Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015
     

Barış ERDOGAN – Esra KÖTEN

“As Kendini de Hepimiz Kurtulalım Artık!”: Sosyal Dışlanmadan İntihara LGBT Gençler

ÖZ. Çeşitli cinsel yönelimler sosyal dışlanmaya, sosyal dışlanma ise dolaylı olarak intihara neden olabilmektedir. LGBT gençlerin dünya genelinde ve Türkiye’de sosyal dışlanmaya maruz kalma ve intihar davranışında bulunma oranlarının yüksekliğine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. LGBT gençler ailede, okulda, işte ve genel olarak kamusal alanın bütününde karşılaştıkları önyargılar, ayrımcılık, baskı ve şiddet sonucu, toplumsal yaşamın dışına itilmekte, toplumla bütünleşmeleri engellenmekte ve hayatlarını sonlandırmaya itilmektedirler. Bu makalede cinsel yönelim ve intihar olgusu arasındaki ilişki sosyolojik bakış açısıyla ele alınacak, Durkheim'ın teorik yaklaşımından, literatürdeki çeşitli araştırma sonuçlarından ve intihar eden LGBT gençlerin geride bıraktıkları anlatılardan yararlanılarak tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İntihar, Sosyal Dışlanma, LGBT Gençler, Cinsel Yönelim, Durkheim.

“HANG YOURSELF AND SAVE US THE TROUBLE!”:LGBT YOUTH, FROM SOCIAL EXCLUSION TO SUICIDE

ABSTRACT. While various sexual orientations may lead to social exclusion, social exclusion, in return, may indirectly lead to suicide. Both in Turkey and the world in general, this mentioned phenomenon and the proposed correlation is depicted rather clearly when one looks at the social exclusion and harassment to which the LGBT youth is subjected to and the subsequent high rates of suicide. As a consequence of the social and individual discrimination, repression and at times even the violence they are exposed to in either the family, educational institutions, work environment or public life in general, LGBT youth experiences considerable difficulty in social integration and acceptance in social strata in general, whereby they seek ultimate refuge and escape in suicide. In this paper, the relationship between sexual orientation and the fact of suicide will be discussed with a sociological perspective, utilizing Durkheim's theoretical approach, various research results in the literature and actual narratives left behind by LGBT youth who ultimately chose to commit suicide.

Keywords: Suicide, Social Exclusion, LGBT Youth, Sexual Orientation, Durkheim.

“As Kendini de Hepimiz Kurtulalım Artık!”: Sosyal Dışlanmadan İntihara LGBT Gençler
Barış ERDOGAN – Esra KÖTEN
Alternatif Politika, Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2015