Volume 13, Issue 1, February 2021
       

Naci DİLEKLİ, Necati ANAZ & Bruno Ferreira DA PAIXÃO

SOCIAL MEDIA USE BY ISTANBUL MAYORAL CANDIDATES IN TWO SUBSEQUENT 2019 ELECTIONS

ABSTRACT. We analyzed Facebook and Twitter engagements by Binali Yıldırım and Ekrem İmamoğlu, the two main candidates in the 2019 Istanbul mayoral election, spanning from December 2018 to the end of June 2019 due to the fact that the original elections were disputed and repeated. Social media analytics were used to obtain the data used in the study. We put forward four research questions that draw on the nature of social media as well as the unique Turkish political context. We rely on the discussion these questions for the bulk of our analysis. While the candidates received comparable number of votes, İmamoğlu was the clear champion of engagements on both platforms. We also observe that İmamoğlu embraced a positive campaign and the secular base already had a wider presence in social media. İmamoğlu was able to galvanize the opposition who was accustomed to being defeated by the governing AKP.

Keywords: Istanbul, Elections, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Social Media Analysis.

2019 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNDE ADAYLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

ÖZ. Bu çalışma, çokça tartışılan ve tekrarı yapılan 2019 İstanbul belediye seçimlerinin iki adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun Aralık 2018'den Haziran 2019'a kadar Facebook ve Twitter üzerinden yürüttükleri seçim kampanyalarını ve sosyal medya kullanımlarını analiz etmektedir. Verilerin elde edilmesi için sosyal medya analitik teknikleri kullanılmıştır. Araştırma, sosyal medyanın doğasını ve Türk siyaset konteksini de dikkate alarak dört araştırma sorusu üzerine kurgulanmıştır ve sosyal medya kullanım düzeyi ile seçimde başarılı olma arasındaki bağın anlaşılması hedeflenmiştir. Adaylar birbirlerine yakın miktarda oy almalarına rağmen, İmamoğlu’nun her iki platformda da seçmenlerle iletişimi bakımından bu seçimlerin açık ara kazananı olduğu gözlenmiştir. Seküler tabanın daha geniş sosyal medya kullanımını göz önüne alarak İmamoğlu'nun genel olarak pozitif kampanya yürüttüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, İmamoğlu'nun uzun bir süre AKP'ye karşı başarısız olan muhalif siyaseti de etrafında toparladığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Seçimler, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya Analizi.

* Naci DİLEKLİ, Associate Professor, Peoples’ Friendship University of Russia, The Institute of Space Technologies of Academy of Engineering, Department of Mechanics and Mechatronics, Moscow, Russia, ndilekli@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3191-5230.

** Necati ANAZ, Associate Professor, İstanbul University, Faculty of Economics, Department of Political Science and International Relations, İstanbul, necatianaz@hotmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7111-8538.

*** Bruno Ferreira DA PAIXÃO, Special Advisor to the Legislative Chamber of the Federal District, Federal District Government, Buriti Square, Civic-Administrative Zone, Brasilia - DF, ferreirabruno7@gmail.com.


SOCIAL MEDIA USE BY ISTANBUL MAYORAL CANDIDATES IN TWO SUBSEQUENT 2019 ELECTIONS
Naci DİLEKLİ, Necati ANAZ & Bruno Ferreira DA PAIXÃO
Alternatif Politika, Volume 13, Issue 1, February 2021