Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011
     

Nebahat TANRIVERDİ

Background of the Tunisian Revolution

ABSTRACT. This article discusses the uprisings in Tunisia by examining the country’s historical transition from Ottoman Empire rule to the recent events of today. The main focus of the article is to demonstrate how Tunisia has evolved historically by focusing on the Ottoman Era, French protectorate, early independence years, the transition from one party system to a multiparty system, and opposition movements. In this respect, the article aims to serve for a more effective analysis of recent uprisings and the democratic transition of the country.

Keywords: Tunisia, Ottoman Empire, France, Economy, Foreign Policy, Uprisings.

TUNUS DEVRİMİNİN ARKA PLANI

ÖZ. Bu çalışmanın amacı Tunus’taki ayaklanmayı Osmanlı’dan bu yana dönüşüm süreci içerisinde analiz etmektir. Tunus’un Osmanlı’dan, Fransız sömürgeciliğine geçişine ve daha sonra bağımsızlık döneminden çok parti deneyimine kadar olan dönemi ve muhalif hareketleri çalışmanın ana hareket noktalarını oluşturmaktadır. Bu çerçevede çalışma, bugünkü ayaklanmaları ve demokrasiye geçiş sürecini tarihsel arka planı da göz önünde bulundurarak değerlendirecektir.

Anahtar Kelimeler: Tunus, Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, Ekonomi, Dış Politika, İsyanlar.

Background of the Tunisian Revolution
Nebahat TANRIVERDİ
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 3, Kasım 2011