Alternatif Politika: All Issues

In order to view the issues of our journal in detail, click on the title of the relevant issue.


 • Muhittin Ataman - Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti

  Çağlar Enneli - Televizyonda Dinsel Siyaset: Dini İçerikli Dizilerin Kamusal Alan Projesinde Kadın veya Erkek Olmak

  Orçun İmga - Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Alternatif Bir Politika Arayışı: Murray Bookchin ve Sosyal Ekoloji

  Nahide Konak - A Model for the Operationalization and Implementation of the Precautionary Principle: Cyanide-Leach Technology and Gold Mining Development

  Senem Kurt Topuz - Türkiye’de Sosyal Devlet Harcamalarının Genel Eğilimi: 2001–2009 Yılları Arasında Yapılan Eğitim, Sağlık ve Sosyal Koruma Harcamaları

  Elçin Aktoprak - Dünyayı Değiştirmek İsteyenler Ulusu Nasıl Tasvir Ettiler? (Kitap İncelemesi)

 • Behçet Kemal Yeşilbursa - Demokrat Parti Dönemi Türkiye’nin Dış İlişkilerine Genel Bir Bakış (1950–1960)

  Ali Babahan - Bir Sosyal Politika Projesi Olarak Köy Enstitüleri

  Engin Sarı - Mardin’de Kültürlerarası İletişim ve Kültürel Kimliğin/Farkın İnşası

  Ahu Sumbas - Batı Avrupa’da Yükselen Yeni-Irkçılık Üzerine Bir Deneme

  Pınar Özdemir - Yönetişim ve Kamu Yönetimi Halkla İlişkiler Anlayışının Değişimi

  Fatih Yaşlı - Günümüzde İmparatorluk’u ve Çokluk’u Okumak (Kitap İncelemesi)

 • Çağla Kubilay - İslamcı Söylemde Kamusal Alan Tasavvuru: Devletle Tanımlanan Kamusal Alanın Millete Tahvili ve Kamusal Alanın Reddi

  Serap Durusoy - Kriz Sonrası Küresel Kapitalizmin Geleceği

  Maya Arakon - The Fight Against Terrorism and Security Strategies in the European Union After 9/11

  Yıldız Akpolat - Ateşin Düştüğü Yer: Türkiye’nin Yüreği, Kolektif Vicdanımızı Yaralayan, “Ruhumuzu Üşüten” Katliam

  Bill Bagatelas - Misinterpreting Modern Russia: Western Views of Putin and His Presidency (Kitap İncelemesi)

  Gökhan Telatar - Berlin Duvarı’nın Yıkılışından 11 Eylül’e: Amerikan Dış Politikasında Yanlış Anlaşılan Yıllar (Kitap İncelemesi)


 • Burcu Özgüven - A Convention Centre on the International Road: The Osijek Fair During the Ottoman Period

  Nuran Erol Işık - Gender and Citizenship: An Enlightening Linkage Towards Emancipation of Women

  Veysel Ayhan - The Policy of Turkey and Kuwait Towards Iraqi Question

  Ayşe Bahar Hurmi - Bush ve Obama Karşılaştırması Çerçevesinde Amerikan Dış Politika Analizi

  Helga Rittersberger-Tılıç - Türkiye’de Kesişen – Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler (Kitap İncelemesi)

  Umut Kedikli - Terörizmle İlişkili Devlet Dışı Aktörler ve Devletin Sorumluluğu (Kitap İncelemesi)

 • Slavoj Žižek - Why Hitchcock Is Still Our Contemporary?

  Özgür Yaren - Marksist Estetik ve Sinema: Erken Tartışmalar

  Leyla Alpagut - Modernleşme Projesinin Temsilinde Önemli Bir Yapı: İsviçreli Mimar Ernst Arnold Egli ve Ankara Siyasal Bilgiler Okulu

  Siret Hürsoy - Rethinking Nationalism: The Hazy Concept in International Relations

  Maya Arakon - Ayrılıkçı Kürt Hareketinin Tarihsel Dinamiklerine Kısa Bir Bakış

 • Mansoor Al-Jamri - Shia and the State in Bahrain: Integration and Tension

  Khaled Fattah - A Political History of Civil-Military Relations in Yemen

  Mehmet Dalar - Mısır'da Müslüman Kardeşler Hareketinin Demokrasi Anlayışı ve Sisteme Etkisi

  Ogün Duru - Irak Kürt Muhalefet Hareketinde Uluslararası Boyut: 1918-1975 Arası Dönemin Analizi

  Veysel Ayhan - Yükselen Güç: Türkiye-ABD İlişkileri ve Orta Doğu

 • Funda Gençoğlu Onbaşı - Türkiye'deki Siyasi Partilerin Sivil Toplum Üzerine Söylemleri

  T. Mesut Eren - Avrupa Birliği Merkezli Dolaysız Dış Yatırımın Polonya ve Türkiye Üzerindeki Etkileri

  Mehmet Ruhi Demiray - Modern Siyasetin İki Eleştirisi: Agamben'e Karşı Ranciere

  Hande Topaloğlu - Gölgedeki Bedenler: Bedenin İnşa Sürecinde Toplumsalın Etkileri


 • Tayyar Arı & Ferhat Pirinççi - Soğuk Savaş Sonrasında ABD'nin Balkan Politikası

  Fazilet Ahu Özmen - Alevi Gençliğinin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Kimlik Mücadelesi I

  Ali Berker - Türkiye'deki Silahlı Çatışmanın Doğurganlık Geçişine Etkisi: İkinciden Üçüncü Doğuma Geçişin İncelenmesi

