Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2010
     

Ayşe Bahar HURMİ

Bush ve Obama Karşılaştırması Çerçevesinde Amerikan Dış Politika Analizi

ÖZ. Bush hükümetinin dünyanın jandarması sıfatıyla izlediği tek taraflı politikalar ve dünyadaki gelişmelere müdahale etme şekli, çözülmesi çok zor görünen sorunları da beraberinde getirmiştir. Öyle ki son Amerikan seçimlerinde yeni muhafazakar kesimin yenilmesi ve çoğunluğun seçilmesine ihtimal dahi vermediği siyahi aday Obama’nın “değişim” sloganıyla yeni Başkan olarak zafer kazanması genel olarak tüm dünyada umutların yeşermesine ve başta Ortadoğu bölgesinde olmak üzere dünyada yükselen Amerikan karşıtı duyguların bir nebze de olsa dinmesine yol açmıştır. Göreve geldiğinde bir enkaz teslim almış olan Obama’nın işi yeterince zor görünmekteydi. Ancak göreve gelir gelmez önceki yönetimin tek taraflı yaklaşım politikaları yerine çok taraflı yaklaşımlardan yana olduğunu göstermesi, dayatma ve saldırgan politikalar yerine hoşgörü ve diplomasi siyaseti izlemeyi tercih etmesi, değişim sloganını hayata geçirmeye başladığı sinyallerini veriyordu. Bu çalışma; Obama’nın diplomasiye dayanan politikalarının yanında Amerika’nın çıkarları söz konusu olduğunda bu tutumunu sertleştirebileceğini göstermeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Dış Politikası, Bush, Obama, Değişim, Diplomasi.

AMERICAN FOREIGN POLICY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF BUSH AND OBAMA

ABSTRACT. The way of intervention to the world developments and unilateral policies followed by Bush Government acting as the gendarmerie of the world have brought problems which seems difficult to be solved. Thus, the defeat of the neocons and the victory of African-American candidate Obama, which was not even regarded as possible by many, with the motto of “change” as the new president , flourished the hopes and calmed down the increasing anti-American feelings all over the world, especially in the Middle-East. Obama, who took the ruins over when he came to office, seemed to have a hard row to hoe. Adopting multilateral approaches and tolerant diplomacy instead of his precedessor’s unilateral approaches and aggressive diplomacy indicated his tendency to put the motto of “change” into practice. This study aims to signify that; Obama’s policies based on diplomacy are still subject to change for tougher policies when the American interests are in question.

Keywords: American Foreign Policy, Bush, Obama, Change, Diplomacy.

Bush ve Obama Karşılaştırması Çerçevesinde Amerikan Dış Politika Analizi
Ayşe Bahar HURMİ
Alternatif Politika, Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2010