Cilt 1, Sayı 3, Aralık 2009
     

Yıldız AKPOLAT

Ateşin Düştüğü Yer: Türkiye’nin Yüreği, Kolektif Vicdanımızı Yaralayan, “Ruhumuzu Üşüten” Katliam

ÖZ. Bu rapor, 4 Mayıs 2009 tarinde Mardin‟in Bilge Köyü‟nde, 7‟si çocuk 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların sosyo-ekonomik ve sosyo-politik temellerini incelemektedir. Bu bağlamda raporun yazarı, çevre köyler de dahil olmak üzere Bilge Köyü‟nde anket ve derinlemesine mülakat uygulamış; böylelikle bu vahşetin arkasındaki patriarkal ve feodal yapıyı analiz etmiştir.

MASSACRE IN BILGE VILLAGE

ABSTRACT. This report evaluates socio-economic and socio political patterns of the murder resulting the death of 44 people, happened in Bilge Village, Mardin, a city locating in the South Eastern Part of Turkey. In this context , the researcher carried out surveys and semi structured interviews in Bilge Village in order to understand the patriarchal and feudal structure of the brutality.

Ateşin Düştüğü Yer: Türkiye’nin Yüreği, Kolektif Vicdanımızı Yaralayan, “Ruhumuzu Üşüten” Katliam
Yıldız AKPOLAT
Alternatif Politika, Cilt 1, Sayı 3, Aralık 2009