  Elif Nur Erkan Balcı - "Islamic Republics": The Place of Islam in Republican Arab Constitutions

  Mehmet Öztürk - Yeni Savaşlar (Kitap İncelemesi)

 • Selcan Serdaroğlu - International Governance of Agricultural Biodiversity at the Crossroads of Biosafety and Market Dynamics

  Nahide Konak - Küresel İklim Değişikliği, Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları, Gönüllü Karbon Piyasası ve Türkiye: Eleştirel Yaklaşım

  Çiğdem Aydın Koyuncu - Checen Female Suicide Bombers Within the Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on The Basis of Contradictions

  Gültekin Sümer - Bölgesel Alt Sistemler Karşısında Demokratik Barış

  Muharrem Hilmi Özev - Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm

  Ebru Alp - Bir İdea Olarak Komünizm (Kitap İncelemesi)

 • Bogdan Szajkowski - Timeline of the Arab Revolt: December 2010-June 2011

  Bogdan Szajkowski - Social Media Tools and the Arab Revolts

  Veysel Ayhan - The Social Opposition Movement in Syria: The Assad Regime in the Context of Reform and Revolution

  Bahar Turhan Hurmi - European Union’s Ineffective Middle East Policy Revealed after Revolution in Tunisia

  Veysel Ayhan - Libyan Uprising and International Intervention: NATO’s Mission and Libya’s Gridlock

  Dünya Başol - Arab Spring and Israeli Security: The New Threats

  Nebahat Tanrıverdi - Background of the Tunisian Revolution


 • Muhittin Ataman & Yurdanur Kuşçu - Suudi Arabistan'daki Siyasal ve Toplumsal Hareketlerin Gelişimini Etkileyen Faktörler

  Gül Arıkan Akdağ - AK Parti'nin Seçim Başarısına Alternatif Bir Açıklama: Yerel Örgütlerin Yapı ve İşlevleri

  Gökhan Telatar - Barack Obama'nın Dış Politikasında Demokrasinin Yayılması Misyonu

  Serap Durusoy & Ömür Şamiloğlu - AB'nin Zayıf Ekonomik Halkası Yunanistan'ın Ekonomik Krizi Dinecek mi?

 • Gökçe Bayındır Goularas - 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve Kültürlerinin Yaşatılması

  Gül Arıkan Akdağ - AKP’s Local Politics: Perceived Dicrimination as an Obstacle to Ethnic Mobilization

  Ulaş Sunata - Traces of Highly Skilled Labor Migrants: Education, Family and Mobility

  Y. Kerem Arslan - Afrika İç-Göçü ve Post-Kolonyal Vatandaşlık

  Tahsin Bakırtaş - Küresel Gelişme Modelinde Uluslararası Göç Olgusu ve Yansımaları

 • Yavuz Çobanoğlu - Fethullah Gülen’de Batı Algısı: Bir ‘İyi’, ‘Kötü’ ve ‘Çirkin’ Hikâyesi

  Koray Tütüncü & Fatma Tütüncü - Feminist Kuramların Kimlik Krizine Karşı Jean- Jacques Rousseau’nun Eşitlikçi ve Demokratik Mirasını Yeniden Düşünmek

  Faruk Ataay & Ceren Kalfa - Küreselleşme, Neoliberalizm ve Demokrasi

  Rasim Özgür Dönmez - Kürt Milliyetçi Kimliğinin Kürt Popüler Müziği Sözleri Üzerinden Kurulumu

  Ahmet Özalp - Hayek’in Epistemolojisi ve Politik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

  Ayşe Kaya - SSCB Sonrası Coğrafyada Ulus İnşa Süreci: Kazakistan Örneği

  Funda Gençoğlu Onbaşı & Aybars Yanık - Türkiye’deki Yeni Anayasadan Beklentiler: Liberalizmin Demokratikleşmesi ya da Demokrasinin Liberalleşmesi


 • Çağdaş Sümer - Milliyetçi Teleolojiyi Aşmak: Osmanlı İmparatorluğu ve Karşılaştırmalı Milliyetçilik Çalışmaları

  Çağlar Enneli - Milliyetçilik ve İdeoloji: Dışlayıcı Bir Dilin Kuruluşu

  Cenk Saraçoğlu - AKP, Milliyetçilik ve Dış Politika: Bir Milliyetçilik Doktrini Olarak Stratejik Derinlik

  Maya Arakon - Ulusal Azınlıklar ve Ulus-Devlet Sorunu: Bask Ülkesi

  Çiğdem Akgül - Milliyetçi Söylemin Her Dem “Poine”si: Savaş Tecavüzleri

 • Ömer Miraç Yaman - Türkiye’de Gençlik Sosyolojisi Çalışmalarına Dair Bibliyografik Değerlendirme

  Cihan Erdal - 12 Eylül’ün Gençlik Restorasyonu: Atatürk ve Gençlik İsimli Kitabın Bir Değerlendirmesi

  Ayşegül Bozan - Politikleşme ve Siyasal Katılımı Etkileyen Faktörler: Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Örneği

  Barış Gencer Baykan - Eğitim, Sivil Toplum ve Siyaset Üçgeninde Gençlik ve Çevre

  Işıl Erdinç - Sendika-Siyaset İlişkilerinin Kesişim Noktasında Öğrenci Sendikacılığı: Bir Siyaset Yapma Alanı Olarak Genç-Sen

 • Ece Öztan - Türkiye Kökenli Göçmen Kadınların Hollanda’daki Örgütlenme Deneyimleri ve Feminist Siyaset

