Alternatif Politika,
E-ISSN: 1309-0593

Alternatif Politika Dergisi, bir grup akademisyen tarafından; disiplinler arası çalışmalara ilişkin süreli yayınların azlığı nedeniyle doğan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuş, dört ayda bir (Şubat, Haziran ve Ekim) online olarak yayınlanan ve uluslararası alan indeksleri tarafından taranan hakemli bir dergidir. Siyaset bilimini merkez alarak, kültürel çalışmalar, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, sosyal psikoloji, ekonomi politik ve antropoloji gibi disiplinleri de kapsayan yayınlar yapmayı amaçlayan dergi, adı geçen alanların her boyutuyla ilgili kuramsal ve analitik çalışmalara yer vermektedir.

- Alternatif Politika, yılda üç kez Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayımlanan bir uluslararası akademik dergidir. Dergi editörlüğümüz, düzenli sayılarının dışında gerek gördüğünde özel sayılar da hazırlamaktadır.

- Dergimiz, "açık erişim" (open access) politikası izlemektedir. Bu kapsamda dergimizde yayımlanan tüm çalışmalar, akademik değer ve teamüllere bağlı kalma koşuluyla herkesin özgürce kullanımına açıktır. Budapeşte Açık Erişim Girişimi bildirimi için bkz. https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

- Dergimiz, yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

- Dergimiz, hakemlik değerlendirmesi için "çifte kör hakemlik" (double-blind peer review) usulünü uygulamaktadır. Bkz.: http://alternatifpolitika.com/eng/double-blind-peer-review-policy

- Dergimiz, değerlendirme için iletilen tüm çalışmaları iThenticate yazılımı aracılığıyla "intihal" (plagiarism) denetiminden geçirmektedir. 2023 yılı sayıları itibariyle, yüzde 15 üzeri benzerlik oranına sahip çalışmalar, değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilecektir. Dergimizin "Yayın Etiği ve Suistimal Bildirimi" için bkz.: http://alternatifpolitika.com/eng/publication-ethics-and-malpractice-statement

- Dergimizde uygulanan hakemlik süreci hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için infografik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: http://alternatifpolitika.com/hakemlik-sureci

Alternatif Politika, aşağıdaki veri tabanları tarafından taranmaktadır:

Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Current Index to Scholarly Journals, Digital Journals Database, Academic Papers Database, Contemporary Research Index, EBSCO (including Political Science Complete, The Belt and Road Initiative Reference Source, Central & Eastern European Academic Source), ProQuest (including Sociological Abstracts, Political Science Complete, Political Science Database, Politics Collection, Social Science Premium Collection, Social Science Database, Social Services Abstracts), Index Copernicus, Index Islamicus, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Columbia International Affairs Online (CIAO), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), ULAKBİM TR Dizin, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index, ACAR Index, İdeal Online, Gesis Sowiport – Portal für Sozialwissenschaften, ResearchBib (Academic Resource Index), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific World Index ve MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals)

Dergiye yazı göndermek için alternatifpolitika@gmail.com e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.


Editörler

 • Yayıncı & Baş Editör:
  Rasim Özgür Dönmez (Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Üniv., rozgurdonmez@gmail.com, editor@alternatifpolitika.com)

 • Alan Editörleri:
  Kasım Timur (Arş. Gör. Dr., Çukurova Üniv., kasimtimur@hotmail.com)
  Tuğçe Kelleci (Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., kellecitugce@gmail.com)
  Burcu Albayrak Dönmez (Dr., Bağımsız Araştırmacı, burcualbayrak34@gmail.com)


 • İletişim E-posta Adresi:

  alternatifpolitika@gmail.com


  Yayın Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)

 • Prof. Dr. Edward L. Zammit (Malta University, edward.zammit@um.edu.mt)
 • Prof. Dr. Esra Hatipoğlu (Nişantaşı Üniversitesi, esra.hatipoglu@nisantasi.edu.tr)
 • Prof. Dr. Filiz Başkan (İzmir Ekonomi Üniversitesi, filiz.baskan@ieu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Hamit Coşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, coskun_h@ibu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Kamer Kasım (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, kamerkasim@ibu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Pınar Enneli (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, enneli_p@ibu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Sema Buz (Hacettepe Üniversitesi, semabuz@hacettepe.edu.tr)
 • Prof. Dr. Şule Toktaş (Kadir Has Üniversitesi, sule@khas.edu.tr)
 • Prof. Dr. Veysel Ayhan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ayhan_v@ibu.edu.tr)
 • Doç. Dr. Efe Baştürk (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, efe.basturk@erdogan.edu.tr)
 • Doç. Dr. Eugenia Kermeli-Ünal (Hacettepe Üniversitesi, evgenia@hacettepe.edu.tr)
 • Doç. Dr. Fatih Konur (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, fatihkonur@ibu.edu.tr)
 • Doç. Dr. İpek Eren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ieren@metu.edu.tr)
 • Doç. Dr. Marie Vogel (École Normale Supérieure de Lyon, FR, marie.vogel@ens-lyon.fr)
 • Doç. Dr. Nilay Ulusoy Onbayrak (Bahçeşehir Üniversitesi, nilay.ulusoy@comm.bau.edu.tr)
 • Doç. Dr. Şener Aktürk (Koç Üniversitesi, sakturk@ku.edu.tr)
 • Dr. Öğr. Üyesi Defne Karaosmanoğlu (Kadir Has Üniversitesi, defne.karaosmanoglu@khas.edu.tr)
 • Dr. Ebru Sargıcı (Ankara, Türkiye)
 •  

  Danışma Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)

 • Prof. Dr. Aylin Özman (TED Üniversitesi, aylin.ozman@tedu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Bogdan Szajkowski (The Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, bogdan.szajkowski@gmail.com)
 • Prof. Dr. Bruno S. Sergi (Messina University, Italy, bruno.sergi@unime.it)
 • Prof. Dr. Darko Marinkovic (Megatrend University of Applied Sciences, Serbia, dmarinkovic@megatrend.edu.rs)
 • Prof. Dr. Füsun Arsava (Atılım Üniversitesi, fusun.arsava@atilim.edu.tr)
 • Prof. Dr. Maria T. Grasso (The University of Sheffield, UK, m.grasso@sheffield.ac.uk)
 • Prof. Dr. Mithat Sancar (Ankara Üniversitesi, mithat.sancar@tbmm.gov.tr)
 • Prof. Dr. Mutlu Binark (Hacettepe Üniversitesi, binark@hacettepe.edu.tr)
 • Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ksibel@metu.edu.tr)
 • Prof. Dr. Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi, atayyar@uludag.edu.tr)
 • Prof. Dr. Tim Niblock (University of Exeter, UK, T.C.Niblock@exeter.ac.uk)
 • Dr. Ruba Salih (University of Exeter, ruba.salih@soas.ac.uk)
 •  

  Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.