Cilt 3, Sayı 2, Eylül 2011
     

Çiğdem Aydın KOYUNCU

Checen Female Suicide Bombers Within The Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on The Basis of Contradictions

ABSTRACT. Since the end of the 1980s the discipline of international relations has begun to include a feminist international relations approach, which criticises the discipline as being from a male perspective and dominated by male values overlooking women’s experiences and feminine values. As women are peaceful and sensitive and give priority to feelings of protection and belonging, it has been stated that they can make a significant contribution to bringing peace and resolving conflict in international relations, based on feminine values such as opposition to violence and prioritising the community. However, the increase in terror attacks worldwide, particularly since the beginning of the 2000s, and the fact that these attacks, especially suicide attacks, have been mostly perpetrated by women raises several questions and gives rise to a series of contradictions. In this study, using the example of Chechen female suicide bombers, these contradictions will be analysed on the basis of details which have been overlooked, while analysing the contradiction to feminine values in carrying out these attacks and the reasons behind women participating in these actions.

Keywords: Chechen female suicide bombers, Feminism, Feminine values, Gender, Nationalism.

FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI TEMELİNDE ÇEÇEN KADIN İNTİHAR BOMBACILARI: ÇELİŞKİLER TEMELINDE BİR ANALİZ

ÖZ. 1980’lerin sonlarından itibaren uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde yer edinmeye başlayan feminist uluslararası ilişkiler yaklaşımı, disiplini, erkek bakış açısının ve maskülen değerlerin hakim olması ve feminen değerlerin, kadın deneyimlerinin görmezden gelinmesi noktalarında eleştirmektedir. Kadınların, sahip oldukları barışçıl ve duygusal olma, koruma ve sahiplenme duygularının ön planda yer alması, şiddete karşı olma ve toplumsalı ön planda tutma vb. gibi feminen değerler temelinde, uluslararası ilişkilerde barışın tesisi, çatışma ve sorunların çözümünde büyük katkı sağlayacağı ifade edilmektedir. Ancak özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren tüm dünyada terör eylemlerinin artması ve bu eylemlerde özellikle intihar eylemcisi olarak çoğunlukla kadınların yer alması akıllarda bazı soruların oluşmasına ve bir takım çelişkilerin doğmasına neden olmuştur. Bu çelişkiler çalışmada, Çeçen kadın intihar bombacıları örneğinde, gerçekleştirilen eylemlerle feminen değerlerin tezatlığı ve kadınların bu eylemlerde yer almalarının altında yatan nedenler analiz edilirken gözden kaçırılan ayrıntılar temelinde analiz edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çeçen kadın intihar bombacıları, Feminizm, Feminen değerler, Toplumsal cinsiyet, Milliyetçilik.

Checen Female Suicide Bombers Within The Framework of Feminist International Relations Approach: An Analysis on The Basis of Contradictions
Çiğdem Aydın KOYUNCU
Alternatif Politika, Cilt 3, Sayı 2, Eylül 2011