  Efe Baştürk - Bir Kavram İki Düşünce: Foucault’dan Agamben’e Biyopolitikanın Dönüşümü

  Faruk Ataay - Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ‘Başkanlık Sistemi’ Önerisi Üzerine Değerlendirme

  Göktürk Tüysüzoğlu - Milenyum Sonrası Türk Dış Politikası: Yeni Osmanlıcılık ve Türk Avrasyacılığı Ekseninde İnşa Edilen Bir Pragmatizm

  Kamuran Geçber & Veysel Ayhan - Türkiye ile Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri

  Mehmet Dalar, Nazlı Ayhan Algan & Ümit Algan - Bolu’daki Iraklı Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Sorunları: Saha Çalışmasına Dayalı Bir Analiz


 • Veysel Mehmet Elgin & Nihal Mamatoğlu - Gezi Parkı Olayları: Namus Kültürü ve Çatışma Çözüm Tarzları Açısından Bir Değerlendirme

  Ulaş Başar Gezgin - Omnipresent and Omnipotent Authoritarianism: Authoritarian Media vs. Social Media?

  Gizem Arıkan & Eser Şekercioğlu - Türkiye’de Muhafazakârlaşma: Kuşak Farkı Var mı?

  Hüseyin Şeyhanlıoğlu - The Historical Development Process of the Local Administration in Turkey in the European Union Full Membership Process

  İmran Demir - Making Sense of Turkey’s Post-Uprising Syrian Policy

 • Hakan Yücel & Süheyla Yıldız - İstanbul’da ve İmroz’da Rum Olmak, Atina’da Rum Kalmak

  Ali Berker - Effects of Armed Conflict on Educational Outcomes in Turkey

  Yavuz Yıldırım - Gezi Parkı Direnişini Toplumsal Hareket-Anarşizm Bağlantısıyla Anlamak

  Derya Kömürcü - Partili Olmak: Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri

  Duygu Çanakcı & Birol Caymaz - Kolektif Belleğin Işığında Günümüzde İstanbul Rumları

 • Esra Köten & Barış Erdoğan - Sanaldan Gerçeğe Ağlara Tutunmak: Engelli Gençlerin Facebook’ta Sosyalleşme Deneyimleri

  Özkan Gökcan - Ortadoğu’da Bir Kürt Topluluğu: Feyliler

  Çağla Kubilay - İslami Muhafazakâr Kadın Yazarların Perspektifinden Kürtaj Tartışması: Eleştirel Bir Değerlendirme

  Gülden Gürsoy Ataman - Güney Afrika Tecrübesini Yeniden Gözden Geçirerek 12 Eylül Darbesiyle Yüzleşmek


 • Orkunt Canyas - CHP’nin Sosyal Demokrasi Serüveni

  Roy Jreijiry - Women in the Lebanese Daily Newspapers Cartoons

  Canan Aslan Akman - Politics of Gender in the Recent Democratic Transitions in the Middle East and North Africa

  Merve İrem Yapıcı - Annales Okulu’nun Siyasi Tarih Disiplinine Etkileri: Türkiye Örneği

  Aylin Dikmen Özarslan - Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler

  Barış Erdoğan & Esra Köten - “As Kendini de Hepimiz Kurtulalım Artık!”: Sosyal Dışlanmadan İntihara LGBT Gençler

  Alper Y. Dede - The Rise of the IS (Islamic State) in Syria and Iraq After the Arab Spring

  Fazilet Ahu Özmen - Gustave Le Bon ve Sigmund Freud'ün Işığında Kitle Psikolojisi ve Gezi Hareketi'nin Psikolojisi

 • Samim Akgönül - Uluslararası Standartlar Işığında Türkiye’de Azınlık Meselesi

  Volkan Yılmaz & Hilal Başak Demirbaş - TBMM’de LGBT Hakları Gündeminin Ortaya Çıkısı ve Gelişimi: 2008-2014

  Süheyla Yıldız - Asimile Olma, İçe Kapanma, Kimliklenme: Cumhuriyetten Bugüne Türkiye Yahudilerinin Kimlik Stratejileri

  Maya Arakon - Azınlık, Kadın ve Kürt Olmak: Modern Türkiye’de Kürt Kadınlarının Kimlik ve Eşitlik Mücadelesi

  Aslı Bilge - The “Spirit of Davos” Revisited: The Greco-Turkish Rapprochement and Its Effects on the Greeks in Turkey (1987-1989)

  Elçin Aktoprak - Din ve Millet: Kuzey İrlanda Örneğinde Bir Azınlık Milliyetçiliği Olarak Katoliklik

  Nil Mutluer - Aleviler ve Yeni Merkezileştirme Politikaları

 • Asiye Tığlı - “Minimum Din Maksimum Demokrasi”: Müslüman Entelektüellerin Bakışıyla İran’daki Siyasal İslam Tecrübesinin Kısa Bir Tahlili

  Umut Kedikli & Taşkın Deniz - Enerji Kaynakları Mücadelesinde Doğu Akdeniz Havzası ve Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı

  Utku Yapıcı - Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası (1989-1993): Batı’nın Belirleyiciliği

  Ceren Kalfa & Faruk Ataay - Rousseau ve Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışı

  Gökhan Telatar - AK Parti Hükümeti’nin Düzen Kurucu Dış Politikası ve Ortadoğu

  Nihal Mamatoğlu - Türkiye’de Engelli İstihdamının Genel Görünümü: İşveren Gözüyle Engelli İstihdamını Artırma Konusunda Önerilen Politikalar

  Hakan Yücel & Süheyla Yıldız - Kimliklenerek Toplumla Bütünleşme: Türkiye'deki Ermeni ve Yahudi Örgütlenmeleri Aktörlerinin Kimlik Algıları ve Stratejileri

  Özgür Üşenmez & Levent Duman - Identity Problems in Turkey: Alevis and AKP

  Fatih Yaşlı - Türkiye’de Muhafazakâr Anti-Kapitalizm: Nurettin Topçu


 • Cemile Arıkoğlu-Ündücü - Kadına Yönelik Şiddetin Tarihi

  Laurence Corroy & Emmanuelle Savignac - Female Academics in France and the Glass Ceiling ‘Organized Scarcity’?

