Volume 12, Issue 1, February 2020
       

Dilek Elvan ÇOKİŞLER

REPUTATION THEORY: A UNIFYING THEORY ON COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL LAW (Turkish)

ABSTRACT. This research deals with the question of why states comply with international law in terms of International Relations theories. It is argued that the “Reputation Theory”, which holds the main factor urging states to comply with international law to be the concern over recognition by other states as unreliable, is an approach that combines three different theories of the International Relations discipline, namely Realism, Liberalism and Constructivism. The literature review-based study first emphasizes the differences between the perspectives of International Law and International Relations disciplines on the subject of compliance; subsequently it discusses the views of Realism, Liberalism and Constructivism on the role of international law in the conduct of states and on compliance; finally, it explains the aspects in which the reputation theory is similar to the approaches of the former theories and maintains that the reputation theory should be regarded as a unifying theory.

Keywords: Compliance, Compliance Theories, Reputation Theory, Compliance with International Law, International Relations Theories.

İTİBAR TEORİSİ: ULUSLARARASI HUKUKA UYUM AÇISINDAN BİRLEŞTİRİCİ BİR TEORİ

ÖZ. Bu araştırma, devletlerin uluslararası hukuka neden uydukları konusunu Uluslararası İlişkiler teorileri açısından ele almaktadır. Devletleri uluslararası hukuka uymaya iten asıl etmenin, diğer devletler tarafından güvenilmez olarak tanınma korkusu olduğunu iddia eden İtibar Teorisi’nin; Realizm, Liberalizm ve İnşacılık olmak üzere Uluslararası İlişkiler disiplinine ait üç farklı teoriyi birleştiren bir yaklaşım olduğu savunulmaktadır. Literatür taramasına dayanan araştırmada, ilk olarak, Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin uyum konusuna bakış açılarındaki farklar üzerinde durulmuştur. Daha sonra; Realizm, Liberalizm ve İnşacılık teorilerinin devletlerin davranışlarında uluslararası hukukun yeri ve uyum konusundaki görüşlerine yer verilmiş, İtibar teorisinin hangi açılardan bu yaklaşımlarla benzer olduğu açıklanmış ve İtibar teorisinin birleştirici bir teori olarak görülmesi gerektiği iddia edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uyum, Uyum Teorileri, İtibar Teorisi, Uluslararası Hukuka Uyum, Uluslararası İlişkiler Teorileri.


REPUTATION THEORY: A UNIFYING THEORY ON COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL LAW (Turkish)
Dilek Elvan ÇOKİŞLER
Alternatif Politika, Volume 12, Issue 1, February 2020