Cilt 9, Sayı 2, Haziran 2017
     

Burcu ÇUVAŞ

A HISTORICAL OVERVIEW FOR THE ANTECEDENTS OF COLLECTIVE GUILT: DOES TERROR MANAGEMENT THEORY EXPLAIN THE RARITY OF COLLECTIVE GUILT?

ABSTRACT. Collective guilt is a relatively new concept studied in intergroup relations in social psychology. Collective guilt suggests a new way of studying positive intergroup relations; thus, investigation of the factors underlying collective guilt seems more essential. Starting from this point of view, the purpose of this study is to look at the antecedents of collective guilt by considering its historical development. Since collective guilt is an aversive emotion, people are prone to reject it. That is why it is a rare emotion. Therefore, another concern of this study is to use terror management theory in order to provide reasons for why this emotion can be rare.

Keywords: Collective Guilt, Identification, Responsibility, Illegitimacy, Mortality.

KOLEKTİF SUÇLULUĞUN ÖNCÜLLERİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ: DEHŞET YÖNETİMİ KURAMI KOLEKTİF SUÇLULUĞUN AZ RASTLANIR OLMASINA BİR AÇIKLAMA GETİREBİLİR Mİ?

ÖZ. Sosyal psikoloji yazını, gruplararası ilişkiler bağlamında ele alınacak görece yeni bir konsept ileri sürmektedir: Kolektif suçluluk. Kolektif suçluluk hissetmek, gruplararası ilişkilerin iyileşmesine ışık tutabilecek sonuçlara sahiptir. Bu sebeple kolektif suçluluk hissetmenin altında yatan etmenleri incelemek, anlamak, araştırmak ve öneriler sunmak önemlidir. Bu noktadan hareketle, bu derleme makalesiyle kolektif suçluluğun öncüllerini tarihsel bir bakış açısıyla ele almak amaçlanmaktadır. Kolektif suçluluğun öncülleri, bu konunun çalışılmaya başlandığı ilk yıllardan başlayarak son zamanlarda elde edilen bulgularla birlikte ele alınarak kapsayıcı bir yazı sunulması hedeflenmektedir. Ek olarak, yazının son kısmında yine bir gruplararası ilişkiler teorisi olan dehşet yönetimi teorisinden yararlanılarak kolektif suçluluğun az hissedilmesine dair açıklamalar getirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolektif Suçluluk, Aidiyet, Sorumluluk, Meşrulaştırma, Ölümlülük.

A HISTORICAL OVERVIEW FOR THE ANTECEDENTS OF COLLECTIVE GUILT: DOES TERROR MANAGEMENT THEORY EXPLAIN THE RARITY OF COLLECTIVE GUILT?
Burcu ÇUVAŞ
Alternatif Politika, Cilt 9, Sayı 2, Haziran 2017