  Manuel Antunes da Cunha - Portuguese Women in French Public Sphere: From Invisibility to Emancipation

  Blanka Knotkova-Capkova - On Feminisms in Czech Political Contexts

  Laura Navarro - Approaching Feminism From the Margins: The Case of Islamic Feminisms

  Hatun Korkmaz - Yönetimde Kadın ve Cam Tavan Sendromu

 • David Hunter - Global Environmental Governance as We Enter the Anthropocene

  Ayşe Özcan - Sürdürülebilirlik Ekseninde “Yeni Çevresel Haklar Deneyimi” ve Eko-Politik Bır Analiz: “Güneş ve Rüzgâr Hakları”

  Aykut Çoban - Politico-Environmental Relations in the International Arena

  Gonca Yılmaz - Hidroelektrik Enerji Santralleri Gerçekten Yenilenebilir Enerji mi?: Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözlemesi ve Avrupa Hukukunun Karşılaştırmalı Bir Analizi

  Arda Özkan - Güvenlik Paradigmasında Sınıraşan Bir Çevre Sorunsalı: “Nükleer Zarar”

  Elif Çolakoğlu - New York’un İklim Değişikliğine Uyumu ve Düzenleyici Arka Planı

  Senem Atvur - Su Hakkı Bağlamında Sınıraşan Sular: Ekolojik Bir Bakış

  Yeter Demir Uslu & Ufuk Erkan - Çevre Yönetim Sistemlerinde Yenilenebilir Enerji Uygulamaları: Yeşil Ofis

  Tolga Çikrıkci - Nükleer Savaş ve Çevre Felaketi - Noam Chomsky ve Laray Polk (Kitap İncelemesi)

  Betül Karagöz Yerdelen - Marx’ın Ekolojisi – Materyalizm ve Doğa, John Bellamy Foster (Kitap İncelemesi)

 • Muhammed A. Ağcan - IR Theory, Difference and Subjectivity: On Conditions of the Possibility of Post-Western IR Theory

  Merve İrem Yapıcı - Rusya'da ve Osmanlı'da Askeri Reformun Paradoksu: "Aralıkçılar" (Dekabristler) ve "Fedailer"

  Senem Kurt Topuz & Hülya Erkanlı - Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın ve Erkeğe Atfedilen Anlamların Metafor Yöntemiyle Analizi

  Utku Yapıcı - Yahudi Diasporası Diaspora Çalışmalarında Bir İdeal Tip Olarak Kalmalı mı?

  Çiğdem Aydın Koyuncu - Güney Akım Projesi Çerçevesinde Bulgaristan Enerji Politikasının Analizi

  Deniz Yıldırım - Gurbetin Oyları: 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Yurtdışı Seçmen Davranışı

  Evren Haspolat - Yasamadan Yürütmeye İktidar Devri Olarak Torba Yasa(ma)

  Arda Özkan - Çok Taraflı Çevre Sözleşmeleri

 • Özde Çeliktemel-Thomen - Çocuklar ve Kadınlar: Geç Osmanlı Döneminde Sinema Hakkında Bir Mütâlaa

  Özge Özyılmaz - Türkiye’de Sesli Filme Geçiş

  Tolga Yalur - Köprüdeki Adamlar: Yeni Türkiye Sinemasında Dumrulluk ve Trajik Durum

  Özgür Çiçek - Kürt Sineması: Mahpusluk ve Temsiliyet

 • Didem Danış - Misafir Editörden (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Evrim Hikmet Öğüt - Geçici Göçün Sesleri: İstanbul’daki Keldani-Iraklı Göçmenlerin Müzik Pratikleri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Hussain Hajj - The Syrian Musicians in Istanbul: The Relationship Between Repertoire and Stage (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Selin Altunkaynak - Intersecting Lives in Post-Migration Period: The Dynamics of Relations Between “Host” Women from Turkey and “Guest” Women from Syria (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ülkü Güney & Nahide Konak - Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar: Milliyetçilik, Erillik ve Vatandaşlık Temelinde Öteki Algısı (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Sophie Kloos - The Neo-Ottoman Turn in Turkey's Refugee Reception Discourse (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Didem Danış - Konfeksiyon Sektöründe Küresel Bağlantılar: Göçmen İşçiler, Sendikalar ve Küresel Çalışma Örgütleri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)


