Alternatif Politika: Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Çalışmaları Özel Koleksiyonu

Dergimizde yayımlanan çalışmalardan oluşturduğumuz özel tematik seçkilerden Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Çalışmaları'na ilişkin koleksiyonumuzu aşağıda bulabilirsiniz:


Bedenin “Normalleştirilmesi” Söylemi Üzerine Bir Analiz: Cinsiyet Geçiş Ameliyatları
Zehra Yılmaz (2019), Cilt 11, Sayı 1, s. 290-318

Genderedness in ENGOs: A Comparative Institutional Analysis of the United Kingdom and Turkey
Rakibe Külcür (2018), Cilt 10, Sayı 3, s. 457-483

Women Employment in Asia: A Cross-Country Comparison Between India, South Korea and Turkey
H. Işıl Alkan (2018), Cilt 10, Sayı 3, s. 484-502

Women and Resistance in Urban Space
Gülçin Erdi (2018), Özel Sayı, Mayıs 2018, s. 99-114

Resisting Lazy Political Analysis: Crafting a Feminist Curiosity to Make Sense of International Politics
Cynthia Enloe (2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 317-324

Rethinking, Returning, Reflecting
V. Spike Peterson (2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 325-342

Queer Feminist International Relations: Uneasy Alliances, Productive Tensions
Darcy Leigh (2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 343-360

Uluslararası İlişkiler (Uİ) Disiplininin Eril Dili ve Türkiye’de Kadın Uİ Akademisyenlerinin Disiplinin Eril Diline Bakışları
Selcen Öner & Merve Özdemirkıran(2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 361-384

Onuncu Yılının Ardından “Koruma Sorumluluğu”nun Kavramsal Gelişimine Feminist Bir Eleştiri
Pınar Gözen Ercan (2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 385-408

Cinsiyetçi Milliyetçilik ve Savaşlarda Cinsel Şiddetin Kullanımı: Bosna Örneği
Tuğçe Kelleci (2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 409-441

Suriye İç Savaşı’na Feminist Bir Yaklaşım
Murat Ülgül (2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 442-470

Feminist Uluslarararası İlişkilerde Güvenlik ve Barış: Suriye İçsavaşı ve Kadınlar
Bulut Gürpınar (2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 471-494

Uluslararası İlişkilerde Feminist Dış Politika Söylemi ve İsveç Örneği
İlkim Tuğçe Biter (2017), Cilt 9, Sayı 3: Feminist Uluslararası İlişkiler, s. 495-524

Hakkârili Kürt Müslüman Kadınların Öteki İnşası–Çocuklarım Kiminle Evlensin ve Komşum Kimlerden Olsun?
Tuğba Metin & Pınar Enneli (2017), Cilt 9, Sayı 1, s. 61-84

Gezi Parkı Eylemleri Sonrasında Yazılı Basında LGBTİ’ler: Kırılma ve Süreklilikler
Nalan Ova (2017), Cilt 9, Sayı 1, s. 85-108

Female Stereotypes in Lebanese Contemporary Songs: A Case Study of Ten Songs
Roy Jreijiry (2017), Cilt 9, Sayı 1, s. 214-227

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın ve Erkeğe Atfedilen Anlamların Metafor Yöntemiyle Analizi
Senem Kurt Topuz & Hülya Erkanlı (2016), Cilt 8, Sayı 2, s. 300-321

Kadına Yönelik Şiddetin Tarihi
Cemile Arıkoğlu-Ündücü (2016), Özel Sayı: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-II, s. 1-21

Female Academics in France and the Glass Ceiling ‘Organized Scarcity’?
Laurence Corroy & Emmanuelle Savignac (2016), Özel Sayı: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-II, s. 22-40

Portuguese Women in French Public Sphere: From Invisibility to Emancipation
Manuel Antunes da Cunha (2016), Özel Sayı: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-II, s. 41-60

On Feminisms in Czech Political Contexts
Blanka Knotkova-Capkova (2016), Özel Sayı: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-II, s. 61-81

Approaching Feminism from the Margins: The Case Of Islamic Feminisms
Laura Navarro (2016), Özel Sayı: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-II, s. 82-94

Yönetimde Kadın ve Cam Tavan Sendromu
Hatun Korkmaz (2016), Özel Sayı: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-II, s. 95-112

TBMM’de LGBT Hakları Gündeminin Ortaya Çıkısı ve Gelişimi: 2008-2014
Volkan Yılmaz & Hilal Başak Demirbaş (2015), Cilt 7, Sayı 2, Azınlık Sayısı, s. 230-256

Azınlık, Kadın ve Kürt Olmak: Modern Türkiye’de Kürt Kadınlarının Kimlik ve Eşitlik Mücadelesi
Maya Arakon (2015), Cilt 7, Sayı 2, Azınlık Sayısı, s. 291-309

Women In The Lebanese Daily Newspapers Cartoons
Roy Jreijiry (2015), Cilt 7, Sayı 1, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-I Sayısı, s. 32-55

Politics of Gender in the Recent Democratic Transitions in the Middle East and North Africa
Canan Aslan Akman (2015), Cilt 7, Sayı 1, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-I Sayısı, s. 56-86

Hegemonik Erkeklik Bağlamında Erkek Hemşireler
Aylin Dikmen Özarslan (2015), Cilt 7, Sayı 1, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-I Sayısı, s. 118-142

“As Kendini de Hepimiz Kurtulalım Artık!”: Sosyal Dışlanmadan İntihara LGBT Gençler
Barış Erdoğan & Esra Köten (2015), Cilt 7, Sayı 1, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları-I Sayısı, s. 143-167

İslami Muhafazakâr Kadın Yazarların Perspektifinden Kürtaj Tartışması: Eleştirel Bir Değerlendirme
Çağla Kubilay (2014), Cilt 6, Sayı 3, s. 387-421

Türkiye Kökenli Göçmen Kadınların Hollanda’daki Örgütlenme Deneyimleri ve Feminist Siyaset
Ece Öztan (2013), Cilt 5, Sayı 3, s. 214-241

Milliyetçi Söylemin Her Dem “Poine”si: Savaş Tecavüzleri
Çiğdem Akgül (2013), Cilt 5, Sayı 1, s. 91-113

Feminist Kuramların Kimlik Krizine Karşı Jean-Jacques Rousseau’nun Eşitlikçi Ve Demokratik Mirasını Yeniden Düşünmek
Koray Tütüncü & Fatma Tütüncü (2012), Cilt 4, Sayı 3, s. 285-303

Checen Female Suicide Bombers Within The Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on The Basis of Contradictions
Çiğdem Aydın Koyuncu (2011), Cilt 3, Sayı 2, s. 179-197

Gölgedeki Bedenler: Bedenin İnşa Sürecinde Toplumsalın Etkileri
Hande Topaloğlu (2010), Cilt 2, Sayı 3, s. 251-276

Gender and Citizenship: An Enlightening Linkage Towards Emancipation of Women
Nuran Erol Işık (2010), Cilt 2, Sayı 1, s. 18-36

Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti
Muhittin Ataman (2009), Cilt 1, Sayı 1, s. 1-41

Televizyonda Dinsel Siyaset: Dini İçerikli Dizilerin Kamusal Alan Projesinde Kadın veya Erkek Olmak
Çağlar Enneli (2009), Cilt 1, Sayı 1, s. 42-74