Cilt 14, Sayı 2, Haziran 2022
     

Zehra Aşkınsena İLKILIÇ & Manuel Andreas KNOLL

ANALYSIS OF THE SHORT-TERM AND LONG-TERM IMPACTS OF THE CORONAVIRUS CRISIS ON INTERNATIONAL CLIMATE POLICY

ABSTRACT. The coronavirus pandemic has caused far-reaching precautionary measures around the world. Governments’ attempts to get the coronavirus under control have led to the negligence of other important policy areas. Climate policy in particular has been significantly influenced and lost importance on the political agendas of states after the outbreak. Over time, the coronavirus will either disappear or lose its initial impact due to medical measures. Two years after the outbreak of the coronavirus, this paper aims to analyse and evaluate the short-term and long-term impacts of the coronavirus crisis on international climate policy. It is important to analyse how it has shaped international climate policy and what lessons can be learned for dealing with climate change. The analysis is based on the principles and regular functioning of the International Climate Change Regime.

Keywords: Climate Change, International Climate Policy, COVID-19, Coronavirus Crisis, Threat Perception.

KORONAVİRÜS KRİZİNİN ULUSLARARASI İKLİM POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ KISA VE UZUN VADELİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

ÖZ. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada çok sayıda geniş çaplı önlemler alınmıştır. Hükümetlerin koronavirüsü kontrol altına alma girişimleri diğer önemli politika alanlarının ihmal edilmesine neden olmuştur. Özellikle iklim politikası bu süreçte devletlerin siyasi gündemlerinde önemini kaybetmiştir. Zaman içinde koronavirüs tıbbi önlemler nedeniyle ya yok olacak ya da baştaki etkisini kaybedecektir. Bu makalede, koronavirüsün ortaya çıkmasından iki yıl sonra, koronavirüs krizinin uluslararası iklim politikasına kısa ve uzun vadeli etkileri analiz edilerek değerlendirilmektedir. Bu bağlamda pandeminin uluslararası iklim politikasını nasıl şekillendirdiğini ve iklim değişikliği ile mücadelede hangi derslerin alınabileceğini analiz etmek önemlidir. Analiz, Uluslararası İklim Değişikliği Rejimi’nin ilkelerine ve düzenli işleyişi temel alınarak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Uluslararası İklim Politikası, COVID-19, Korona Virüs Krizi, Tehdit Algısı.

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniv., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, sena.ilkilic@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7122-4728

** Prof. Dr., Türk-Alman Üniv., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Universidad Carlos III de Madrid, Instituto "Lucio Anneo Séneca", manuel.knoll@tau.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0651-1915

Kaynak Göster:

İlkılıç, Zehra Aşkınsena ve Manuel Andreas Knoll (2022), "Analysis of the Short-Term and Long-Term Impacts of the Coronavirus Crisis on International Climate Policy", Alternatif Politika, 14 (2): 289-310. https://doi.org/10.53376/ap.2022.10

ANALYSIS OF THE SHORT-TERM AND LONG-TERM IMPACTS OF THE CORONAVIRUS CRISIS ON INTERNATIONAL CLIMATE POLICY
Zehra Aşkınsena İLKILIÇ & Manuel Andreas KNOLL
Alternatif Politika, Cilt 14, Sayı 2, Haziran 2022