 • Alpaslan Akçoraoğlu - Avrupa Birliği’nde Neo-Liberal Hegemonya, Otoriter Neo-Liberalizm ve Neo-Gramsciyen Uluslararası Politik İktisat Teorisi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Gökhan Demir & Ali Yalçın Göymen - Yapısalcılıktan İlişkiselliğe Poulantzas’ın Devlet Kuramı (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Tuğba Metin & Pınar Enneli - Hakkârili Kürt Müslüman Kadınların Öteki İnşası–Çocuklarım Kiminle Evlensin ve Komşum Kimlerden Olsun? (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nalan Ova - Gezi Parkı Eylemleri Sonrasında Yazılı Basında LGBTİ’ler: Kırılma ve Süreklilikler (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Burhanettin Coşkun - Türk Kamu Yönetimi Perspektifinde Soğuk Savaş Sonrası Oluşan Yeni Tehditler (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Rasim Özgür Dönmez & Kasım Timur - An Evaluation of Ph.D. Dissertations on Terrorism Studies in Turkey (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Gül Arıkan Akdağ - Candidate Selection Process as a Tool to Shape a Party’s Dominant Coalition: The Case of the AKP in Turkey (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Burcu ÇUVAŞ - A Historical Overview for the Antecedents of Collective Guilt: Does Terror Management Theory Explain the Rarity of Collective Guilt? (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Mehmet Halil Mustafa Bektaş - Code of Conduct as an Alternative to Reformation of the UN Security Council (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Roy Jreijiry - Female Stereotypes in Lebanese Contemporary Songs: A Case Study of Ten Songs (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Mustafa Karahöyük - Modern Ötesi Dünyada Yasaların Meşruiyeti (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  F. Orçun Keçeci - 2015 Paris İklim Değişikliği Konferansı Çerçevesinde Nükleer Enerji: Bir Çözüm mü, Yoksa Bir Sorun mu? (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nurullah Ulutaş - Şehrazat’ın Oyunu Adlı Eserde Kadın İmgesi Üzerinden Sanatçı–İktidar Çatışması (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Laury Haytayan - Lebanon is becoming a New Oil and Gas Producer under the Watchful Eyes of Its Civil Society (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nuh Uçgan - Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş (Kitap İncelemesi) (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Marella Bodur Ün - Misafir Editörden (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Cynthia Enloe - Resisting Lazy Political Analysis: Crafting a Feminist Curiosity to Make Sense of International Politics (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  V. Spike Peterson - Rethinking, Returning, Reflecting (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Darcy Leigh - Queer Feminist International Relations: Uneasy Alliances, Productive Tensions (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Selcen Öner & Merve Özdemirkıran - Uluslararası İlişkiler (Uİ) Disiplininin Eril Dili ve Türkiye’de Kadın Uİ Akademisyenlerinin Disiplinin Eril Diline Bakışları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Pınar Gözen Ercan - Onuncu Yılının Ardından “Koruma Sorumluluğu”nun Kavramsal Gelişimine Feminist Bir Eleştiri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Tuğçe Kelleci - Cinsiyetçi Milliyetçilik ve Savaşlarda Cinsel Şiddetin Kullanımı: Bosna Örneği (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Murat Ülgül - Suriye İç Savaşı’na Feminist Bir Yaklaşım (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Bulut Gürpınar - Feminist Uluslararası İlişkilerde Güvenlik ve Barış: Suriye İçsavaşı ve Kadınlar (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  İlkim Tuğçe Biter - Uluslararası İlişkilerde Feminist Dış Politika Söylemi ve İsveç Örneği (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • İlhan Sağsen - Misafir Editörden (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Defne Gönenç & Ayşegül Kibaroğlu - İklim Güvenliği Kavramının Türkiye İklim Politikasındaki Yeri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  İzzet Arı - The Interconnection between Sustainable Development Goals and the Climate Change Negotiations: The Paris Agreement Case (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  İlhan Sağsen - Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri: Çevre Duyarlılığı mı Yoksa Yeni Bir Uluslararası Rekabet Alanı mı? (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ali Onur Tepeciklioğlu & Murat Demirel - İngiliz Okulu Kuramı Perspektifinden Uluslararası Çevre Sorunları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Işıl Demirtaş - Ekolojik ve Ekonomik Krizlere Alternatif Çözüm Olarak Yeşil Ekonomi Politikaları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  İlhan Ege & Serkan Şahin - BIST Sınaî, BIST Kimya Endeksi ile Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda-Yamamoto Yaklaşımı (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Azime Telli - Rusya-Türkiye Enerji İlişkilerinde Akkuyu’nun Rolü: Bağımlılık mı, Karşılıklı Bağımlılık mı? (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Caner Kalaycı - Climate Change, Forced Migration and International Law (Kitap İncelemesi) (PDF | ÖZET/ABSTRACT)


