Cilt 9, Sayı 2, Haziran 2017
     

Mehmet Halil Mustafa BEKTAŞ

CODE OF CONDUCT AS AN ALTERNATIVE TO REFORMATION OF THE UN SECURITY COUNCIL

ABSTRACT. The United Nations Security Council’s (SC) intermittent failure to perform its main duty of maintaining international peace and security has led to a longstanding debate about its reform. The ongoing Syrian crisis has resulted in a significant number of casualties, and has cost the international community heavily. The SC has thus become the subject both of severe criticism and of calls to take action. The inertia that results from an insistence on the use of the veto power has stimulated politicians to develop alternative methods. In this regard, some argue that there must be a Code of Conduct for the Council in order to enable it to react in cases of genocide, crimes against humanity and war crimes. Proponents of a Code of Conduct for the SC have naturally directed their attention to the veto power, the main suggestion being that it must be restricted in these extreme circumstances. Three main initiatives have consequently been developed and have received a considerable degree of support from states. Yet their deficiencies, including a specific procedural trigger and a process by which an alternative course of action could be initiated should one or more of the permanent five Council members (P5) refuse to refrain from using their veto power, have largely been overlooked. The current proposal aims to examine these initiatives and make suggestions to remedy these shortcomings. It first outlines previous efforts to reform the Council, then examines the suggested Code of Conduct, and finally proposes a new Code of Conduct and explains why a procedural trigger and a backup procedure must be provided. To the best of the author’s knowledge, there is no academic work on the Code of Conduct for the Council; there are only a few comments by politicians. This study will therefore make a contribution to the literature.

Keywords: UN Security Council, Code of Conduct for Veto Power, Responsibility to Protect (R2P), Mass Atrocity Crimes, International Peace and Security.

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NİN REFORM EDİLMESİNE ALTERNATİF OLARAK DAVRANIŞ KODU

ÖZ. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barışı ve güvenliği koruma görevini yerine getirmede bazen başarısız olmasından dolayı, bu yapının reform edilmesi ile ilgili uzun tartışmalar yapılmıştır. Devam etmekte olan Suriye krizi çok ciddi kayıplara neden olmuştur. Bu krizin uluslararası topluma da çok büyük maliyeti olmuştur. Bu yüzden, Konsey’in mevcut yapısı için hem ciddi eleştiriler hem de Suriye krizi için harekete geçme çağrıları yapılmıştır. Konsey’in ısrarlı veto gücünün kullanımından dolayı devam etmekte olan krizle ilgili harekete geçmemesinden dolayı, bilim adamlarını ve politikacıları alternatif yöntemler geliştirmeye sevk etmiştir. Bu bağlamda, bazıları Konsey için ‘Davranış Kodu’ olması gerektiğini savunmuştur ki bu kod soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları durumlarında Konsey’in hareket etmesini sağlayacak. Davranış Kodu savunucuları doğal olarak dikkatlerini veto yetkisine çevirmişler ve bu yetkinin soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları durumlarında sınırlandırılması gerektiğini savunmuşlardır. Bu bağlamda, üç tane önemli teklif geliştirilmiş ve kayda değer destek görmüşlerdir. Bununla birlikte, bu geliştirilen üç önemli önerilerle ilgili bazı eksiklikler söz konusudur; öyle ki, bu önerilerin, ‘harekete geçirecek usul’ ve konseyin bazı daimi üyelerinin veto yetkisini sınırlandırmayı reddetmesi durumunda nasıl bir ‘alternatif yol’ izlenecek gibi hususları gözden kaçırdıkları tespit edilmiştir. Bu makalenin amacı bu üç önemli öneriyi değerlendirmek ve eksiklikleriyle ilgili çözümler sunmaktır. İlk önce Konsey ile ilgili daha önceki reform çalışmalarının arka planı sunulmuş, sonra daha önce önerilmiş olan Davranış Kodları incelenmiş, en son olarak neden ‘harekete geçirecek usul’ ve ‘alternatif yol’ özelliklerinin gerekli olduğu açıklanarak yeni bir Davranış Kodu önerilmiştir. Yazarın bilgisine göre, bu konuda, Davranış Kodu ile ilgili bazı politikacıların görüşleri dışında herhangi bir akademik çalışma bulunmamaktadır. Bu mevcut çalışmanın o nedenle literatüre bir katkı yapacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: BM Güvenlik Konseyi, Veto Gücü İçin Davranış Kodu, Koruma Sorumluluğu, Kitlesel Suçlar, Uluslararası Barış ve Güvenlik.

CODE OF CONDUCT AS AN ALTERNATIVE TO REFORMATION OF THE UN SECURITY COUNCIL
Mehmet Halil Mustafa BEKTAŞ
Alternatif Politika, Cilt 9, Sayı 2, Haziran 2017