve bunlar ışığında İskenderun Sancağı’nın Türkiye’nin dış politikasında ön plana çıktığı Eylül 1936 sonrasında gazetelerde yayınlanan haritalar ve bunlara eşlik eden metinler analiz edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Harita, Siyaset, İskenderun Sancağı, Basın, Dış Politika.


MAPS AS A POLITICAL MEAN: THE SANJAK OF ALEXANDRETTA MAPS ON PRESS (Turkish)
Levent DUMAN
Alternatif Politika, Volume 10, Issue 3, October 2018