 • Banu Mustan Dönmez - MİSAFİR EDİTÖRDEN (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ferhat Arslan - The Clash of Definitions: A Critical Review of Field and Fieldwork in Ethnomusicology (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Banu Mustan Dönmez & Mehmet Sadık Doğan - Anadolu Sufiliğinin Oluşturduğu Çalgı Algısı Üzerine Kültürel Bir Analiz: ‘Bağlama’ ve ‘Ney’ Özelinde Çalgının İnsanlaştırılma ve İlahlaştırılma Süreci (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Zeynep Gonca Girgin - Küreselleşmenin Seçkin Görünümü: Dünya Müziği Kategorisi Olarak Roman Oyun Havası (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ali Keleş - Bağlama Eğitiminde Kültürel Kimliğin Temsili: Şahkulu Sultan Dergâhı Örneği (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Onur Güneş Ayas - The Socio-Historical Background of the Classifications on Popular Music in Turkey and the West: A Comparison between the Hierarchies of Taste (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Mümtaz Levent Akkol - Müzik Sosyolojisinde T. W. Adorno’nun Yeri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Gülçin Erdi - Editörden (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Savaş Zafer Şahin - Neoliberal Yeniden Ölçeklenme Etkisi Altında Türkiye’de Kentleşme Politikasının Dönüşümü (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nihal Durmaz - The Real Function of the “Disaster Law” in the Urban Development of Istanbul (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Amanda Dias - The Emergence of Rio de Janeiro’s Muslim Community in the City’s Public Space (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Assaf Dahdah & Annika Dippel - German and French “Spatial Management” of Refugees Illustrated by Syrians’ Urban Experiences in Berlin and Marseilles (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Gülçin Erdi - Women and Resistance in Urban Space (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Bénédicte Florin - When the Waste-Pickers Get Out the Margin: Little Battles and Mobilization of Istanbul Waste-Pickers (Turkey) (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Samet Yılmaz - Human Territoriality: A Spatial Control Strategy (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Defne Gönenç & Alper Almaz - Bir Süreç Olarak Hoşnutsuzların Çevreciliği: Hindistan’dan Sardar Sarovar Barajı Örneği (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Hayriye Özen - Yerellik-Popülerlik Ekseninde Türkiye’de Çevre Mücadeleleri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Volkan Göçoğlu & Mehmet Devrim Aydın - Rasyonel Kamu Politikası Analizi Perspektifinden Türkiye’deki İklim Değişikliği Politikaları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Bahar Aykan - Kültürel Miras Hakkı: Kültürel Mirasa İnsan Hakları Temelli Güncel Yaklaşımlar (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Neslihan Şen Altın - Mihail Bahtin ve Postmodern Romanda Biçimsel Yapının Sosyolojik Anlamı (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Boran Ali Mercan - Çağdaş Sınıf Sosyolojisinde Psikososyal Çözümleme (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Sezgi Durgun - Jeozofik Yaklaşımlar, Türkiye’den Yansımalar (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Levent Duman - Siyasi Bir Araç Olarak Haritalar: Basında İskenderun Sancağı Haritaları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Mustafa Uluçakar - Muhafazakâr Demokrasi Söylemi Üzerine Bir İnceleme (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Yunus Can Polat - İsrail Siyasetinde İşçi Partisi Hegemonyasının Sonu ve Likud ile Radikal Dinci Partilerin Yükselişi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Farkhad Alimukhamedov, Laurent A. Lambert & Hisham Bin Hashim - Ethical Commitments and Raison D’etat in Rentier States: Asylum-Seeker Policies in the Gulf Cooperation Council and Central Asian Republics During the Refugee Crisis (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Gizem Alioğlu Çakmak & Selin Türkeş Kılıç - Devlet Çıkarları mı? İnsan Hakları mı? Türkiye ve Yunanistan Basınında Düzensiz Göçle Mücadele Tartışmaları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Rakibe Külcür - Genderedness in ENGOs: A Comparative Institutional Analysis of the United Kingdom and Turkey (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  H. Işıl Alkan - Women Employment in Asia: A Cross-Country Comparison Between India, South Korea and Turkey (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Erol Subaşi - Karl Marx: İlksel Birikim ve Bonapartizm (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Selma Toktaş - How Liberal is Neoliberalism? Rethinking the Conceptions of the Welfare State, Legislative Organs, Social Justice, and Competition in Hayek’s Thought (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Sevgi Balkan-Şahin - Acknowledging the Flexibilities of the TRIPS Agreement: Ensuring the Right to Access to Medicines or a Strategy of Passive Revolution? (PDF | ÖZET/ABSTRACT)


 • Ali Onur Özçelik & Anzhela Pataraya - Tanınma Sorunu Yaşayan Devletler Açısından Egemenlik ve Tanınma Konusunun Kavramsal Analizi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  F. Didem Ekinci - Türkmenistan Dış Politikasında İç Faktörler: Neoklasik Realizm Çerçevesinde Bir İnceleme (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Aslı Çalkıvik - Askeri Fanteziler: Uluslararası İlişkilerde İmkânsızın Siyaseti (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Fehmi Ünsalan - Küresel Ekolojik Kriz ve Felsefe: Paradigmadan Kaçış Mümkün mü? (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nahide Konak - Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’de Kanal Tipi Hidro-Elektrik Santrallerin Foucault’nun Biyo-İktidar, Yönetimsellik ve Güvenliğin Biyopolitikası Kavramları Bağlamında Analizi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Derya Büyüktanır Karacan - The Effects of the Syrian Refugee Crisis on the EU Through the Lens of Social Constructivism: The Cases of Germany and Hungary (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  H. Deniz Genç & Merve Özdemirkıran-Embel - Paradoxical Perceptions on Syrians’ Forced Migration to Turkey: A Case Study of Istanbul Muhtars (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Fulya Memişoğlu & H. Çağlar Başol - Turkish Media’s Response to the 2015 ‘Refugee Crisis’ (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ahmet Aykut Altay - 1960’lar Türkiye Sosyalist Basınında Çok Partili Yaşam ve Parlamentarizm Tartışmaları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Oya Kasap Ortaklan - Ulusötesilik İle Çokkültürlülük Arasında Osmanlı İstanbulu’nda Sinema (1895-1914) (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Zehra Yılmaz - Bedenin “Normalleştirilmesi” Söylemi Üzerine Bir Analiz: Cinsiyet Geçiş Ameliyatları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Ahmet Conker - Büyük Hidrolik Yapılar-Soğuk Savaş-Sınıraşan Su Sorunları İlişkisi ve Soğuk Savaş’ın Bıraktığı Miras (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  İlhami B. Değirmencioğlu - Nagorno Karabakh Conflict and the Holistic Analysis of the Intractability (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ogan Yumlu - Epistokratik İtiraz Karşısında Eşit Oy Hakkı ve Çoğunluk Kararı İlkelerinin Konumlandırılması (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Hakan Yücel - Günümüz Türkiye’sinde Ermeni Genci Olmak: İstanbul’daki Ermeni Liseleri Mezunu Gençlerin Kimlik Algıları, Kimlik Kaynakları ve Kimlik Stratejileri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Burak Gürel & Eylem Taylan - Critique of the Critics of Giovanni Arrighi’s Adam Smith in Beijing (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Umut Yukaruç - Popular Culture and International Politics: An Alternative Way to Analyse Turkish Foreign Policy (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Öner Akgül - Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Laboratuvarlar: Metod, İşlev ve Kapsam (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Fatma Armağan Teke Lloyd - Türkiye Göç ve Mülteci Politikasının Dış Politika Ekseninde Değerlendirilmesi: 2000-2017 (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Sarkan Salman Abubaker & Aslı Ilgıt - İslam Devleti Örgütü’nün (IŞİD) Irak’ta Çıkış ve Yayılmasının Sebepleri: 2003-2018 (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Rasim Berker Bank - Ekim Devrimi’nin Düşünsel Etkisi ve 1960’dan 1970’e Türkiye Solu’nun İktidar Mücadelesinde Farklı Kuramsal Açılımlar (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Murat İnan - Two Dimensions of Interpersonal Tolerance: Their Prevalence and Etiology in World Civilizations (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Timuçin Aktan, Bilge Yalçındağ, Tugay Ünal & Muhammed Emre Süllü - Ulus Kalıpyargılarının İçerikleri: Sosyal-Yapısal Değişkenler ve Kimliklenmenin Kalıpyargı İçerikleriyle İlişkisi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Utku Özmakas - “Gündelik Direniş” ve Direnişin Koordinatları (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nezahat Altuntaş Duman & Gülmelek Doğanay - Gençlerin Toplumsallaşma Mekânı Olarak Trabzon Kent Merkezi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Funda Hülagü - Misafir Editörden (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Neslişah Leman Başaran Lotz - Sermayedarlar Devleti Yönetirse Ne Olur? 2008 Sonrası Sermayedar-Siyasetçiler ve Devlet-Sınıf İlişkileri Konusunda Bir Değerlendirme (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Yasin Kara - Kriz-Sonrası Fransa’da Popülizmin Yükselişi: Bir Değerlendirme (2008-2018) (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Göksu Uğurlu - Uluslararası Düzenleme ve Devletin Dönüşümü: Dünya Bankası’nın “İş Ortamı” Raporları Üzerine (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Gülriz Şen - İran’da Devlet, Sermaye ve Sınıflar: Nükleer Programa Yönelik Yaptırımların Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Melek Halifeoğlu - Hangi Hegemonya Projesi? Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sermaye Birikimiyle İmtihanı (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Çağrı Çarıkçı - İktisadı Depolitize Etmek: 2008 Krizi Sonrasında Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Funda Hülagü - Interview With John Kannankulam (PDF | ÖZET/ABSTRACT)


 • Defne Günay - European Interests and External Climate Change Policy of the EU Toward Egypt (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nihal Kırkpınar Özsoy & Poyraz Çini - Antroposentrik Küresel Çevre Politikalarının Ekosentrik Çevre Etiği Görüşü Çerçevesinde Değerlendirilmesi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nazlı Şenses - Göçmen Odaklı Sivil Toplum Oluşumları: Değişen Eylemler ve Siyasetler (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Cihan Özpınar - Kapitalizmde Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf İlişkileri: Toplumsal Yeniden-Üretim Yaklaşımlarının Bir Eleştirisi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Hamza Bahadır Eser & Ali Çiçek - Avrupa’da Aşırı Sağın Ayak Sesleri: Zenofobinin Patolojik Normalleşmesi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Dilek Elvan Çokişler - İtibar Teorisi: Uluslararası Hukuka Uyum Açısından Birleştirici Bir Teori (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Onur Gökçer & Pınar Gözen Ercan - Siber Savaşlarda Jus Ad Bellum ve Jus In Bello (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ebru İlter Akarçay - Unraveling Presidentialism: Learning From the Latin American Experience (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Birgül Demirtaş & Zuhal Yeşilyurt Gündüz - Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininde Kadın Akademisyen Olmak: Cam Tavanlar ve Fildişi Bodrumlar (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Erol Ülker - Osmanlı Savaş Ekonomisi ve Bir Muhalefet Programı Olarak Temsil-i Meslekî: İmparatorluğun Son Yıllarında Sermaye-İktidar İlişkileri Üzerine Notlar (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Özgür Adadağ - Ulus ve Harita (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Umut Türk - Gelir Dağılımında Fırsat Eşitsizliği ve Alt Kırılımları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Demet Lüküslü - İmtiyazlı Bir Kitleden İşsizler Ordusuna Değişen Gençlik Algısı (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Aysun Yaralı Akkaya - Eğitim Hareketliliğinin Gençliğe Etkisini Beklentiler ve Sonuçları Üzerinden Okumak: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Evşen Altun Aslan - Toplumsal Statü ve Okul Seçimleri: Kültürel Sermaye Yatırımı Olarak Özel Okullar (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Çiğdem Tuğaç - Green Growth, Just Transition and Decent Works in the Context of Sustainable Development and Combatting Climate Change (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Aslı Çalkıvik - Dünya Siyasetinde Teknolojiyi Yeniden Düşünmek: Bilim-Teknoloji-Toplum Perspektifinden Alternatif Bir Okuma (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Mustafa Atatorun - Uluslararası Etik Teorilerin Açmazları: Rasyonalite, Kimlik ve Evrenselleştirilebilirlik (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Hatice Çelik - Rahatlama Birlikleri: Feminizm Çerçevesinde Bir Analiz (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Özgür Balkılıç & Fatma Armağan Teke Lloyd - AKP’nin Suriyeli Göçmen Söylemini Türkiye’nin Jeopolitik Senaryosuyla Birlikte Okumak (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ayşen Üstübici, Ezgi İrgil & Gözde Cöbek - Mekânla Pazarlık: Avrupalı Göçmenlerin Türkiye’deki Refah ve “Ayrıcalık” Deneyimleri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Melih Duman - Arşiv Belgelerine Göre 1933 Yılı Türkiye-Almanya İlişkileri (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Nilgün Eliküçük Yıldırım - Kuşak ve Yol Girişiminin Finansmanı: Çin’in Borç Tuzağı mı? (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Meryem Çakır Kantarcıoğlu & Recep Fedai - Amerikan Yönetim Düşüncesinin Doğuşu: 1873 Krizi Çerçevesinde Wilson ve Taylor Üzerine Bir Değerlendirme (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Yüksel Alper Ecevit & Çiğdem Kapan - Yasama-Yürütme İlişkilerinde Çatışmalı Bir Dönemin Analizi: Ahmet Necdet Sezer Dönemi (2000-2007) (PDF | ÖZET/ABSTRACT)


 • Didem Çakmaklı - The City and the Citizen: Breaking Down Barriers to Active Citizenship (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Aykut Aykutalp - Biyopolitik Kentin Doğuşu: Karşılaşma, Antagonizma ve Müşterek Olarak Metropol (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Alev Aslan - Toplumsal Seslerin Çoğulluğu: Alternatif-Aktivist Yeni Medya ve Demokratik “Tarih” Anlatısı (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Naci Dilekli, Necati Anaz & Bruno Ferreira da Paixão - Social Media Use by Istanbul Mayoral Candidates in Two Subsequent 2019 Elections (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Elif Tektaş & Asuman Özgür Keysan - Conservative Civil Society Organizations (CSOs) and Anti-Gender Issues in Croatia, Slovakia and Poland (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Emrah Atar - Uluslararası Göç ve Mülteci Yönetimi İçin Büyük Veri Kullanımının Avantaj ve Dezavantajlarının Sistematik Analizi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Sezen Kaya & Aslı Ilgıt - İklim Değişikliği ve Çevresel Güvenlik: Türkiye Örneği (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Gökçe Özkılıçcı & Nihal Mamatoğlu - Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını: Tutumlar, Algılar ve Siyasi Lider Stili Tercihi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Sezai Zeybekoğlu & Yavuz Selim Alkan - Bilim ve Siyaset İkileminde Max Weber: Politik-Felsefi Bir İnceleme (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Erol Subaşi - Louis Althusser: İdeoloji, Devlet Aygıtları ve Eleştirisi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  İlhan Ersoy - Simbiyotik Bir İlişki: Kültürel Bir Alan Olarak Mekân ve Müzik (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Rahşan İnal - Tea Farming Industry in Turkey and Social Economic History 1920-1960 (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Zeynep Özarslan - Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler ve COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’de Kültür ve Sanat Sektörlerinin Durumu (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Rıfat Bilgin & Hülya Diğer - Küresel Salgın (COVID-19) Sürecinde Evde Yaşam Tatmini (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  İlke Taşdemir, Marella Bodur Ün & Sevgi Balkan Şahin - Türkiye’de Termik Santral Karşıtı Hareket: Çırpılar Örneği (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Süleyman Çağrı Güzel - Sosyalist Devrimden Önce “Zorunlu Uğrak”: Milli Demokratik Devrim Hareketinin Aşamalı Devrim Stratejisinde Kemalizm ve Ordu (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Ufuk S. Yüksel - Weimar Cumhuriyeti’nde Almanya Sosyal Demokrat Partisi – Almanya Komünist Partisi İkiliğinin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin Yükselişindeki Rolü (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Furkan Yaşar - Trump Yönetiminin Dış Politika Aracı Olarak Ekonomik Yaptırım Uygulamaları: İran ve Venezuela Örneği (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

 • Berk Esen & Efe Tokdemir - Popülizm ve Dış Yardım Arasındaki Stratejik Bağ (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Aybüke İnan Şimşek & Senem Atvur - 21. Yüzyılda Uluslararası Uzay Rejiminin İnsanlığın Ortak Mirası Temelinde Yeniden İnşası (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Başak Ergüder - Kapitalizm, Kriz ve Salgın: COVID-19 Sonrası Dönem Sağlık Hakkını Yeniden Düşünmek (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Sezin İba Gürsoy - Krizler Çağı: COVID-19 Salgını ve İklim Krizi (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Serhat Celâl Birdal - Karşılaşma Materyalizmi: Boşlukta(n) Doğan Radikal Politika (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Emre Özcan - Deleuze ve Guattari’de İlişkisel Marksizm’e Dair Politik Bir Müdahale (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Onur Yıldırım - Din-Felsefe İlişkisi Bağlamında Siyasetin Özerkliği Meselesi: Bir İbn Rüşd Okuması (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Cihan Kaymaz - Henri Lefebvre’in Müdahaleleri: Kentsel Haklara Karşı Kent Hakkı (PDF | ÖZET/ABSTRACT)

  Oya Kasap Ortaklan - Leni Riefenstahl Sinemasını Tartışmak (PDF | ÖZET/ABSTRACT)